Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 21.02.2017

 

Det er to sentrale innsatte sekvenser i oljerapslinjen (Brassica napus oleifera L.) GT73. Disse er cp4 epsps-gen som hindrer glyfosat fra å stanse celleproduksjon av nødvendige aminosyrer, og goxv247-gen som kan fjerne glyfosat som er kommet i plantens celler. Disse to genene gir oljerapsplanten GT73 beskyttelse mot glyfosat plantevernmidler. GT73 er herved genmodifisert for både å kunne tåle høye konsentrasjoner med glyfosat og for å fjerne disse høye konsentrasjoner med glyfosat fra ugressmiddel fra planten.

 

Les mer...
Ulv
Publisert: 13.02.2017
Les temamagasin om ulv!
 
Les mer...
Publisert: 09.02.2017

Det er syv sentrale innsatte sekvenser i den genmodifiserte maishybrid MON89034 (cry1A.105., cry2Ab2) x 1507 (pat, cry1F) x NK603 (cp4 epsps, cp4 epsps l214p) x DAS-40278-9 (aad-1). Disse er for å danne resistens mot de larver til enkelte nattfly arter (cry1A.105, cry2Ab2, og cry 1F) og for å danne toleranse mot de ulike ugressmidler; glufosinat-ammonium (pat), glyfosat (cp4 epsps, cp4 epsps l214p), 2,4-D og enkelte aryloksyfenoksypropionater (aad-1).
Les mer...
Publisert: 06.02.2017


   

Plast utgjør en dødelig miljøfare. Beregninger fra 2010 viser at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Norges Miljøvernforbund inviterer norske myndigheter til århundrets opprydning. - Ved å vise handlekraft, kan man få andre land til å følge Norges eksempel, sier Ruben M. Oddekalv.

 
 
 ---

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for å redde verdenshavene?

 
 
 
 
Publisert: 23.01.2017
 
18.- 28.januar 2017 arrangeres det klimafestival i Molde! "Klimafestivalen § 112" har vært arrangert i mange norske byer siden 2014, og nå skjer det i Molde.
 
 
Les mer...
Publisert: 19.01.2017

Den genmodifiserte mais (Zea mays) DAS-59122-7 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er laget for å gi hele planten en økt toleranse mot ugressmiddel med glufosinat, og beskyttelse mot enkelte insektarter i Coleoptera-ordenen. Det er innsatt cry34Ab1-gen og cry35Ab1-gen fra en bakterie (Bacillus thuringiensis strain PS149B1) i denne maisplanten. Det cry34Ab1-gen og cry35Ab1-gen danner Cry34Ab1-protein og Cry35Ab1-protein.  Tilsammen danne disse proteinene den Cry34/Cry35Ab1 toksin. Corn rootworm biller (Diabrotica virgifera) kan og har utviklet resistens mot denne Cry34/Cry35Ab1 toksinen.

Les mer...
Publisert: 12.01.2017


Den genmodifiserte rapsplanten (Brassica napus oleifera) MS8 x RF3 x GT73 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Disse er MS8 (barnase, bar) x RF (barstar, bar) x GT73 (gox247, cp4 epsps). Tilsammen danner disse i bunn og grunn olje raps som er genmodifisert for å kunne tåle både glufosinat-ammonium og glyfosat ugressmidler. Denne ugressmiddel kombinasjonen er for å kunne bekjempe den resistens utvikling av mange ugressplanter.

Les mer...
Publisert: 10.01.2017

I følge forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), er det registrert bare en dødsfall på grunn av ulveangrep i løpet av 200 år. Det er også registrert åtte dødsfall på grunn av hundeangrep i Norge, de siste 20 årene. Ulven er mye mindre farlig for mennesker enn andre dyr som elg, bjørn og ikke minst hund. 
 
Men, trenger vi ulven i naturen? Ja så klart! 
Her kan du lære hvorfor:
 
Les mer...
Publisert: 09.01.2017
 
Som følge av vår initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene, vi har nå opprettet en kampanje. Din underskrift er viktig i kampen for et renere miljø!
 
 
 
 
Les mer...
Publisert: 04.01.2017

Norges Miljøvernforbund har startet en kampanje for å få ryddet verdenshavene for søppel, derfor har vi sendt et krav til Norske myndigheter om å sette i gang et internasjonalt prosjekt. De enorme mengdene av søppel i verdenshavene, hovedsakelig av plast, som det moderne samfunnet i felleskap har forsøplet, må ryddes vekk. Tiden er inne.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :