Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 17.08.2017


GA21 (Zea mays) har en sentralt innsatt sekvens. Det er innsatt mepsps-genet som skal gi denne genmodifiserte maisplanten beskyttelse mot herbicider med glyfosat. Mepsps-genet (mutated-5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase), vil danne et mEPSPSenzym. Det aktive stoffet glyfosat i herbicider målretter og binder seg til EPSPS-enzymet som finnes i bakterier, sopp, og planter. Enzymet mEPSPS i GA21 er endret gjennom mutasjon av epsps-genet fra mais. GA21 med mEPSPS tåler glyfosat fordi dette mEPSPS mangler bindingssted der glyfosat kan hemme det.
 
Les mer...
Publisert: 14.08.2017
 

Maislinje (Zea mays) Bt11 har to sentrale innsatte sekvenser. Disse vil danne stoffer som gir hele planten økt resistens mot larvene til Lepidoptera-skadegjørere, og toleranse mot herbicider med virkestoffet glufosinat-ammonium. Produsenten har sendt søknad for dyrking av maislinje Bt11 i Norge. Denne maislinjen er hovedsaklig utviklet og testet for å bekjempe Lepidoptera-skadegjørere som forekommer i Nord Amerika og Sør Amerika. Denne maislinjen er også utviklet for å bekjempe en Europeisk art som er invasiv i Nord-Amerika. Maisengmott (Ostrinia nubilalis) har spredt seg til Nord-Amerika fra Europa.

Les mer...
Publisert: 14.08.2017
 
Det er innsatt to sentrale gensekvenser i maislinje 1507. Tilsammen danner disse stoffene som gir hele planten økt resistens mot larvene fra enkelte insektarter i Lepidoptera-ordenen, samt toleranse mot herbicider med virkestoffet glufosinat-ammonium. Det er innsatt cry1F-gen for å danne effektiv insektresistens. Dette kan ha vært mislykket veldig mange steder. Det er innsatt pat-gen for å danne effektiv herbicid-toleranse. I praksis vil 1507 maisavlinger med de høye bioteknologiske kostnadene for ugressmiddeltoleranse samt beskyttelse mot Lepidoptera-skadegjørere medføre økonomisk tap for både bønder og produsenter.
Les mer...
Publisert: 10.08.2017
Maislinje MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9 har mange sentrale innsatte genmodifiserte sekvenser. Tilsammen gjør fire av disse genmodifikasjonene denne maisplanten resistent mot tre forskjellige ugressmidler med glyfosat, glufosinat-ammonium og 2,4-D. Det er innsatt tre forskjellige sekvenser for å danne resistens mot larvene til insektskadegjørere som møll i Lepidoptera-ordenen. Det er også innsatt tre forskjellige sekvenser for å danne resistens mot larvene til insektskadegjørere som Diabrotica virgerifera virgerifera i Coleoptera-ordenen.
Les mer...
Publisert: 07.08.2017

Mennesket tar stadig større plass på bekostning av ville dyr. Miljøvernforbundet jobber for at ville dyr ikke skal bli ofret fordi de har et revir i nærheten av mennesker. Håpet er at saken om Havnesjefen i Os har åpnet øynene på folk, og gir mer oppmerksomhet og dypere forståelse av møtet med ville dyr i områder der mennesker bor og ferdes. Miljøvernforbundet vil jobbe intenst videre med kunnskapsformidling rundt dette temaet. #havnesjefen Vær med på laget i dette arbeidet, bli medlem i Miljøvernforbundet http://www.nmf.no/underside.aspx?pageId=137


Les mer...
Publisert: 04.07.2017
 
Vedlagt ligger Norges Miljøvernforbundets oppfordring til Os kommune om å endre vedtaket om avlivning av "Havnesjefen».
 
Miljøvernforbundet kan ikke sitte stille og se på at kommunen gjør så store overtramp mot et så høyt verdsatt innslag i kommunen, og har også fra flere av våre medlemmer blitt oppfordret til å involvere oss i saken. 
Les mer...
Publisert: 15.06.2017
 
Genmodifisert maisplante NK603 x MON810 har to sentrale innsatte gensekvenser. Disse gir denne maisplanten beskyttelse mot forskjellige larver til Lepidoptera-skadegjørere, og toleranse mot produsentens egne ugressmidler med glyfosat. MON810 har innsatt Cry1Ab-genet som skal drepe larvene til lepidoptera skadegjørere som: Maisengmott (Ostrinia nubilalis), og Corn Earworm (Helicoverpa zea). MON810 er godkjent av EU og dyrkes derfor i EU-landene. NK603 er svært omstridt også i EU. NK603 har innsatt to forskjellige gener for mais glyfosat-resistens. 
Les mer...
Publisert: 15.06.2017
 
– Norges Miljøvernforbund krev at Vanylven kommune snarast finn ut kva som vert sleppt ut i Syvdefjorden nedanfor Hofseth AS sitt anlegg, og i Rovdefjorden ved Marine Harvest-anlegget.
 
Les mer...
Publisert: 15.06.2017
 
Det er to sentrale innsatte sekvenser i genmodifisert bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) DAS-81910-7. Den er innsatt aad-12-genet for å produsere AAD-12-enzym som skal gi planten resistens mot 2,4-D (2,4-diklorfenoksy-eddiksyre) ugressmiddel. Det er også innsatt pat-genet for å produsere PAT-enzym som skal gi planten resistens mot glufosinat-ammonium ugressmiddel. Disse genmodifikasjoner er for å gi bomullplantene toleranse for to forskjellige ugressmidler; 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre og glufosinat-ammonium. Flere ugressmiddel-toleranse (multiple herbicide tolerance) vil også kunne forårsake flere helseproblemer.
Les mer...
Publisert: 08.06.2017

Den genmodifiserte sukkerbetaplanten H7-1 er innsatt cp4 epsps-genet. Dette endrede genet skal danne CP4 EPSPS-enzymet som er en EPSPS-enzymtype som kan tåle glyfosat og glyfosat ugressmiddel. Dette betyr at det kan sprøytes med ugressmidler med glyfosat på denne sukkerbeten som vil være dødelig for andre tofrøede planter. H7-1 vil overleve fra å bli sprøytet med glyfosat ugressmiddel fordi CP4 EPSPS fungerer som vanlig EPSPS, men CP4 EPSPS er uten bindingssted for glyfosat i motsetning til EPSPS. Dette betyr at de kan overleve flere behandlinger med ugressmiddel som inneholder glyfosat. 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :