Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 28.05.2016
MS
 
 
Last ned vårt høringsnotat
 
Last ned politianmeldelsen av NOAH Langøya
Les mer...
Publisert: 30.05.2016

 
Dette er vårt høringsnotat til Klima- og miljødepartementet.
Ref.nr. 16/1286 

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lang tid fulgt diskusjonen rundt ny plassering av deponi for farlig avfall når deponiet på Langøya er fullt. Vi har imidlertid ikke vert så engasjerte rundt planene om Brevik da vi har sett på Brevik som et fullstendig uaktuelt alternativ grunnet at deponiet vil bli liggende midt i og under tett bebyggelse. Det er først den siste tiden det for alvor har gått opp for oss at ansvarlige myndigheter i Norge faktisk ser på Brevik som et reelt alternativ, og har derfor til vår overraskelse måtte engasjere oss.
Les mer...
Publisert: 30.05.2016


Fjordlinjen langs kysten ble etablert for å styrke bestanden av kysttorsk samtidig som at fjordfisket skulle vernes mot større effektive fartøy. Miljøvernforbundet kan ikke se at reguleringene er tilstrekkelige og ber Fiskeridirektoratet innskjerpe reguleringene.

Les mer...
Publisert: 27.05.2016

 
Fokus for debatten var problemene som oppstår når oppdrettsindustrien stadig vekk «okkuperer» nye områder langs vår kyst, og konflikten som da oppstår mellom oppdrettsindustrien og kystfiskerne som blir fortrengt fra sine fiskeplasser. Og om hvordan villfisken blir fordervet og uspiselig av å stå å beite på spillfòr.
Les mer...
Publisert: 27.05.2016
MS Miljødronningen drar på tokt i Førdefjorden for å finne korallrev.  Nordic Mining vil sprenge ned Engebøfjellet for å ta ut mineralet Rutil.  De vil legge sprengmasser ut i Førdefjorden. Se hva Nordic Mining vil ødelegge på denne filmen, som viser undervannsbilder fra fjordområdet utenfor Engebøfjellet. Etter vårt syn blir livet i Førdefjorden og lakseelvene innenfor og ut mot Frøysjøen ødelagt av slammet fra steindumpingen.
 
Les mer...

Den genmodifiserte mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x NK603 er en maisplant som har blitt endret med fem sentralt innsatte sekvenser. Disse genmodifikasjoner er innsatte for å danne høy plantetoleranse mot ugressmidler med det aktive stoffet glyfosat som i Roundup. De vil også gjøre planten motstandsdyktig imot nattflylarvene, som maisengmott og stort jordfly.

Les mer...
Publisert: 25.05.2016

Miljøvernforbundet kan ikke akseptere kommersielt uttak av is på Svartisen. Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til høringsdokument av 21.04.16 hvor Svaice AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av is fra Svartisen for kommersielt salg. I tillegg søkes det om bruk av helikopter til transport av isen fra Svartisen til videre produksjon.

Les mer...
Publisert: 20.05.2016
Les mer...
Publisert: 20.05.2016

Les saken og se video i Telemark Arbeiderblad, TA

Publisert: 19.05.2016
Miljøadmiral Kurt Oddekalv på tokt med MS Miljødronningen fant store mengder slam fra Fjord Drift sitt oppdrettsanlegg 13876 i Sørfjorden. Anlegget var flyttet noen hundre meter til ny lokalitet. Ved hjelp av ROV (Miniubåt) med kamera og robotarm kan vi avsløre forurensingen fra anlegget, rester etter for og fiskeskit som var oppsamlet under anlegget da det var i drift. Tombregruppen eier Fjord Drift, Miljøvernforbundet ser alvorlig på at Tombregruppen forurenser fjordmiljøet, og det er spesielt kritisk at anlegget i tillegg er feilmerket med et lokalitetsnummer som ikke er i bruk: 12066.

NMF ber om at Fiskeridirektoratet tar tak i saken og krever at Tombregruppen rydder opp i forurensingen. 

 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :