Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Sykkylven, er en kommune som er beryktet for å avlive rødlistede arter. I juni 2014 ble en ulv som vær regnet som særdeles genetisk viktig skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal.


Sykkylven kommune har nå ytterligere befestet sin posisjon som miljøversting ved å vedta avlivning av rødlistede fiskemåser midt i hekketiden. Heldigvis ble NMF kontaktet av pårørende til beboere ved  Sykkylven bu- og aktivitetssenter (Buas). Den aktuelle beboeren har stor glede av å se på fuglelivet utenfor hjemmet, og nå forsøker Sykkylven kommune å ødelegge livsgleden til beboerne ved Buas ved å drepe rødlistede fugleunger, samt å ødelegge både reir og egg i hekketiden.
 
Les mer...
Publisert: 21.03.2017

Den genmodifiserte maishybrid MON87427 x MON 87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 har ni sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt ni gensekvenser i denne maishybriden: cp4 epsps i MON87427 og NK603, cp4 epsps l214p i NK603, cry1A.105 og cry2Ab2 i MON89034, Vip3Aa20 i MIR162, cspB og nptII i MON87460, og pmi i MIR162. Disse gir en maisplante med resistens mot larver fra enkelte Lepidoptera-skadegjørere, økt toleranse mot glyfosat ugressmidler, og som kan fremme avlingsutbytte under forhold med vannstress.

Les mer...
Publisert: 16.03.2017

 
---
 
Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for å bevare den norske kysten?
 
 
 
Publisert: 16.03.2017

Den genmodifiserte mais (Zea mays L.) MZHG0JG har to sentrale innsatte sekvenser. Til sammen gir det hele planten en økt toleranse mot to forskjellige type herbicider. Mais MZHG0JG er endret for å danne maisplant toleranse mot herbicider med virkestoffer glyfosat og glufosinat-ammonium. Begge disse stoffer virke ved å stanse viktige plantecelleprosesser. Glyfosat stanser plantens EPSPS enzymer. Glufosinat-ammonium stanser plantens glutamin syntetase enzymer. 

Les mer...
Publisert: 06.02.2017


   

Plast utgjør en dødelig miljøfare. Beregninger fra 2010 viser at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Norges Miljøvernforbund inviterer norske myndigheter til århundrets opprydning. - Ved å vise handlekraft, kan man få andre land til å følge Norges eksempel, sier Ruben M. Oddekalv.

 
 
 ---

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for å redde verdenshavene?

 
 
 
 
Publisert: 23.01.2017
 
18.- 28.januar 2017 arrangeres det klimafestival i Molde! "Klimafestivalen § 112" har vært arrangert i mange norske byer siden 2014, og nå skjer det i Molde.
 
 
Les mer...
Publisert: 19.01.2017

Den genmodifiserte mais (Zea mays) DAS-59122-7 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er laget for å gi hele planten en økt toleranse mot ugressmiddel med glufosinat, og beskyttelse mot enkelte insektarter i Coleoptera-ordenen. Det er innsatt cry34Ab1-gen og cry35Ab1-gen fra en bakterie (Bacillus thuringiensis strain PS149B1) i denne maisplanten. Det cry34Ab1-gen og cry35Ab1-gen danner Cry34Ab1-protein og Cry35Ab1-protein.  Tilsammen danne disse proteinene den Cry34/Cry35Ab1 toksin. Corn rootworm biller (Diabrotica virgifera) kan og har utviklet resistens mot denne Cry34/Cry35Ab1 toksinen.

Les mer...
Publisert: 12.01.2017


Den genmodifiserte rapsplanten (Brassica napus oleifera) MS8 x RF3 x GT73 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Disse er MS8 (barnase, bar) x RF (barstar, bar) x GT73 (gox247, cp4 epsps). Tilsammen danner disse i bunn og grunn olje raps som er genmodifisert for å kunne tåle både glufosinat-ammonium og glyfosat ugressmidler. Denne ugressmiddel kombinasjonen er for å kunne bekjempe den resistens utvikling av mange ugressplanter.

Les mer...
Publisert: 09.01.2017
 
Som følge av vår initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene, vi har nå opprettet en kampanje. Din underskrift er viktig i kampen for et renere miljø!
 
 
 
 
Les mer...
Publisert: 04.01.2017

Norges Miljøvernforbund har startet en kampanje for å få ryddet verdenshavene for søppel, derfor har vi sendt et krav til Norske myndigheter om å sette i gang et internasjonalt prosjekt. De enorme mengdene av søppel i verdenshavene, hovedsakelig av plast, som det moderne samfunnet i felleskap har forsøplet, må ryddes vekk. Tiden er inne.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :