Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 14.02.2018


For noen år siden ble det påvist dioksiner i Ålesund kommune sitt drikkevann Brusdalsvannet. Flere av medlemmene til NMF på Sunnmøre er bekymret grunnet at Ålesund kommune for å spare en slunken kommunekasse har hatt for vane å tømme tilsynelatende miljøfarlig avfall ved drikkevannskilden i stedet for å sende avfallet til lovlig deponi.

Norges Miljøvernforbund – Møre og Romsdal (NMF-MR) vedtok ved årsmøtet i 2017 at styret skulle ha fokus på drikkevannskilder. NMF har i 2016 og 2017 kartlagt flere risikoforhold vedrørende drikkevannskilden Brusdalsvannet, bl.a. har miljødirektoratet nå fastsatt at de kreosotimpregnerte lyktestolpene med PCB og kvikksølv i lysarmaturene nå må fjernes, dette selv om Ålesund kommune skriftlig har antydet at disse miljøgiftene såkalt er ufarlige (PCB er en av verdens farligste miljøgifter).

Les mer...
Publisert: 02.02.2018
Sunnhordaland kraftverk ønsker å bygge ut det vernede OPO vassdraget i Odda kommune. Dette vassdraget har vært vernet siden 1973. Kraftprodusent prøver nå å snike seg inn det vernede vassdraget ved å samtidig betale for en flom sikring.. Flom sikring er ikke kraftprodusent sitt ansvar. Dette ansvaret hviler ene og alene på den Norske Regjeringen. NMF ser med stor bekymring på denne nye trenden. Er ingen ting hellig for hverken regjering eller kraftutbyggere lenger ? Dette må stoppes før en ser flere slike tilfeller av snikutbygging av våre vernede vassdrag.. Norge har pr. dags dato kun 10 % urørt natur igjen. Dette er natur som må vernes til glede for både oss, og våre barn. Nok er nok.
 
Les mer...
Publisert: 02.02.2018
 
Innen 2017 har EU (Den europeiske union) autorisert rundt 63 GMO-linjer til mat og fôr. Disse stammer fra fem forskjellige GMO-giganter: BASF, Bayer, Dow, Monsanto og Syngenta. EU har autorisert; 19 unike typer genmodifiserte soya, 26 unike typer genmodifiserte mais, 5 unike typer genmodifisert oljeraps, 12 unike typer bomull og en type genmodifiserte sukkerbete. Det er nevneverdig at EU også har trukket tilbake tillatelse for 9 unike genmodifiserte typer: 6 unike typer mais, 3 unike typer oljeraps. Disse genmodifiserte plantene er ulovlig å bruke som mat, fôr eller for dyrking i Norge.


Les mer...
Publisert: 18.01.2018
NMF stiller krav om at alle offentlige anskaffelser skal være miljøvennlige anskaffelser. NMF har mottatt gjentakende opplysninger om at Statens vegvesen Vegdirektoratet i årevis har hatt en svært mangelfull oppfølgning av miljøbestemmelsene i de aller største driftskontraktene, driftskontrakter til en total verdi av flere milliarder kroner. Sommeren 2017 sendte NMF en anmodning til Statens vegvesen Vegdirektoratet om å få opplyst hvorledes virksomheten planlegger å etterleve de nye miljøkravene som er fastsatt i anskaffelsesloven § 5.
Les mer...
Publisert: 16.01.2018

Det totale arealet med genmodifiserte avlinger har økt med litt over hundre ganger i verden de siste 20 år fra 1,7 millioner hektar i 1996 til 185 millioner hektar i 2016. Rundt 88% av disse dyrkes i Nord og Sør-Amerika. Hovedandelen av etablerte genmodifiserte avlinger består av mais, raps, soya og bomull, som alle prosesseres til oljer og mel for mat og fôr. Disse avlingene er alle solgt til dyrkerne som forskjellige varianter med forskjellig insektresistens og ugressmiddelresistens eller annen egenskap av økonomisk interesse for bønder, f.eks tørketoleranse i mais eller økt omega-3 fettsyrer i oljeraps.

Les mer...
Publisert: 16.01.2018
Denne gangen er det Turrelva  i Tromsø  Kommune, Troms Fylke som skal raseres . Turrelva er en av 5 tenkte vannkraft utbygginger i samme område. 
Les mer...
 
Dow Agrosciences produserer genmodifiserte soya (Glycine max), mais (Zea mays) og bomull (Gossypium hirsutum) med innsatt gen som gir disse avlingene resistens mot ugressmidler med det aktive stoff  2,4-diklorfenoksyeddiksyre (2,4-D) som Enlist og Enlist Duo. Markedfordel med disse produktene er at de kan drepe ugress som har utviklet resistens mot glyfosat. Ugressmiddel 2,4-D kan fort endre fra væske til en gass. Det er kjennt for å kunne drive lange avstander fra sitt mål området. Dette kan føre til skade av utsatte avlinger som druer, tomater og andre sårbare avlinger.
Les mer...
Publisert: 11.12.2017
 
Denne gangen er det Onarheimselva i Kvinnherad Kommune, Hordaland Fylke som skal bygges ned. Onarheimselva er fra før lagt i rør i et stort område, og nå ønsker Sunnhordaland Kraftlag å bygge nok et vannkraftanlegg i denne elva . Intet er hellig for kraftprodusentene. Finner man en urørt strekke elv  kan en være sikker på at en eller annen produsent har planene klare for hvordan dette strekket kan bygges videre ut. Dette er nå gått alt for langt.. Norge har knapt fritt rennende elver igjen. Men det ser ikke ut til å stoppe hungeren etter mer og mer kraft, som etter ferdigstilling av kraftanlegg KUN er tenkt for eksport av strøm til utlandet.. « Grønne « sertifikater er en vits . Hadde ikke disse anleggene blitt subsidiert over strømregningen til deg og meg, hadde aldri disse anleggene blitt bygget. Og taperen hver eneste gang er Norsk urørt natur.
 
Se nedbyggingen av Norsk natur over tid her:
 
 
Les mer...
Publisert: 07.12.2017
 
GMOprodusentene av omega-3 oljeraps, soya og camelina ser tre store muligheter: fiskefôr, mat, og helsekosttilskudd. Deres fortrinn er at omega-3 fra plantekilder vil kunne redusere avhengigheten av kostbar fiskelever og fiskeolje som omega-3-kilde. GMOprodusentene har utviklet oljeraps (Brassica napus),   soya (Glycine max) og camelina (Camelina sativa) til å produsere ca. 20% mer omega-3 umettet fettsyre og mindre mettede fettsyrer. Fiskeoljer stammer fra marin fisk, og mange av dem er blitt overfisket opp til deres grense for overlevelse og kan ikke lenger fanges eller utnyttes for den økte etterspørselen for mer marin omega-3.
Les mer...
Publisert: 16.11.2017
 
Menneskekroppens eksponeringsnivå for glyfosat i USA anslås å være 1,75 milligram pr. kg kroppsvekt. I Europa er eksponeringsnivået 0,3 mg / kg / kroppsvekt. Monsanto som produserer soya, raps og mais, genmodifisert for glyfosattoleranse har 40% andel av det globale glyfosatmarkedet. I en omfattende miljøundersøkelse gjennomført i USA ble tilstedeværelsen av glyfosat og AMPA (hoved metabolitt av glyfosat) observert i over 70% av analyserte regnprøver. De store økningene av glyfosat i menneskekropper stammer fra tilsvarende økninger av glyfosat i jordbruket.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :