Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 02.12.2016

Mais (Zea mays) MON 87427 har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen gir planten glyfosat toleranse i vegetative og kvinnelige vev. Det er innsatt et cp4-epsps gen fra en bakterie (Agrobacterium sp. strain CP4.). Dette genet koder for CP4 EPSPS-protein som kan gi cellen glyfosat toleranse. Det er også innsatt det innsatt e35S-hsp70 promoter som fører til at det er svært begrenset EPSPS protein i to viktige mannlige reproduktive vev: pollen mikrospores som utvikler seg til pollenkorn, og tapetum celler som leverer næringsstoffer til pollen.

Les mer...
Publisert: 23.11.2016

Oljeraps (Brassica napus) har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen kan danne varig toleranse mot glyfosat. Det er innsatt Cp4-epsps-gen som stammer fra en bakterie (Agrobacterium tumefaciens stamme CP4). Det er også innsatt et goxv247-gen som stammer fra en bakterie (Onchobactrum anthropi). Dette innsatte genet kan prosessere for et glyfosat-oksidoreduktase enzym som kan bryte ned glyfosat i denne rapsplanten. Tilsammen vil disse to genmodifikasjonene danne oljeraps med høy toleranse for ugressmiddel med glyfosat.

Les mer...
Publisert: 22.11.2016

Native indians living in Standing Rock, North Dakota are sprayed with pesticides from aeroplanes. Crops and local water sources are in danger. Video with Candida Rodriguez Kingbird, Red Lake Anishanabwe Ojibwe.

Les mer...
Publisert: 17.11.2016
 
 
NIFES har brukt spesialpreparert oppdrettslaks til sitt kostholdsforsøk for barneskoler og barnehager, der de har blitt foret med oppdrettslaks med lavt fettinnhold. Vill-laks inneholder 5-7% fett, mens oppdrettslaks inneholder 14-34 % fett. Giften følger fettet, og det er spesielt farlig for gravide og mødre som ammer, da 50% av miljøgiftene, som PCB og dioksiner overføres til barnet. Denne forskningen er svindel fra A til Å, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. NIFES har forsøkt å svekke vår troverdighet når vi sier at laksen er giftig, sier han.
Les mer...
Publisert: 16.11.2016
 
Enok Groven from Fashion Against Climate Change took the initiative to the demonstration together with, Greenpeace, SumOfUs and Green Warriors of Norway. They took action  against the norwegian bank (DNB) because of the bank investment in the pipeline project.  The bank will reconcider the ethics and environmental impacts of the project.  The leader of the demonstration, Enok Groven in Fashion Against Climate Change  invited the demonstrating people to quit their accounts in DNB.
The demonstration was a part of 15.nov #noDAPL Day of Action, arranged by 350.org and Honour the Earth.
Les mer...
Publisert: 04.11.2016
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) er gjort kjent med at et firma på oppdrag for Kystverket planlegger
å sprenge 2 dynamittladninger på 2,5 tonn hver på yttersia av Gåsvær/Kvalsundet utenfor Kvaløya. Hensikten med sprengningen skal være å gjøre farleden dypere for større cruiseskip. NMF har full forståelse av nødvendigheten av sprengningsarbeidet men kan ikke forstå hvorfor det skal gjøres nå når innsiget av spekkhoggere og knølhval er i gang. Dette vitner om svært dårlig planlegging. 
Les mer...
Publisert: 02.11.2016
 
 
Uthaug Sementstøperi er et grelt eksempel på dumping av giftig avfall i havnebasseng, i denne filmen får du se hvordan Ølen Betong på Laksevåg i Bergen renser sine utslipp og gjenbruker restbetong.
De tjener penger på slumpene.
Miljøvernforbundet har politianmeldt Uthaug Sementstøperi for sementdumpingen.
Les mer...
Publisert: 25.10.2016

Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har ti sentrale innsatte gensekvenser. Tre av disse innsatte sekvenser er for å danne insekticider mot Lepidoptera (sommerfugl) og tre andre innsatte sekvenser er  for å danne insekticider mot Coleoptera (biller). Det er også fire innsatte sekvenser som danner toleranse mot ugressmidler. To av disse er for å danne toleranse mot glufosinat-ammonium og to andre er for å danne toleranse mot glyfosat.

Les mer...
Publisert: 19.10.2016


Nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40644-6 har tre sentrale innsatte gensekvenser. To av disse innsatte gener gjør at plantene produserer blå pigmenter (delfinidiner). Ett gen er innsatt for å danne planteresistens mot ugressmiddelet klorsulfuron. Det er innsatt et dfr-gen som stammer fra en blomst (Petunia x hybrida) og et f3´5´h-gen som stammer fra en stemorblomst (Viola). Tilsammen kan disse to genene prosessere for to enzymer som vil føre til mer blå farge i nellikblomsten. Dette resulterer i at denne nelliken har blomster med en lilla farge.

Les mer...
Publisert: 18.10.2016

 

Mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Det er innsatt et cry1A.105-gen som er syntetisk og uten forekomst i naturen. Det er også innsatt et cry2Ab2-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis subsp. kumanmotoensis), og et vip3Aa20-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis sp. linje AB88). Tilsammen vil disse tre genmodifikasjoner føre til produksjon av biocider som er høyt giftig mot møll insektslarver (Lepidoptera Noctuidae). I tillegg til det er det innsatt et cp4 epsps-gen i MON87427 og i NK603 som stammer fra en bakterie (Agrobacterium sp. linje CP4). Tilsammen danner de CP4 EPSPS-enzymer som gjør maisplanten tolerant ovenfor plantevernmidler som inneholdende glyfosat. 

 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :