Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 24.05.2017


Det er seks sentralt innsatte sekvenser i soya (Glycine max) DAS-81419-2 x DAS-44406-6. Tilsammen gir disse planten økt toleranse mot plantevernmidlene glyfosat, 2,4-diklorfenoksy-eddiksyre og glufosinat-ammonium, samt resistens mot larver fra Lepidoptera-skadegjørere. Disse genmodifikasjonene er for å danne resistens mot tre type herbicider, fordi resistens mot to forskjellige type herbicider er utbredt, og fordi forskjellig ugress har utviklet forskjellig ugressmiddel resistens. Disse herbicider vil tilsammen drepe alle andre planter enn DAS-81419-2 x DAS-44406-6 som de kommer i kontakt med, også andre genmodifiserteplanter. 

Les mer...
Publisert: 16.05.2017
Det er innsatt to sentrale innsatte sekvenser i genmodifiserte maisplanten GA21 x T25. Disse genmodifikasjoner er for beskyttelse av avlingene mot herbicider med glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er innsatt mepsps-gen fra en maisplant som vil danne mEPSPS enzym som er en EPSPS variant som er glyfosat resistent. Det er også innsatt pat-genet som danner PAT-enzym som vil inaktivere L-fosfinotricin (glufosinat). Glufosinat-ammonium salt konsentrat i en vandig løsning er i herbicidet som skal brukes. PAT-enzym fører til acetylering av glufosinat, en mindre giftig metabolitt. Dette hemmer den biocide aktiviteten av glufosinat-ammonium herbicide på GA21 x T25.
Les mer...
Publisert: 11.05.2017

Gaudal Energi A/S har søkt om å bygge småkraftverk i Bælinga vassdraget som er et vernet sidevassdrag til elven Gaula i Sør-Trøndelag kommune. Den norske regjeringen har tillatt en utbygging i vernede vassdrag med en kapasitet på maks 1 MW. Dette blir benyttet til det fulle av grådige utbyggere som ønsker å tjene penger på å rasere små og mellomstore bekker og elver ,ved å legge disse i rør. Norge har pr. dags dato  ca. 10 % urørt natur igjen.

Les mer...
Publisert: 11.05.2017

Genmodifisert soya (Glycine max) DAS-68416-4 x MON 89788 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse planten en resistens- egenskap mot ugressmidler med tre forskjellige aktive stoffer: glufosinat-ammonium, glyfosat, og 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre. Den utbredte utviklingen av resistens mot herbicider av ugress, spesielt mot glyfosat, har presset utviklingen mot flere herbicidresistens i avlinger. Slik at herbicider med ulike virkemåter kan brukes for å bekjempe ulike ugress. Det brukes flere ugressmidler for å bekjempe og hindre utviklingen av ugressmiddelresistent ugress. Belastningen av alle disse toksiner vil kunne føre til forgiftet vann og luft.

Les mer...
Publisert: 10.05.2017
Genmodifisert oljeraps MS11 (Brassica napus L. ssp. oleifera) har tre sentralt innsatte modifiserte gener. De har innsatt pat-genet for å danne plantetoleranse mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. De har innsatt barnase-gen og barstar-gen for å danne hann-sterilitet (ingen pollen) i avlinger. Dette hindrer selvpollinering og resulterende innavlsdepresjon i raps MS11. Innavlsdepresjon vil redusere overlevelse av avlinger. Årsaken til innavlsdepresjon er økt uttrykk av  lav-uttrykk- skadelige mutasjoner i populasjoner som raps der det er høy selvpollinasjon i disse plantene. Med en hannsteril linje som MS11 vil alle avlinger bare stamme fra pollen fra andre planter. 

 

Les mer...
Publisert: 27.04.2017

 
Bli med på strandrydding med MS Miljødronningen og Miljøvernforbundet med frivillige. Vi plukker tonnevis av plast i en liten vik på Gullo i Øygarden, Hordaland.
Les mer...
Publisert: 07.04.2017


PRESSEMELDING.

SPØRSMÅLET OM VALG AV NY GODSTERMINAL I BERGEN:

Regjeringen lytter til vårt råd og satser på

nygårdstangen i samspill med dokken. 
 
 
 
Miljømagasinet TV 14 2016 Dokken
 
Les mer...
Publisert: 07.04.2017

 

Den genmodifiserte soya (Glycine max) MON 87708 x MON 89788 x A5547-127 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse sekvensene plantetoleranse mot tre forskjellige ugressmiddeler: glyfosat, glufosinat-ammonium, og dicamba. Det er innsatt det cp4 epsps gen i MON 89788 for glyfosat toleranse, det pat gen i A5547-127 for glufosinat-ammonium toleranse og dmo genet i MON 87708 for dicamba toleranse. Disse tre forskjellige ugressmidler må bekjempe ugress som er resistente mot minst ett av dem. De må også hindre utviklingen av resistente ugress.

 

Les mer...
Publisert: 07.04.2017

 

Næringsdepartementet ber om innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Nærings- og fiskeridepartementet er nå i gang med å utarbeide en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Departementet opplyser at formålet med meldingen er å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser. I tillegg skal ulike samfunnshensyn som er nedfelt i regelverket ivaretas (som f.eks. miljø). Stortingsmeldingen skal etter planen legges frem våren 2018.

Les mer...
Publisert: 07.04.2017

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Osen kraftverk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :