Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 12.01.2017


Den genmodifiserte rapsplanten (Brassica napus oleifera) MS8 x RF3 x GT73 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Disse er MS8 (barnase, bar) x RF (barstar, bar) x GT73 (gox247, cp4 epsps). Tilsammen danner disse i bunn og grunn olje raps som er genmodifisert for å kunne tåle både glufosinat-ammonium og glyfosat ugressmidler. Denne ugressmiddel kombinasjonen er for å kunne bekjempe den resistens utvikling av mange ugressplanter.

Les mer...
Publisert: 10.01.2017

I følge forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), er det registrert bare en dødsfall på grunn av ulveangrep i løpet av 200 år. Det er også registrert åtte dødsfall på grunn av hundeangrep i Norge, de siste 20 årene. Ulven er mye mindre farlig for mennesker enn andre dyr som elg, bjørn og ikke minst hund. 
 
Men, trenger vi ulven i naturen? Ja så klart! 
Her kan du lære hvorfor:
 
Les mer...
Publisert: 09.01.2017
 
Som følge av vår initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene, vi har nå opprettet en kampanje. Din underskrift er viktig i kampen for et renere miljø!
 
 
 
 
Les mer...
Publisert: 04.01.2017

Norges Miljøvernforbund har startet en kampanje for å få ryddet verdenshavene for søppel, derfor har vi sendt et krav til Norske myndigheter om å sette i gang et internasjonalt prosjekt. De enorme mengdene av søppel i verdenshavene, hovedsakelig av plast, som det moderne samfunnet i felleskap har forsøplet, må ryddes vekk. Tiden er inne.

Les mer...


Bomull (Gossypium hirsutum L) linje GHB614 x T304-40 x GHB119 er genmodifisert for å danne en økt toleranse mot ugressmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium, og beskyttelse mot insektarter i Lepidoptera-ordenen; sommerfugl og nattfly. GHB614 (2mEPSPS) x T304-40 (Cry1Ab/PAT) x GHB119 (Cry2Ae/PAT) er en bomullshybrid med ekstra ugressmiddel toleranse og ekstra resistens mot nattflylarver. Dette er utviklet for å bekjempe den økte ugress resistansen og den økte insektsresistansen imot genmodifiserte bomullsplanter.

Les mer...
Publisert: 20.12.2016

Miljøvernforbundet er svært lettet over at Klima og Miljøverndepartementet tar klagene fra så godt som hver eneste miljøorganisasjon i Norge til følge og endrer rovviltnemdenes skandaløse vedtak, som i praksis ville gjort slutt på den norske ulvestammen. Vi har mottatt en svært grundig avgjørelse fra Klima og Miljødepartementet, og har klippet ut noen utdrag som kan fortjene en ekstra honnør!
Les mer...
Publisert: 08.12.2016
 
 
Trykk på bilde for å gå videre til kampanjen vår på Underskrift.no
 
 
 
Publisert: 07.12.2016


En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen.

Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Harvest har klaget på vedtaket om bøtelegging. Noe selskapet ikke har grunnlag for med den historikken de har for å la oppdrettsfisk rømme.  

Les mer...
Publisert: 06.12.2016
Publisert: 06.12.2016


Kystverket har utsatt undervannsprengningen på yttersia av Kvaløya inntil all hval er trukket ut av området. Dette skjedde etter at Miljøvernforbundet reagerte på planene og krevde stans i spreningsarbeidet. Kystverket hadde opprinnelig tenkt å sprenge 2 dynamittladninger på 2,5 tonn hver i nærheten Gåsvær, som en del av arbeidet med å sikre farleden for større skip.

Problemet var og er at store mengder hval har vandret inn mot kysten og inn i fjordene på jakt etter sild. En sprengning ville i verste fall drept og garantert skadet hval.

Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Kystverket rettet seg etter våre krav.

 
 
 
 
 
 
 
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :