Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 04.07.2017
 
Vedlagt ligger Norges Miljøvernforbundets oppfordring til Os kommune om å endre vedtaket om avlivning av "havnesjefen».
 
Miljøvernforbundet kan ikke sitte stille og se på at kommunen gjør så store overtramp mot et så høyt verdsatt innslag i kommunen, og har også fra flere av våre medlemmer blitt oppfordret til og involvere oss i saken. 
Les mer...
Publisert: 15.06.2017
 
Genmodifiserte maisplanten NK603 x MON810 har  to sentrale innsatte gensekvenser. Disse gir denne maisplanten beskyttelse mot forskjellige larver til  Lepidoptera-skadegjørere, og toleranse mot produsentens egne ugressmidler med glyfosat. MON810 er innsatt Cry1Ab-genet som skal drepe larvene til lepidoptera skadegjørere som: Maisengmott (Ostrinia nubilalis), og Corn Earworm (Helicoverpa zea). MON810 er godkjennt av EU og dyrkes derfor i EU landene. NK603 er svært omstridt også i EU. NK603 er innsatt to forskjellige gener for mais glyfosat resistens. 
Les mer...
Publisert: 15.06.2017
 
– Norges Miljøvernforbund krev at Vanylven kommune snarast finn ut kva som vert sleppt ut i Syvdefjorden nedanfor Hofseth AS sitt anlegg, og i Rovdefjorden ved Marine Harvest-anlegget.
 
Les mer...
Publisert: 15.06.2017
 
Det er to sentrale innsatte sekvenser i den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) DAS-81910-7. Det er innsatt aad-12-genet for å produsere AAD-12-enzym som skal gi planten resistens mot 2,4-D (2,4-diklorfenoksy-eddiksyre) ugressmiddel. Der er også innsatt pat-genet for å produsere PAT-enzym som skal gi planten resistens mot glufosinat-ammonium ugressmiddel. Disse genmodifikasjoner er for å gi bomullplantene toleranse for de to forskjellige ugressmidler 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre og glufosinat-ammonium. Flere ugressmiddel toleranse (multiple herbicide tolerance) vil også kunne forårsake flere helseproblemer.
Les mer...
Publisert: 08.06.2017

Den genmodifiserte sukkerbetaplanten H7-1 er innsatt cp4 epsps-genet. Dette endret gen skal danne CP4 EPSPS enzymet som er et EPSPS-enzym type som kan tåle glyfosat og glyfosat ugressmiddel. Dette betyr at det kan sprutes på ugressmidler med glyfosat på denne sukkerbeten som vil være dødelig mot andre tofrøede planter. H7-1 vil overleve å bli sprutet på glyfosat ugressmiddel fordi CP4 EPSPS fungere som vanlig EPSPS, men CP4 EPSPS er uten bindingssted for glyfosat i motsetning til EPSPS. Dette betyr at de kan overleve flere behandlinger med ugressmiddel glyfosat. 
Les mer...
Publisert: 24.05.2017


Det er seks sentralt innsatte sekvenser i soya (Glycine max) DAS-81419-2 x DAS-44406-6. Tilsammen gir disse planten økt toleranse mot plantevernmidlene glyfosat, 2,4-diklorfenoksy-eddiksyre og glufosinat-ammonium, samt resistens mot larver fra Lepidoptera-skadegjørere. Disse genmodifikasjonene er for å danne resistens mot tre type herbicider, fordi resistens mot to forskjellige type herbicider er utbredt, og fordi forskjellig ugress har utviklet forskjellig ugressmiddel resistens. Disse herbicider vil tilsammen drepe alle andre planter enn DAS-81419-2 x DAS-44406-6 som de kommer i kontakt med, også andre genmodifiserteplanter. 

Les mer...
Publisert: 16.05.2017
Det er innsatt to sentrale innsatte sekvenser i genmodifiserte maisplanten GA21 x T25. Disse genmodifikasjoner er for beskyttelse av avlingene mot herbicider med glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er innsatt mepsps-gen fra en maisplant som vil danne mEPSPS enzym som er en EPSPS variant som er glyfosat resistent. Det er også innsatt pat-genet som danner PAT-enzym som vil inaktivere L-fosfinotricin (glufosinat). Glufosinat-ammonium salt konsentrat i en vandig løsning er i herbicidet som skal brukes. PAT-enzym fører til acetylering av glufosinat, en mindre giftig metabolitt. Dette hemmer den biocide aktiviteten av glufosinat-ammonium herbicide på GA21 x T25.
Les mer...
Publisert: 11.05.2017

Gaudal Energi A/S har søkt om å bygge småkraftverk i Bælinga vassdraget som er et vernet sidevassdrag til elven Gaula i Sør-Trøndelag kommune. Den norske regjeringen har tillatt en utbygging i vernede vassdrag med en kapasitet på maks 1 MW. Dette blir benyttet til det fulle av grådige utbyggere som ønsker å tjene penger på å rasere små og mellomstore bekker og elver ,ved å legge disse i rør. Norge har pr. dags dato  ca. 10 % urørt natur igjen.

Les mer...
Publisert: 11.05.2017

Genmodifisert soya (Glycine max) DAS-68416-4 x MON 89788 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse planten en resistens- egenskap mot ugressmidler med tre forskjellige aktive stoffer: glufosinat-ammonium, glyfosat, og 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre. Den utbredte utviklingen av resistens mot herbicider av ugress, spesielt mot glyfosat, har presset utviklingen mot flere herbicidresistens i avlinger. Slik at herbicider med ulike virkemåter kan brukes for å bekjempe ulike ugress. Det brukes flere ugressmidler for å bekjempe og hindre utviklingen av ugressmiddelresistent ugress. Belastningen av alle disse toksiner vil kunne føre til forgiftet vann og luft.

Les mer...
Publisert: 10.05.2017
Genmodifisert oljeraps MS11 (Brassica napus L. ssp. oleifera) har tre sentralt innsatte modifiserte gener. De har innsatt pat-genet for å danne plantetoleranse mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. De har innsatt barnase-gen og barstar-gen for å danne hann-sterilitet (ingen pollen) i avlinger. Dette hindrer selvpollinering og resulterende innavlsdepresjon i raps MS11. Innavlsdepresjon vil redusere overlevelse av avlinger. Årsaken til innavlsdepresjon er økt uttrykk av  lav-uttrykk- skadelige mutasjoner i populasjoner som raps der det er høy selvpollinasjon i disse plantene. Med en hannsteril linje som MS11 vil alle avlinger bare stamme fra pollen fra andre planter. 

 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :