Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 23.06.2016
 
Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har fem sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt tre sentrale sekvenser for å danne giftstoffer mot alle de forskjellige sommerfuglene og møll larvene som vil spise denne type mais. Det er også innsatt to sentrale sekvenser for å gi denne maisplanten økt toleranse mot to typer ugressmiddel; både glufosinat-ammonium og glyfosat.
Les mer...
Publisert: 21.06.2016
 
MS Miljødronningen har ved hjelp av ROV og undervannskamera funnet ekstrem forurensing på Marine Harvest sitt anlegg 10181 Oksebåsen V rett utenfor øyen Giske ved Ålesund. Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet  har politianmeldt Marine Harvest for forurensingen og krever opprydding og stenging av det gigantiske anlegget på 4680 Tonn biomasse. Se filmen og Les politianmeldelsen

 
Les mer...
Publisert: 21.06.2016
 
Salten Aqua AS er ett oppdrettsselskap som forsøker å hemmeligholde miljøkonsekvensene som selskapet påfører omkringliggende miljø. Salten Aqua AS forsøker også å hemmeligholde opplysninger om risiko for at miljøgifter som er tilsatt mærene er tatt opp i fisken og foreligger i den ferdig produserte oppdrettslaksen.
Les mer...
Publisert: 15.06.2016
MS Miljødronningen dro på tokt til Førdefjorden for å finne korallrev og å undersøke dyre og plantelivet i fjorden. Ved hjelp av undervannskamera (ROV-Remote Operated Vehicle) har vi avdekket det rike livet i Førdefjorden. Alt dette vil bli drept og fjorden lagt øde dersom Nordic Mining får sette i gang sitt Rutil-uttak i Engebøfjellet. Vi ser at Førdefjorden i dag har meget god sikt, vi kunne filme i dagslyset ned til 50 meters dyp. Nordic Mining planlegger å fylle opp en del av fjorden med steinmasser og boreslam, og dette vil bli fatalt for livet der. Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og fiskepudding? Se de unike undervannsbildene som viser livet i Førdefjorden ved Ålsundet, i området det planlegges dumping.
 
Les mer...
Publisert: 14.06.2016

 
Den genmodifiserte soyaplanten MON87705 x MON87708 x MON89788 har fem innsatte sekvenser. To av disse genmodifikasjoner gir soyaplanten økt produksjon av monoumettede fettsyrer. Det er tre genmodifikasjoner som tilsammen gir høy plantetoleranse mot plantevernmidler med virkestoffer dicamba og glyfosat. Det er også innsatt noe gendeler som kan hindre produksjon av mettet fettsyrer (palmitinsyre og stearinsyre) og som fører til økt olje og redusert linoleic umettet fettsyre sammensetning i oljen.
Les mer...
Publisert: 13.06.2016
 
Tiltross for sterke protester fra både lokale kystfiskere og Miljøvernforbundet har Karlsøy kommune, Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Troms vært positiv for å etablere nye oppdrettslokaliteter ved Reinøya i Karlsøy kommune. Etableres det oppdrettsanlegg ved lokalitetene Lubben og Korsnes vil kystfiskerne bli fortrengt bort fra disse viktige fiskeriområdene.

Etter krigen ble det dumpet store mengder ammunisjon utenfor Lubben på Reinøya. Noe av dette har forsvaret hentet opp og sprengt. Hvor mye man kan finne andre steder er det ingen som vet.

Dette er en film laget av lokale kystfiskere i kampen mot oppdrettsnæringen. 
Les mer...
Publisert: 08.06.2016
 
Miljøvernforbundet v/Kurt Oddekalv i samarbeid med nærmiljøgruppen i Brevik fikk muligheten til å stille spørsmål til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han møtte Breviksfolket Tirsdag 7.juni 2016.  Miljøvernforbundet er svært kritisk til NOAH og Norcems planer om deponi for farlig avfall i Dalen Gruver som ligger under Breviks bebyggelse.
I denne filmen viser vi bilder fra området som kollapset i 1976, bare 100 m fra bebyggelsen. 
 
Se videoen på Youtube 
Les mer...
Publisert: 28.05.2016
MS
 
 
Last ned politianmeldelsen av NOAH Langøya
Les mer...
Publisert: 30.05.2016

 
Dette er vårt høringsnotat til Klima- og miljødepartementet.
Ref.nr. 16/1286 

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lang tid fulgt diskusjonen rundt ny plassering av deponi for farlig avfall når deponiet på Langøya er fullt. Vi har imidlertid ikke vert så engasjerte rundt planene om Brevik da vi har sett på Brevik som et fullstendig uaktuelt alternativ grunnet at deponiet vil bli liggende midt i og under tett bebyggelse. Det er først den siste tiden det for alvor har gått opp for oss at ansvarlige myndigheter i Norge faktisk ser på Brevik som et reelt alternativ, og har derfor til vår overraskelse måtte engasjere oss.
Les mer...
Publisert: 30.05.2016


Fjordlinjen langs kysten ble etablert for å styrke bestanden av kysttorsk samtidig som at fjordfisket skulle vernes mot større effektive fartøy. Miljøvernforbundet kan ikke se at reguleringene er tilstrekkelige og ber Fiskeridirektoratet innskjerpe reguleringene.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :