Søkeresultat:
Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S

 Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S, Nor Seafood og Troms Fylkeskommune  for rømmingen av oppgitte 3...
Les mer...
Rømning fra Marine Harvest oppdrettsanlegg

Norges Miljøvernforbund anmelder Marine Harvest for rømmingen av 54 000 oppdrettslaks fra deres lokalitet 31357 Geitryggen i Næ
Les mer...
Ålesund kommune kan ikke utelukke at en "økonomisk vurdering" avgjorde hvor vannskillet til drikkevannskilden skulle gå

For noen år siden ble det påvist dioksiner i Ålesund kommune sitt drikkevann Brusdalsvannet. Flere av medlemmene til NMF på Su
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går sterkt i mot utbygging av vernet vassdrag.

Sunnhordaland kraftverk ønsker å bygge ut det vernede OPO vassdraget i Odda kommune. Dette vassdraget har vært vernet siden 1973. Kraft...
Les mer...
NMF stiller krav om offentlige anskaffelser

NMF stiller krav om at alle offentlige anskaffelser skal være miljøvennlige anskaffelser. NMF har mottatt gjentakende opplysninger om a...
Les mer...
Miljømagasinet TV 6 2017 Strandrydding i Sandnessjøen

 Bli med på strandrydding med MS Miljødronningen og Miljøvernforbundet med frivillige fra Sandnessjøen VGS.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går sterkt i mot nok en søknad om vannkraftutbygging

 Denne gangen er det Onarheimselva i Kvinnherad Kommune, Hordaland Fylke som skal bygges ned. Onarheimselva er fra før lagt i rør i et ...
Les mer...
Økte nivåer av glyfosat i menneskekropper stammer fra sprøytet GMO

 Menneskekroppens eksponeringsnivå for glyfosat i USA anslås å være 1,75 milligram pr. kg kroppsvekt. I Europa er eksponering...
Les mer...
Eksperimentelle bruk av Dicamba har ført til omfattende skader

 En ny type dicamba ugressmiddel fikk tillatelse i 2016 for bruk over voksende soya avlinger for å drepe ugress. Før dette var det bare...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går sterkt imot Grieg Seafood søknad om ny oppdrettslokalitet i Vannfjorden, Nordkapp Kommune.

 Oppdrettsanlegg pøser Miljøgifter ut i sjøen. Utslippstall for alle anlegg i  2015 : 1100 tonn kobberimpregnering ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje MZIR098

Maislinjen MZIR098 har tre sentrale innsatte genmodifikasjoner. To av disse genmodifikasjonene gir denne maisplanten beskyttelse mot enkelte insektart...
Les mer...
Jan-Hugo Holten Pressebilder

  Last ned stort bilde    Last ned stort bilde ...
Les mer...
Strandrydding Bergen-Tromsø i oktober med MS Miljødronningen

Her kommer seilingsplanen. Vil du være med som frivillig? Meld deg på: epost: media@nmf.noPåmeldingsskjema: http://media.miljovernforbu...
Les mer...
Fem miljøsaker: Norske partier sammenlignet med Miljøvernforbundet

NMF har gått igjennom partiprogrammene til 13 norske partier og sammenlignet med fem miljøsaker Miljøvernforbundet jobber med: Marin fo...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais 1507 x NK603

Mais 1507 x NK603 har tilsammen tre sentrale innsatte gensekvenser som gir maisplanten toleranse mot glyfosat og glufosinat-ammonium ugressmidler, og ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje GA21.

GA21 (Zea mays) har en sentralt innsatt sekvens. Det er innsatt mepsps-genet som skal gi denne genmodifiserte maisplanten beskyttelse mot herbici...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje Bt11.

 Maislinje (Zea mays) Bt11 har to sentrale innsatte sekvenser. Disse vil danne stoffer som gir hele planten økt resistens mot larvene til Le...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje 1507.

 Det er innsatt to sentrale gensekvenser i maislinje 1507. Tilsammen danner disse stoffene som gir hele planten økt resistens mot larvene fr...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9.

Maislinje MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9 har mange sentrale innsatte genmodifiserte sekvenser. Tilsammen gjør fire av disse gen...
Les mer...
Ville dyr i møte med mennesker - vi har mye å lære

Mennesket tar stadig større plass på bekostning av ville dyr. Miljøvernforbundet jobber for at ville dyr ikke skal bli ofret fordi de...
Les mer...
Havnesjefen

 Vedlagt ligger Norges Miljøvernforbundets oppfordring til Os kommune om å endre vedtaket om avlivning av "Havnesjefen». Milj...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais NK603 x MON810.

 Genmodifisert maisplante NK603 x MON810 har to sentrale innsatte gensekvenser. Disse gir denne maisplanten beskyttelse mot forskjellige larver t...
Les mer...
Artikkel fra Regionavisa

 – Norges Miljøvernforbund krev at Vanylven kommune snarast finn ut kva som vert sleppt ut i Syvdefjorden nedanfor Hofseth AS sitt anl...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert bomullhybrid DAS-81910-7.

 Det er to sentrale innsatte sekvenser i genmodifisert bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) DAS-81910-7. Den er innsatt aad-12-genet for å...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte sukkerbete H7-1.

Den genmodifiserte sukkerbetaplanten H7-1 er innsatt cp4 epsps-genet. Dette endrede genet skal danne CP4 EPSPS-enzymet som er en EPSPS-enzymtype som k...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten DAS-81419-2 x DAS-44406-6.

Det er seks sentralt innsatte sekvenser i soya (Glycine max) DAS-81419-2 x DAS-44406-6. Tilsammen gir disse planten økt toleranse mot plantevernm...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten GA21 x T25.

Det er innsatt to sentrale sekvenser i genmodifisert maisplante GA21 x T25. Disse genmodifikasjonene er for beskyttelse av avlingene mot herbicider me...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går imot småkraftutbygging i vernet vassdrag.

Gaudal Energi A/S har søkt om å bygge småkraftverk i Bælinga vassdraget som er et vernet sidevassdrag til elven Gaula i Sør-T...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten DAS-68416-4 x MON 89788.

Genmodifisert soya (Glycine max) DAS-68416-4 x MON 89788 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse planten en resistensegenskap mot ugr...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert oljeraps MS11.

Genmodifisert oljeraps MS11 (Brassica napus L. ssp. oleifera) har tre sentralt innsatte modifiserte gener. De har innsatt pat-genet for å danne p...
Les mer...
Miljømagasinet TV 1 2017 Strandrydding plast på Gullo

 Bli med på strandrydding med MS Miljødronningen og Miljøvernforbundet med frivillige. Vi plukker tonnevis av plast i en liten vi...
Les mer...
Miljøvernforbundet med bøffelprosjekt i Pine Ridge

Norges Miljøvernforbund reiste i september 2007 til Rapid City i Sør-Dakota for å gi bort 3 bøfler til The Grey Eagle Society i in...
Les mer...
Dokken kan seile opp som kandidat til godshavn og godsterminal for Bergen.

PRESSEMELDING.SPØRSMÅLET OM VALG AV NY GODSTERMINAL I BERGEN: Regjeringen lytter til vårt råd og satser pånygårdsta...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyahybrid MON87708 x MON89788 x A5547-127.

 Den genmodifiserte soya (Glycine max) MON 87708 x MON 89788 x A5547-127 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse sekvensene plan...
Les mer...
Har du meninger om miljøvennlige offentlige innkjøp?

 Næringsdepartementet ber om innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Nærings- og fiskeridepartementet er nå ...
Les mer...
NMF går i mot av Osen kraftutbygging


Les mer...
NMF går i mot Hofoss kraftutbygging


Les mer...
NMF-MR ønsker å hindre forurensing av drikkevannskilden Brusdalsvatnet

 I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund  -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blan...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går i mot utbygging av elven Homla i Malvik kommune


Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soya MON 87701 X MON 89788.

 Det er innsatt to sentrale sekvenser i soya (Glycine max) MON 87701 X MON 89788. Disse gir hele planten en økt toleranse mot glyfosat og re...
Les mer...
Fra NMF om anskaffelsesloven

 Norges Miljøvernforbund (NMF) har sendt inn svar til høring på anmodningsvedtak fra Stortinget om å innføre krav om min...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går i mot kraftutbygging av Fessdalselva i Rissa Kommune.

NMF er av den oppfatning av at all ny kraftutbygging i vassdrag nå bør stoppes. Norge har oppfylt alle lovnader ovenfor EU med 67.5 % fornyb...
Les mer...
Sykkylven - avliver rødlistede arter

Sykkylven, er en kommune som er beryktet for å avlive rødlistede arter. I juni 2014 ble en ulv som vær regnet som særdeles genetis...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybrid MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603.

Den genmodifiserte maishybrid MON87427 x MON 87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 har ni sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt ni gensekvenser i de...
Les mer...
Bli med på den store "Strandryddedagen" 06. mai 2017!


Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MZHG0JG.

Den genmodifiserte mais (Zea mays L.) MZHG0JG har to sentrale innsatte sekvenser. Til sammen gir det hele planten en økt toleranse mot to forskje...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljeraps GT73.

Det er to sentrale innsatte sekvenser i oljerapslinjen (Brassica napus oleifera L.) GT73. Disse er cp4 epsps-gen som hindrer glyfosat fra å stans...
Les mer...
Ulv magasin

Les temamagasin om ulv
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybrid MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9.

Det er syv sentrale innsatte sekvenser i den genmodifiserte maishybrid MON89034 (cry1A.105., cry2Ab2) x 1507 (pat, cry1F) x NK603 (cp4 epsps, cp4 epsp...
Les mer...
Et hav av plast - vårt ansvar. Bli med på dugnad med NMF.

   Århundrets opprydningPlast utgjør en dødelig miljøfare. Beregninger fra 2010 viser at mellom 8 og 12 millioner tonn p...
Les mer...
Miljøundersøkelse

Loading...
Les mer...
Klimafestivalen § 112 - 18.- 28. januar 2017

 18.- 28.januar 2017 arrangeres det klimafestival i Molde! "Klimafestivalen § 112" har vært arrangert i mange norske byer siden 2014, o...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten DAS-59122-7.

Den genmodifiserte mais (Zea mays) DAS-59122-7 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er laget for å gi hele planten en økt toleranse mo...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte rapsplanten MS8xRF3xGT73.

Den genmodifiserte rapsplanten (Brassica napus oleifera) MS8 x RF3 x GT73 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Disse er MS8 (barnase, bar) x RF (b...
Les mer...
Kampanje om plastsøppel i verdenshavene - Skriv under!

 Som følge av vår initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene, vi har nå opprettet en kampanje. ...
Les mer...
Initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene

Norges Miljøvernforbund har startet en kampanje for å få ryddet verdenshavene for søppel, derfor har vi sendt et krav til Norske m...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomull GHB614 x T304-40 x GHB119.

Bomull (Gossypium hirsutum L) linje GHB614 x T304-40 x GHB119 er genmodifisert for å danne en økt toleranse mot ugressmidler med glyfosat og...
Les mer...
En stor dag for naturvernet i Norge!

Miljøvernforbundet er svært lettet over at Klima og Miljøverndepartementet tar klagene fra så godt som hver eneste miljøorgan...
Les mer...
PayPal donasjon

Trykk på bilde for å gå til PayPal:                &nbs...
Les mer...
Takk for din støtte!

Transaksjonen din er fullført og vi takker hjertelig for støtten!   Med dette bidrar du til at vi står enda sterkere i kampen...
Les mer...
Marine Harvest har blitt ilagt bot på kr 530 tusen kroner etter at Miljøvernforbundet anmeldte rømningen fra lokaliteten 10318 Gulestø i Bremanger kommune 30 april 2015.

En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen. Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Har...
Les mer...
Konkurranse på Facebook!


Les mer...
Kystverket utsatte sprengningen på Kvaløya

Kystverket har utsatt undervannsprengningen på yttersia av Kvaløya inntil all hval er trukket ut av området. Dette skjedde etter at Mil...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON 87427.

Mais (Zea mays) MON 87427 har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen gir planten glyfosat toleranse i vegetative og kvinnelige vev. Det er innsa...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljeraps GT73.

Oljeraps (Brassica napus) har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen kan danne varig toleranse mot glyfosat. Det er innsatt Cp4-epsps-gen som st...
Les mer...
EcoTV 13 2016 Standing Rock sprayed with pesticides

Your browser does not support HTML5 video.Native indians living in Standing Rock, North Dakota are sprayed with pesticides from aeroplanes. Crops and ...
Les mer...
EcoTV 13 2016 Standing Rock sprayed with pesticides

Your browser does not support HTML5 video.Native indians living in Standing Rock are sprayed with pesticides from aeroplanes. Crops and local water so...
Les mer...
Miljømagasinet TV 78 2016 NIFES reduserer gift i laks for matforskning

  NIFES har brukt spesialpreparert oppdrettslaks til sitt kostholdsforsøk for barneskoler og barnehager, der de har blitt foret med opp...
Les mer...
Krav om stans av sprengningsarbeid utenfor Kvaløya i Tromsø kommune

 Norges Miljøvernforbund (NMF) er gjort kjent med at et firma på oppdrag for Kystverket planleggerå sprenge 2 dynamittladninge
Les mer...
Miljømagasinet TV 76 2016 Det er penger i restbetong

  Uthaug Sementstøperi er et grelt eksempel på dumping av giftig avfall i havnebasseng, i denne filmen får du se hvordan ...
Les mer...
Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122.

Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har ti sentrale innsatte gensekvenser. Tre av disse innsatte sekvenser er...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot utsetting av genmodifisert nellik linje FLO-40644-6.

Nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40644-6 har tre sentrale innsatte gensekvenser. To av disse innsatte gener gjør at plantene produserer blå...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603.

 Mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Det er innsatt et cry1A.105-gen som er syntetisk o...
Les mer...
Miljømagasinet TV 74 2016 Hordfast - lite håndfast...

 Norges Miljøvernforbund mener at Statens Vegvesen sin presentasjon av Hordfast - er lite håndfast... -mer som en "ulldott" sier Kurt O...
Les mer...
Miljøvernforbundet deltar på massemønstringen for ulv

 I forbindelse med at det er åpnet for lisensjakt på inntil 47 ulv i vinter arrangeres det en massemønstring for ulv foran Stortin...
Les mer...
Miljømagasinet TV 73 2016 Salmar Nord AS oppdrettsanlegg forurenser enormt i Lebesby

 Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg 15516 Mårøyfjord har store mengder slam som forpester havbunnen, dette anlegget er nå brakkla...
Les mer...
Miljømagasinet TV 30 2016 Marine Harvest utvikler lukkede oppdrettsanlegg

 Marine Harvest i samarbeid med teknologiselskapet Hauge Aqua er i ferd med å utvikle et tett oppdrettsanlegg for bruk i sjø. Selskapet...
Les mer...
Miljømagasinet TV 70 2016 - Torsken som forsvant fra Torsken

 Den engang rike torskekommunen Torsken er i dag dominert av lakseoppdrett. Torsken har forsvunnet fra Gryllefjord og Torskefjorden på grunn...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON89034x1507xNK603.

 Mais (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har fem sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt tre forskjellige genmodifikasjoner som danner giftstoffe...
Les mer...
Ikke stjæl fesken min! - stans ressurstjuveriet!

 Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting lang...
Les mer...
Taretråling dreper koraller, sjødyr og planter på sjøbunnen

    MS Miljødronningen har undersøkt taretrålingsfelt like ved Horta naturreservat i Leka kommune. Undervannskamera på R...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten VCO-Ø1981-5.

Den genmodifiserte maisplanten VCO-Ø1981-5 (Zea mays) har en sentral innsatt sekvens som kan gi hele planten en økt toleranse mot glyfosat. ...
Les mer...
Miljømagasinet TV 69 2016 - Lukkede oppdrettsanlegg er framtida for norsk fiskeoppdrett

Norges Miljøvernforbund er positive til utviklingen av lukkede oppdrettsanlegg.De har ikke problemer med rømming, lakselus, medisinbruk elle...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyahybrid MON 87708.

 Soya MON 87708 har innsatt sekvenser for å gi planten toleranse mot plantevernmidler med dikamba. Det er innsatt dmo-genet som stammer...
Les mer...
Leteboring utenfor Lofoten og Mørekysten er en krigserklæring

 Regjeringens åpning for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Mørekysten er et knefall for oljeselskapene.   Hav og kystom...
Les mer...
Norges Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljerapsplanten MON88302.

Den genmodifiserte oljeraps (Brassica napus) MON88302 har et sentral innsatt sekvens som danner økt resistens mot plantevernmidler med glyfosat. ...
Les mer...
Levering- og bearbeidingsplikten innen hvitfisknæringen må opprettholdes

 Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting lang...
Les mer...
NMF politianmelder ringnotfartøyet «Gardar» for ressurskriminalitet!

Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere ressurskriminalitet som avisa Kyst og Fjord har avdekket rundt ringnotfartøyet «Gardar...
Les mer...
EcoTV 11 2016 Deadly gases under fish farms in Northern Norway

MS Miljødronningen (Eco Queen), a sea surveillance ship owned by Green Warriors of Norway found big amounts of deadly gas under Nord Senja Laks' ...
Les mer...
Fylkesmannen sier nei til oppdrett ved Spildra

Fylkesmannensier nei til oppdrett ved Spildra!Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Fylkesmannen i Troms har sagt nei til oppdrett...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten MON87769 x MON89788.

Den genmodifiserte soyaplanten MON87769 x MON89788 har tre sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt Pj. D6D-gen som stammer fra en blomst (Primula ...
Les mer...
NMF aksepterer ikke kommersielt fiske på rauåta

 Rauåta er livsviktig som startfor for fiskelarvene og en nøkkelart for de marine økosystem. Tenk føre-var og si nei til komm...
Les mer...
Miljømagasinet TV 54 2016 - Dødelig gass under oppdrettsanlegg

Ta dere tid til å se denne!Lokaliteten har lagt brakk i 2-3 år.NORD SENJA LAKS og deres ansatte har tjent gode penger på felleskapets b...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullplanten GHB614 x LLCotton25 x MON15985.

Den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum) GHB614 x LLCotton25 x MON15985 har syv sentrale innsatte gensekvenser. Det er to innsatte sekvenser for...
Les mer...
Miljømagasinet TV 47 2016 - Lerøy Aurora AS produserer giftig gass under oppdrettsanlegg utenfor Karlsøy

 MS Miljødronningen undersøkte Lerøy Aurora AS sitt anlegg 27476 Solheim utenfor Karlsøy i Troms. Ved hjelp av ROV og prø...
Les mer...
Miljømagasinet TV 46 2016 - Havarert oppdrettsanlegg truer skipstrafikk og fiske i Torskefjorden

 Miljøvernforbundet fikk tips på et havarert oppdrettsanlegg i Torskefjorden. MS Miljødronningen fant anlegget ved hjelp av sonar ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten 1507 x MIR162 x MON810 x NK603.

 Den genmodifiserte maisplanten1507 x MIR162 x MON810 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Tre av disse sentrale genmodifikasjonene e...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten FG72.

Denne soyaplanten er innsatt et hppdPfW336-gen som koder forHPPD W336 enzymet. Dette fører til at denne soyaplanten kan tåle høyekonsen...
Les mer...
Pressekonferanse: Miljøvernforbundet viser film fra Miljødronningens tokt langs kysten med Fiskeriminister Per Sandberg tilstede.

 Norges Miljøvernforbund (NMF) inviterer til pressekonferanse på MS Miljødronningen som ligger ved kai i Trollvika, ca. 10 min. ...
Les mer...
Miljømagasinet TV 45 2016 Salmar Nord forurenser stygt i Storvika, Dyrøy kommune

Your browser does not support HTML5 video.M/S Miljødronningen avslører ekstrem forurensing på oppdrettsanlegg Storvika Vest i Dyrø...
Les mer...
Miljømagasinet TV 44 2016 Nordlaks med abnorm forurensing i Harstad.

Your browser does not support HTML5 video.Nordlaks sitt oppdrettsanlegg 11381 Dypingen har et abnormt utslipp av fiskeskit og forrester. MS Miljø...
Les mer...
Miljømagasinet TV 40 2016 Cermaq oppdrettsanlegg forurenser kraftig i Steigen

Your browser does not support HTML5 video.MS Miljødronningen reiser videre nordover for a gjøre raid på oppdrettsanlegg. Cermaq sitt a...
Les mer...
Miljømagasinet TV 39 2016 Edelfarm AS forurenser enormt i Skjerstadfjorden

Your browser does not support HTML5 video.Edelfarm har fått WWF sin ASC-sertifisering på oppdrettsanlegget 15455 Daumannsvika.Dette anlegget...
Les mer...
Miljømagasinet TV 36 2016 NMF fikk sildefabrikk i Uthaug med på avtale om å spyle fiskebåtene utenfor havnen.

Your browser does not support HTML5 video. Norges Miljøvernforbund fikk sildefabrikk i Uthaug med på avtale om å spyle fiskeb...
Les mer...
Miljømagasinet TV 34 2016 Marine Harvest politiameldt for forurensing rundt Giske.

Your browser does not support HTML5 video. MS Miljødronningen har ved hjelp av ROV og undervannskamera funnet ekstrem forurensing på Ma...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON89034x1507xNK603.

 Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har fem sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt tre sentrale sekvenser for
Les mer...
Miljømagasinet TV 33 2016 Marine Harvest forurenser ekstremt utenfor Giske, Ålesund.

Your browser does not support HTML5 video. MS Miljødronningen har ved hjelp av ROV og undervannskamera funnet ekstrem forurensing på Ma...
Les mer...
Fylkesleder Børge Torbergsen i NMF-Nordland har nok en gang vunnet over miljøverstingen Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda.

 Salten Aqua AS er ett oppdrettsselskap som forsøker å hemmeligholde miljøkonsekvensene som selskapet påfører omkringlig...
Les mer...
Miljømagasinet TV 32 2016 Nordic Mining vil drepe livet i Førdefjorden

Your browser does not support HTML5 video.MS Miljødronningen dro på tokt til Førdefjorden for å finne korallrev og å unde
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten MON87705 x MON87708 x MON89788.

 Den genmodifiserte soyaplanten MON87705 x MON87708 x MON89788 har fem innsatte sekvenser. To av disse genmodifikasjoner gir soyaplanten økt...
Les mer...
Kampen mot oppdrettsnæringa fortsetter i Karlsøy!

Your browser does not support HTML5 video. Tiltross for sterke protester fra både lokale kystfiskere og Miljøvernforbundet har Karl
Les mer...
Miljømagasinet TV 31 2016 Deponisaken i Brevik: Mye om og men med Klima- og Miljøvernminister Helgesen

Your browser does not support HTML5 video. Miljøvernforbundet v/Kurt Oddekalv i samarbeid med nærmiljøgruppen i Brevik fikk muligh...
Les mer...
Dalen gruver i Brevik, beste uaktuelle lokalitet for spesialavfallsdeponi.

 Dette er vårt høringsnotat til Klima- og miljødepartementet. Ref.nr. 16/1286 Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lang t...
Les mer...
Reguleringene av fjordlinjene må innskjerpes.

Fjordlinjen langs kysten ble etablert for å styrke bestanden av kysttorsk samtidig som at fjordfisket skulle vernes mot større effektive far...
Les mer...
Debatt om oppdrettsindustrien på NRK 1 • 26.05.2016

 Fokus for debatten var problemene som oppstår når oppdrettsindustrien stadig vekk «okkuperer» nye områder langs vå...
Les mer...
Miljømagasinet TV 27 2016 Korallrev i Førdefjorden

Your browser does not support HTML5 video.MS Miljødronningen drar på tokt i Førdefjorden for å finne korallrev.  Nordic Minin...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x NK603.

Den genmodifiserte mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x NK603 er en maisplant som har blitt endret med fem sentralt innsatte sekvenser. Disse genmodi...
Les mer...
La stillheten bestå på Svartisen!

Miljøvernforbundet kan ikke akseptere kommersielt uttak av is på Svartisen. Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til høringsdokumen...
Les mer...
EcoTV 7 2016 Lerøy Vest is polluting in Sørfjorden, Norway.

Your browser does not support HTML5 video.
Les mer...
Miljømagasinet TV 22 2016 Fjord Drift forurenser Sørfjorden

Your browser does not support HTML5 video.Miljøadmiral Kurt Oddekalv på tokt med MS Miljødronningen fant store mengder slam fra Fjord D...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten DAS-68416-4.

Den genmodifiserte soya (Glycine max) DAS-68416-4 har to sentrale innsatte sekvenser. Disse gir soyaplanten DAS-68416-4 økt toleranse mot ugressm...
Les mer...
Miljømagasinet TV 21 2016 Lerøy Seafood forurenser Sørfjorden

Your browser does not support HTML5 video.Miljøvernforbundet forlanger at oppdrettsanlegget til Lerøy Vest (Lokalitet 11677) i Sørfjord...
Les mer...
Miljømagasinet TV 17 2016 BIR måtte betale 19 millioner for forurensing på Mjeldstad deponi på Osterøy

Your browser does not support HTML5 video. BIR måtte betale 19 millioner i etteravgift for forurensing på Mjeldstad deponi på Oste...
Les mer...
La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte

 La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte, og beskytt Norsk natur mot uønsket genetisk påvirkning fra oppdrettsender. Norge...
Les mer...
Fylkeslag

Norges Miljøvernforbund har også fylkeslag. Fylkeslag opprettes med godkjenning fra hovedstyret. Fylkeslagenes arbeidsområde er sitt geogra...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullsplanten 281-24-236 X 3006-210-23 X MON88913.

 Den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) 281-24-236 X 3006-210-23 X MON88913 har seks sentrale innsatte sekvenser. Fire a...
Les mer...
Miljømagasinet TV 20 2016 Deponiet på NOAH Langøya lekker

Your browser does not support HTML5 video.Miljøvernforbundet var på en inspeksjon på NOAH's anlegg på Langøya, Norges stø...
Les mer...
Miljømagasinet TV 19 2016 Bryggen kan miste UNESCO-status

Your browser does not support HTML5 video.Miljøvernforbundet hadde en markering utenfor møtet som Bystyret i Bergen holdt i forbindelse med ...
Les mer...
Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Pioneer-4114.

 Den genmodifiserte mais Pioneer-4114 har fire sentrale innsatte gensekvenser. En av disse er for å danne proteiner som kan gi hele maisplan...
Les mer...
Miljømagasinet TV 18 2016 Høyre, FrP, MDG, Rødt og Senterpartiet vil ha Bybanen i tunnel bak Bryggen

Your browser does not support HTML5 video. Høyre, FrP, MDG, Rødt og Senterpartiet i Bergen vil ha Bybanen i tunnel bak Bryggen. De har ...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87411

Genmodifisert mais (Zea mays L.) MON87411 har tre sentrale innsatte gensekvenser. Disse genmodifikasjonene kan gi hele maisplanten egenskaper for besk...
Les mer...
Bli støttemedlem i Miljøvernforbundet

@import url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
Les mer...
Miljømagasinet TV 15 2016 Vegvesenet og Skanska dreper sjøørreten i Steinsvikelven

Your browser does not support HTML5 video. Norges Miljøvernforbund politianmelder Statens Vegvesen  for alvorlig forurensing av Steinsv...
Les mer...
Parts AS

 Parts AS er et firma som leverer det meste av utstyr og deler, til de fleste merker maskiner. Enten det gjelder gravemaskiner, hjulgravere, hjul...
Les mer...
Norgesmøllene AS

Norgesmøllene AS er et norskeid selskap, etablert for 150 år siden. De er en av landets ledende næringsmiddelbedrifter innenfor korn og...
Les mer...
Miljømagasinet TV 14 2016 Dokken er det beste alternativet for godshavn og jernbaneterminal i Bergen

Your browser does not support HTML5 video. Norges Miljøvernforbund går inn for Dokken som det beste alternativet for godshavn og jernba...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604.

Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 har innsatt to modifiserte gener som danner to giftstoffer målrettet mot to ulike skadeinsekter. Bt11x...
Les mer...
Miljømagasinet TV 13 2016 Snekre fuglekasse med Kurt Oddekalv

Your browser does not support HTML5 video. I denne filmen kan du lære hvordan du snekrer en fuglekasse.  Oppskriften på fuglekasse...
Les mer...
Miljømagasinet TV 12 2016 Kurt Oddekalv, fuglene og fuglekassene

Your browser does not support HTML5 video. Bli med i skogen til Kurt Oddekalv, lær om fuglelivet og dyrelivet der. På slutten av filmen...
Les mer...
Miljømagasinet TV 11 2016 Kurt Oddekalv møter nett-trollet Øivind Bergh

Your browser does not support HTML5 video. Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet har i en årrekke blitt sjikanert av Øivind Berg
Les mer...
Dalum Papir

Dalum Papir leverer kopipapiret Cyclus til Miljøsenteret Seletun, Miljødronningen AS og Norges Miljøvernforbund gjennom Papyrus Norge.D...
Les mer...
Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten CV127.

Genmodifisert soya (Glycine max) CV127 (BPS-CV127-9) har innsatt genet Csr1-2. Genet stammer fra vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana). Genet Crs...
Les mer...
Europas mest miljøvennlige hotell

Miljøsenteret Seletun er Europas mest miljøvennlige kurs og konferansesenter.Vi har søkt og søker å finne de mest ø...
Les mer...
Overnatting

De mange husene på Seletun, med relativt få rom i hvert hus sammenlignet med store hotell, gir en egen ro. Rommene er laget i norske trepane...
Les mer...
Miljømagasinet TV 9 2016 NMF går i mot avfallsdeponi i Brevik gruver

Your browser does not support HTML5 video.Miljøvernforbundet er sterkt kritisk til Heidelberg/NORCEM sine planer om å deponere farlig avfall...
Les mer...
Miljømagasinet TV 8 2016 NMF er positiv til ny Nasjonal Transportplan (NTP)

Your browser does not support HTML5 video.Statens Vegvesen Region Vest la 29.februar 2016 fram utkast til ny Nasjonal Transportplan (NTP) som gjelder ...
Les mer...
Statens Vegvesen Vest dømt for forurensing av sjøen ved Ryfastprosjektet

Norges Miljøvernforbund ba i oktober 2014 om at politiet iverksatte etterforskning av Statens Vegvesen Region Vest for grov miljøkriminalite...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot den genmodifiserte maisplanten MON87403.

 Mais (Zea mays L.) MON 87403 har en sentral innsatt sekvens som danner en protein som kan endre fototropisme og auxin-reaksjonene til maisplante...
Les mer...
EcoTV 6 2016 Marine Harvest salmon farm pollutes Sognefjorden

Your browser does not support HTML5 video.The environmental catamaran MS Miljødronningen, "Eco Queen had a raid against salmon farming in Sognefj...
Les mer...
Nye bilder Miljødronningen

                  
Les mer...Les mer...
Miljødronningen


Les mer...
Kontakt MS Miljødronningen

MS Miljødronningen Skuteviksboder 245035 BERGENPostboks 5935806 BergenKontakt: kurt@nmf.no  55 30 67 00 / 90 89 22 68Kaptein: Kurt...
Les mer...
Miljømagasinet TV nr.7 2016 Miljøvernforbundet politianmelder Marine Harvest for alvorlig forurensing

Your browser does not support HTML5 video. Under et tokt med MS Miljødronningen 13. februar 2016 ved Marine Harvest sitt anlegg 15403 ved Ol...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON 89034 x NK603.

Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) MON89034 x NK603 har tre sentrale innsatte sekvenser. To av disse er for å danne insekticider (cry1A.10...
Les mer...
Avslag på Siragrunnen vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har bestemt at Siragrunnen vindkraftverk ikke blir bygget. Etter langvarig arbeid fra Miljøvernforbundet, NOF og and...
Les mer...
Miljømagasinet nr.6 2016 Marine Harvest utvikler tette oppdrettsanlegg

Your browser does not support HTML5 video.Marine Harvest i samarbeid med teknologiselskapet Hauge Aqua er i ferd med å utvikle et tett oppdrettsa...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten FG72xA5547-127.

Den genmodifiserte soyaplanten FG72xA5547-127 har fire gensekvenser innsatt. Tre av disse innsatte gener er for å danne proteiner for beskyttelse...
Les mer...
EcoTV 4 2016 Kurt meets The King in Alta

Your browser does not support HTML5 video.Kurt Oddekalv, president of Green Warriors of Norway delivers a petition against norwegian salmon farming to...
Les mer...
EcoTV 3 2016 Norwegian salmon farming in British Columbia, Canada

Your browser does not support HTML5 video.See Dan Lewis (ClayoquotAction.org) lecture from the meeting about norwegian Salmon farming in British Colum...
Les mer...
Isbrytinga på Svartisen stanses!


Les mer...


 Ved å bli medlem i Norges Miljøvernforbund er du med på å bidra i kampen for et bedre miljø. Fyll ut skjemaet og trykk ...
Les mer...
Miljømagasinet nr.4 2016 NIFES og Havforskningsinstituttet feilinformerer om hummerdøden i Øygarden

Your browser does not support HTML5 video.Havforskningsinstituttet og NIFES har analysert de døde hummerene i Øygarden fra november 2015
Les mer...
EcoTV nr 2 2016 Demonstration against Marine Harvest -Salmon farming in Canada

Your browser does not support HTML5 video.Green Warriors of Norway and ClayoquotAction from British Columbia, Canada had a demonstration outside Marin...
Les mer...
Husk møte i kveld kl. 19!

 Last ned pressemeldin
Les mer...
Norges Miljøvernforbund krever et statlig finansiert utrydningsfiske etter kongekrabbe

 Kongekrabben sprer seg stadig lenger vestover langs kysten. Norges Miljøvernforbund regner med at krabben finnes i fjordene langs hele kyst...
Les mer...
Miljømagasinet TV nr.3 2016 Fusk med trafikktallene på Hardangerbroen

Your browser does not support HTML5 video.Miljøvernforbundet avslører at utbyggerne av Hardangerbroen hadde alt for høye estimater
Les mer...
Ice.net

 ice.net leverer 4G trådløs bredbånd til M/S Miljødronningen. ice.net er kjent som Norges tredje største levera
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten DAS-Ø15Ø7-1.

 Den genmodifiserte mais-planten DAS-Ø15Ø7-1 (1507) har fått innsatt de gensekvensene Cry1F og PAT som stammer fra bakteriekulture...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21.

 Mais (Zea mays) Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 har seks sentrale innsatte sekvenser som til sammen; danner giftstoffer mot møll larver (Noctui...
Les mer...
Møte om norsk fiskeoppdrett i Canada

 Last ned pressemeldin
Les mer...
ECOTV nr.1 2016 Norwegian salmon farms harming BC’s environment

Your browser does not support HTML5 video.The BC salmon farming industry is over 90% owned by Norwegian companies. Industry practices have been export...
Les mer...
Rapporter

Velkommen til Norges Miljøvernforbund sin rapportbase NMF publikasjoner til nedlasting.For å lese rapportene trenger du en PDF leser, h...
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr. 2 2016 Ubehandlet trepanel på Seletun

Your browser does not support HTML5 video.Bli med Kurt Oddekalv på Konferansehotellet Seletun for å sjekke trepaneler som har vært ubeh...
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr. 1 2016 Dykk i arkivet - Gjenbruk fra Philipsbygget 2000

Your browser does not support HTML5 video.Bli med Kurt Oddekalv i et "Dykk i arkivet", Miljøvernforbundet gjenbrukte materialer fra Philipsbygget...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund krever stans i all jakt på ulv i Norge

 Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer sterkt på at nok en ulv er skutt av krypskyttere. Dyret som ble skutt var en genetisk viktig ul...
Les mer...
Toxic norwegian Salmon in the fish stores in Paris


Les mer...
Jotun

Jotun er hovedleverandør av maling til M/S Miljødronningen.Alle produktene til Jotun er nøye testet og utprøvd. Interiørmalin...
Les mer...
ECOTV #COP21 Mermaid for climate change @ Paris Climate Conference

Your browser does not support HTML5 video.Mermaids wants more climate change..
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr.7 2015 #COP21 Klimakonferanse i Paris

Your browser does not support HTML5 video.Følg med Miljøvernforbundet til #COP21, Klimakonferansen i Paris.
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21.

Den genmodifiserte maisplanten Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 har åtte sentrale innsatte sekvenser. Disse sekvensene er for å danne pro...
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr.6 2015 Grønne vegger og tak renser luften i Bergen

Your browser does not support HTML5 video.
Les mer...
Miljømagasinet TV nr.5 2015 Ørreten tilbake i Steinsvikelven

Your browser does not support HTML5 video. Sjøørreten er tilbake i Steinsvikelven. Etter at Miljøvernforbundet anmeldte Bybanen for for...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR162xMIR604xGA21.

Mais (Zea mays) Bt11xMIR162xMIR604xGA21 har seks sentrale innsatte sekvenser som tilsammen danner giftstoffer mot biller (Diabrotica) og sommerfugler ...
Les mer...
ECO TV Salmon lice treatment kills marine shell animals in Norway.

Your browser does not support HTML5 video.Norwegian salmon farmers are dumping tonnes of polluted sea water along the norwegian coast. Chemicals for ...
Les mer...
Oppdrettslaksen lider!

Hva skjer med den nordatlantiske villaksbestanden, en bestand som bringer fram erindringer om storfisken som forserer høye fossestryk langs hele ...
Les mer...
Erko Seafood anmeldt for forgiftning av Breviksundet.

Miljøvernforbundet anmelder Erko Seafood for forgiftning av området nord for Herdlevær og Breiviksundet med akutt skalldyrdød som ...
Les mer...
NMF krever stopp i ringnotfisket

Miljøvernforbundet krever utestengelse av ringnotfartøy fra fiske innenfor fjordlinjen i Nord-Norge. Norges Miljøvernforbund kan ikke a...
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr.4 2015 NMF sitt forslag til ny godshavn og jernbaneterminal på Dokken i Bergen

Your browser does not support HTML5 video.
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr.3 2015 Hummerdøden

Your browser does not support HTML5 video.
Les mer...
Salmon farming causes the schrimp death in Norway

Norwegian industrial farms for salmon is polluting the coast and killing the schrimps and other shell animals along the norwegian coast. Green Warrior...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122.

 Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har åtte sentrale innsatte gensekvenser. Disse sekvensene gir ...
Les mer...
Miljømagasinet TV

 Norges Miljøvernforbund har satt i gang sin egen TV-kanal, Miljømagasinet. Vi vil ha ukentlige innslag, med sending på nmf.no sin...
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr.2 2015 Rekedøden Forurensing E39

Your browser does not support HTML5 video. Se video på YouTube her
Les mer...
Miljømagasinet TV Nr.1 2015 Stenging av FM-båndet

Your browser does not support HTML5 video.Se video på Youtube her:
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604.

 Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 har blitt genetisk modifisert for å være giftig mot biller (Diabrotica) og sommerfugl (Lepi...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot utsetting av den genmodifiserte nellik FLO-11363-1 (1363-A)

 Den genmodifiserte nellikplanten (Dianthus caryophyllus) linje 1363-A har tre sentrale innsatte sekvenser som tilsammen fører til toleranse...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetningen av den genmodifiserte soyaplanten MON 87751

Den genmodifiserte soyaplanten (Glycine max) MON87751 har to sentrale innsatte gener sekvenser som koder for to forskjellige delta-endotoksiner. Disse...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går imot omsetning av genmodifisert soyahybrid FG72xA5547-127 under EU-forordning 1829/2003.

Soya FG72xA5547-127 har fire sentrale innsatte gensekvenser. Disse vil gi hele planten egenskaper for beskyttelse mot plantevernmidler med glyfosat, g...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går imot omsetning av den genmodifiserte bomullhybriden GHB614xLLCotton25xMON15985 under EU-forordning 1829/2003.

 Bomull GHB614xLLCotton25xMON15985 har syv sentrale innsatte gensekvenser. Disse vil gi hele planten beskyttelse mot forskjellige larver innenf...
Les mer...
Miljøvernforbundet: Stopp isbiter fra Svartisen

 Miljøvernforbundet går sterkt i mot at det skal tas ut is fra breen Svartisen for å brukes i drinker.  Det er et miljø-...
Les mer...
Logotyper

Her kan du laste ned Norges Miljøvernforbundets logoer som EPS og PNG format.Dersom du savner et format eller lurer på noe, ta kont
Les mer...
Miljøvernforbundet gratulerer det nye kommunestyret i Narvik

Narvik kommune går imot nye åpne oppdrettsanlegg i sjøen. Dermed har Miljøvernforbundet fått gjennomslag for vårt ma
Les mer...
Miljøkriminell rotenonbehandling i Ranavassdraget!

 Ranavassdraget ble i helga nok en gang rotenonbehandlet. Dette skjedde tiltross for at smittekilden til det Veterinærinstituttet kaller ny ...
Les mer...
Miljøvernforbundet går imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MIR604xGA21.

 Den genmodifiserte maisen (Zea mays) MIR604 x GA21 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er: mCry3A, pmi, og epsps. Disse genmodifikasjonen...
Les mer...
Miljøvernforbundet anmelder livsfarlig rømming!

Norges Miljøvernforbund (NMF) politianmelder en ikke meldt rømming i området ØrstaVolda på Sunnmøre etter at større...
Les mer...
NMF går i mot Kystverkets prosjekt: Mudring og sprenging i Borg Havn

 Miljøvernforbundet går i mot Kystverkets planer om mudring og sprenging i tilknytning til Borg havn.  Det er planlagt mudring og ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund politianmeldte Veterinærinstituttet og Fylkesmannen i Troms for grov miljøkriminalitet

Norges Miljøvernforbund politianmeldte Veterinærinstituttet og Fylkesmannen i Troms for grov miljøkriminalitet for at de langt på ...
Les mer...
Om NMF

Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten DAS-444Ø6-6.

 Den genmodifiserte soyaplanten (Glycine max) DAS-444Ø6-6 har innsatttre sentrale sekvenser. Til sammen gir de en økt toleranse mot tre...
Les mer...
Bøffelprosjekt Pine Ridge, USA


Les mer...
Miljøvernforbundet sitt forslag til godshavn og jernbaneterminal på Dokken i Bergen

Norges Miljøvernforbund v/ Kurt Oddekalv besøkte Torsdag 27. augustfolkemøtet på Unneland mot jernbaneterminal. Vi finner det unde...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund klager på Lerøy Seafoods markedsføring av oppdrettslaks.

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener dette er villedende markedsføring, fordi all oppdrettslaks er antibiotikafri, og markedsføres blant...
Les mer...
Sorgens dager i Storfjord.

 Staten starter rotenonbehandlingen av Skibotnvassdraget og en rekke andre vassdrag i morgen. Ikke bare dreper de alt iiv i vassdragene m...
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerer: Stopp salg av syk/smittet laks!

Norske bønder må forholde seg til et strengt regelverk med krav omslakting og destruksjon av besetninger med farlige sykdommer – dette...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har i senere tid sendt inn 3 høringsuttalelser om genmodifiserte maisplanter.

 To høringsuttalelser om søknader for å godkjenne GMO i juli var på søknader fra Monsanto og ett fra Pioneer. Monsanto o...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har i senere tid sendt inn 3 høringsuttalelser om genmodifiserte maisplanter.

 To høringsuttalelser om søknader for å godkjenne GMO i juli var på søknader fra Monsanto og ett fra Pioneer. Monsanto o...
Les mer...
Videoer Norges Miljøvernforbund Nr. 2

Se videoer fra Norges Miljøvernforbund. Klikk på linkene under bildene
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21.

 Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 har tilsammen elleve sentrale innsatte sekvenser. Den har ...
Les mer...
Krever økt flaskepant og informasjonskampanje

 Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at flaskepanten økes på aluminiumsbokser og at bryggerinæringen pålegges å fi...
Les mer...
Nei takk til vindindustri i Egersund

 Norsk Vind Energi AS har søkt om å bygge anslagsvis 130 meter høye vindindustrianlegg i Egersund. Dyr, ustabil og unødvendig...
Les mer...
Omsider brukes det forskningsmidler på selve problemet istedet for symptomene

 Forskningen på delvis lukkede og lukkede anlegg skal skje i et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med navnet CtrlAQUA.I sto...
Les mer...
Norges Miljøvernforbundet (NMF) har i høringsuttalelse krevd avslag på Karmøy vindkraftverk.

 Disse 120 meter høye industrianleggene vil ødelegge utsikten ved å være synlig på 50 kilometers avstand. Vi setter derf...
Les mer...
Nye beviser for fiskeoppdrettsnæringens utryddelse av marint liv i norske fjorder

 Miljødirektoratet har publisert en undersøkelse av spredningen fra nervegiftene azametiphos og cypermethrin som er blant avlusingsmidl...
Les mer...
Miljøvernforbundet er lettet over at fylkesmannen her har vært sitt ansvar bevisst.

 Fylkesmannen har kommet med en sterk fraråding om å gjøre om lokaliteten Floteneset i Vadheim fra oppdrett av torsk til oppdrett ...
Les mer...
Gledelig at nye områder i Trøndelag vernes.

 Miljøvernforbundet har i høringsuttalelser gitt vår fulle støtte til opprettelsen av verneplan for områdene Tangvolla i...
Les mer...
Miljøvernforbundet ser med stor glede på de mange nye verneområdene som har kommet i senere tid.

 I Vest-Agder er det lagt fram forslag om å opprette naturreservatene Kile, Kyrkjevatna, Hægbostad og Geislafoss. 
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på søknad om endret utslippsløyve fra testsenteret på Mongstad

 Norges Miljøvernforbund (NMF) har krevd avslag på søknaden om endret utslippsløyve. Miljøvernforbundet påklaget ut...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten 59122.

 Den genmodifiserte maisen 59122 har fått innsatt gensekvensene Cry34Ab1 og Cry35Ab1 som begge stammer fra bakterium (Bacillus thuringiensis...
Les mer...
Fylkesmannen i Rogaland følger igjen opp NMF´s krav om å stanse utslipp av plastavfall.

 Fylkesmannen i Rogaland har nå pålagt Statens Vegvesen å samle opp plastikkforurensning etter at de ikke har overholdt krav med h...
Les mer...
Fylkesmannen i Rogaland følger igjen opp NMF´s krav om å stanse utslipp av plastavfall.

 Fylkesmannen i Rogaland har nå pålagt Statens Vegvesen å samle opp plastikkforurensning etter at de ikke har overholdt krav med h...
Les mer...
Gode nyheter fra Fosen og Snillfjord

 I høringsuttalelser har Miljøvernforbundet bedt om avslag på disse søknadene om unødvendige vindindustrianlegg. Statkra...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten MON 87705 X MON 89788.

 Den genmodifiserte soyaplanten, soya (Glycine max) MON 87705 X MON 89788, har tilsammen seks sentrale innsatte sekvenser. Det er ett gen fra en ...
Les mer...
Enda mer lidende oppdrettsfisk blir slaktet pga sykdom

 Bolaks, - selskapet som fiskeridirektør Liv Holmefjord har aksjer i må slakte ned all fisken i et anlegg pga smitte av Infeksiøs ...
Les mer...
Vindkraftanlegget på Kvitfjell og Raudfjell – en miljøbløff!

 Norges Miljøvernforbund (NMF) beklager sterkt at Olje- og energiminister Tord Lien har åpnet for at de planlagte vindparkene på K...
Les mer...


 I dag har vi arrangert sympatiaksjon for protesten mot oppdrettsnæringen utenfor Stortinget. Med utstrakt banner stod vi på Bryggen i ...
Les mer...
Kommunestyret i Gjemnes gir Miljøvernforbundet full støtte i å avvise vindindustrianlegg

 I vår høringsuttalelse skrev vi blant annet følgende: Direktør Per Sanderud har fastslått at det for mange dårlige...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122.

 Denne genmodifiserte maisplanten har ni innsatte genmodifikasjoner som tilsammen danner og bidrar til insektsresistens og toleranse for sprø...
Les mer...
Stor markering mot fiskeoppdrettsnæringen 27. mai

 Den 27.mai braker det løs utenfor Stortinget. Da samles både villaksentusiaster, fjordfiskere, miljøforkjempere, oppdrettsmotstan...
Les mer...
Rekordvekst i lukket merd

 Miljøvernforbundet gratulerte Akva Design AS med den velfortjente tildelingen av Fiskeridirektoratets miljøpris i 2013. De har nå...
Les mer...
Miljøvernforbundet er imot konsesjonsendring for vindindustri

 Norges Miljøvernforbund (NMF) synes det er beklagelig at Sarepta Energi AS fikk konsesjon til utbygging av det destruktive Sørmarkfjel...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604xGA21.

 Genmodifiserte Bt11xMIR604xGA21 har tilsammen fem sentrale innsatt sekvenser for å gjøre planten i stand til å kunne tål
Les mer...
Fylkesleder Børge Torbergsen i NMF Nordland har nok en gang vunnet over miljøverstingen Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda.

 Salten Aqua AS ville ikke akseptere det første vedtaket som ble fattet 03.12.2014, og Salten Aqua AS engasjerte derfor en advokat for å...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett i verneområder!

 Miljøvernforbundet er sjokkert over å se at fylkesmannen i Hordaland har foreslått å tillate dagens form for fiskeoppdrett i...
Les mer...
Miljøvernforbundet demonstrerte mot regjerings skandaløse miljøpolitikk

 Miljøvernforbundet demonstrerte på Høyres landsmøtedagåpning idag. Se på bilder fra demonstrasjonen og omtale fra ...
Les mer...
Gladnyhet fra fylkesmannen !

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har kommet med en gladnyhet om å opprettelse av 8 naturreservater i Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland fyl...
Les mer...
Fylkesmannen i Rogaland følger NMF´s krav om å stanse utslipp av plastavfall.

 I forbindelse med Ryfast-prosjektet har Statens Vegvesen brukt plastikk fiber i forbindelse med sprengning av stein som har blitt dumpet i s
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljerapsplanten MON88302xMS8xRF3.

 Den genetisk modifiserte oljerapsen (Brassica napus) MON88302xMS8xRF3 har fire sentrale innsatte DNA sekvenser. Disse sekvensene ble selektert i...
Les mer...
Siftelsesmøte av fylkeslag i Vest-Agder og nærmiljøgruppe

   Sted: Samsen Kulturhus  Vesterveien 2  4613 Kristiansand  Dato/klokkeslett: 28. april 2015 kl. 18.00
Les mer...
Regjeringen og Jan T Sanner gjør sitt livs værste tabbe med steindumping i Førdefjorden

 Kommuneknuseren Jan t Sanner viser sitt sanne ansikt i Førdefjoden ved å gi tillatelse til dumping av stein og gift. Conoco stoppe
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljerapsplanten GT73.

 Oljeraps (Brassica napus) GT73 har to sentrale innsatte sekvenser. Denne Oljerapsplanten GT73 inneholder de innsatte sekvensene cp4epsps og goxv...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot søknad om prøveboring sørøst i Nordsjøen

 Miljøvernforbundet har i en høringsuttalelse bedt om avslag på Wintershall Norge AS sin søknad om boring av letebrønn 1...
Les mer...
Posten har nådd miljømålet sitt et år før tiden i 2015!

 Miljøvernforbundet takker posten for et veldig ambisiøst miljøprogram. Posten satte et mål om å redusere CO2-utslippene...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten NK603 x T25.

 Mais (Zea mays) NK603 x T25 har tre innsatte sekvenser som til sammen gir denne genmodifiserte maisplanten økt toleranse mot herbicidene gl...
Les mer...
Dokumentarfilm om miljøproblemene med fiskeoppdrett

 Her er den franske dokumentaren med dansk tekst, som den norske oppdrettsindustrien klarte å stoppe fra å bli vist på TV i Sverig...
Les mer...
Offisiell åpning av Miljøhuset Tromsø 26. mars 2015 kl 13.00

 Det lille kulturhus Tromsø er nå det store miljøhuset for Miljøvernforbundet i Tromsø. Bygget sto opprinnelig vis-à...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten LY038.

 Mais (Zea mays) LYO38 har to sentrale innsatte sekvenser som til sammen gir hele planten en økt oppsamling av aminosyren lysine. Cordap A-g...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MIR 604.

 Den genmodifiserte maisplanten MIR 604 har to sentrale innsatte sekvenser som gjør planten resistent mot Western corn rootworm (Diabrotica ...
Les mer...
Send oppfordring til Tord Lien om å omgjøre NVEs vedtak om utbygging i Nedre Otta.

 NVE – Norges Vassdrags- og Energidirektorat ga konsesjon til utbygging av Nedre Otta til tross for at det er en særdeles viktig elv. ...
Les mer...
Miljøvernforbundet har fått medhold i at Roksetbekken skal forbli uberørt

 NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25; «Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for ...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON810.

 Den genmodifiserte maisplanten MON 810 har en innsatt sekvens som gir plantene toleranse mot enkelte arter i orden Lepidoptera. MON 810 har
Les mer...
Gjennomslag for å forhindre vindindustrianlegg i Falesrassa

 Miljøvernforbundet har fått gjennomslag i Olje- og energidepartementet (OED) på å forhindre konsesjon til Falesrassa vindind...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund (NMF) har bedt om avslag på søknaden til Talisman Energy Norge AS om prøveboring på Varg-feltet.

 Permanent utvinning av petroleum medfører tilhørende kjemikalieutslipp til havet, temperaturøkende og havforsurende utslipp til l...
Les mer...
Miljøvernforbundet har i vår høringsrapport om forenkling av utmarksforvaltningen advart mot å gi kommunene for stor frihet i forvaltningen av utmark.

 Høringen gjelder utmark som her er definert som land og innsjøområder som ikke er utbygd. Vår advarsel mot å gi kommune...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av genmodifiserte maisplanten MIR604 x GA21

 Den gen modifiserte maisplanten MIR604 x GA21 har innsatt mCry3A-genet og epsps-genet. Genet mcry3Aa2 stammer fra en bakterie (Bacillus thuringi...
Les mer...
Våre myndigheter vil nå tillate svært giftige kjemikalieutslipp "kun" der de anser det som forsvarlig

 I fiskeoppdrettsnæringen har vi dessverre hatt nærmest lovløse tilstander over mange år. Våre fornybare fiskeriressurse...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten 1507x59122xMON810xNK603.

 Den genmodifiserte maisplanten 1507x59122xMON810xNK603 har innsatte sekvenser som kan gi planten resistens mot enkelte arter i orden Lepidoptera...
Les mer...
Miljødirektoratet tillater massiv økning i forurensning

 Miljødirektoratet har avvist Miljøvernforbundets klage på fylkesmannens tillatelse etter forurensningsloven til Kobbevik og Furuh...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot utsetting av genmodifisert nellik FLO-40685-1.

 Nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40685-1 har to sentrale innsatte sekvenser som gjør at disse genmodifiserte plantene produserer blå...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten MON 87705.

 Soya (Glycine max.) MON87705 har satt inn to sentrale sekvenser som vil gi den genmodifiserte soyaplanten økt produksjon av oleic syre. Soy...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har politianmeldt 6 rømninger av oppdrettslaks iløpet av årets første 3 uker.

 De fleste av dem etter stormen Nina. Reglementet er krystallklart på at anleggene skal tåle vind av denne størrelsen. En av r...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisen Bt11xMIR162xGA21.

 Bt11xMIR162xGA21 er modifisert med fem forskjellige sentrale innsatte gener. Disse er tilført for å gi denne genmodifiserte maisplante...
Les mer...
Miljøvernforbundet utlover dusør til folk som har opplysninger om ulovlig ulvejakt som kan føre til domfellelse

 Det finnes folk i landet som ikke skyr midler for å fremprovosere ulovlig ulvejakt. Hvis noen vet noe, må de ringe oss i Miljøver...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten GA21.

 Disse genmodifiserte mais GA21 plantene har satt inn en modifisert versjon av epsps genet (mepsps). Dette genet kan gi denne mais den egenskapen...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON 89034 x MON 88017.

 GMO Mais (Zea mays) MON 89034 x MON 88017 har tilsammen fire sentrale innsatte sekvenser som tilsammen danner flere giftstoffer for å kunne...
Les mer...
Samkjøring og elektrifisering av bilparken kan fjerne trafikkork og gi bedre miljø.

 De aller fleste bilene i rushtrafikken har kun en passasjer. Samtidig er det slik at bilen gjerne veier 20 ganger mer enn passasjeren. Å
Les mer...
Kan grunnloven gi oss beskyttelse mot fiskeoppdrettsnæringens miljøvandalisme?

 Grunnlovens paragraf 110 c har vært grunnfjellet i naturforvaltningen. Nå er dette en del av paragraf 112 Der står det at «E...
Les mer...
Uakseptable utslipp fra skipsverft

 Fylkesmannens kontroll av skipsverftene i Hordaland har vist en rekke regelbrudd. Blant disse verftene er Fitjar Mekaniske Verksted som Milj...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON 89034.

 GMO mais planten MON 89034 har to innsatte sekvenser som tilsammen kan gi denne maisen resistens mot enkelte arter i orden Lepidoptera. MON 8903...
Les mer...
Veisalting svekker trafikksikkerheten

 Tidligere forsker i SINTEF uttaler at veisalt kan lage livsfarlige forhold langs veien i tillegg til miljøproblemer. Stoffer som inneholder...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten MON 87769.

 Soya MON 87769 har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen konverterer alfa linolenic syre (ALA) og linoleic syre (LA) fettsyrene til stear...
Les mer...
Miljøvernforbundet har aldri latt oss true av noen og mener alle fortjener å se den versjonen av «Lars og Lars» som programskaperne mente var riktig.

 Fiskeprogrammene til Lars Lenth og Lars Nilssen har lenge vært veldig populære programmer på blant annet VGTV. Episoden av «...
Les mer...
Det vil bli hyppigere brøyting og mindre salting ifølge Veivesenet

 Miljøvernforbundet har tatt et prinsipielt standpunkt mot bruken av veisalt og mener den må opphøre på grunn av alle skadene...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på søknad om vindindustrianlegg i Nord-Trøndelag og Nordland

 Den siste uken har Miljøvernforbund sendt inn høringsuttalelse til NVE om at vi krever avslag på det multinasjonale selskapet E.O...
Les mer...
Miljøvernforbundet Nordland tvinger Salten Aqua til å utgi miljøinformasjon

 Miljøvernforbundet Nordland ved fylkesleder Børge Torbergsen fikk medhold i krav om at Salten Aqua må utlevere etterlyst milj...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullsplanten GHB614xLLCotton25.

 Bomull GHB 614 har den innsatte sekvensen 2mepsps fra mais (Zea mays). Genet 2mepsps koder for den sekvensen som ble dannet gjennom å intro...
Les mer...
Nye tette fiskeoppdrettsanlegg i betong testes ut

 «Bygg uten grenser» jobber med å lage betongmerder  gjennom det nystartede selskapet, «Fishfarming Innovation»Fish...
Les mer...
Omsider tar myndighetene tak i kobberforurensningen fra fiskeoppdretterne

 Fiskeoppdretterne slapp ut hele 1061 tonn med kobberholdig impregnering til havet i 2013. Denne næringen står bak ¾ deler av kobb...
Les mer...
Miljøvernforbundet setter pris på at regjeringen tar fatt på dyreplageriet på Finnmarksvidda

 Den sittende regjering har fått mye kritikk av oss i Miljøvernforbundet med hensyn på fiskeoppdrett, landbrukspolitikk, samferdse...
Les mer...
Norske myndigheter svikter sitt ansvar for å ivareta ulvebestanden!

 17. november klaget Miljøvernforbundet inn fylkesmannen i Finnmark sitt vedtak om felling av ulv i området ved Pasvikdalen. Heller ikk...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maislinjen NK603.

 Mais (Zea mays) NK603 har blitt genetisk modifisert gjennom partikkel akselerasjon transformasjon metode. Dette er en genetisk modifisert mais l...
Les mer...
Forskere kommer slentrende etter Miljøvernforbundet med løsningsforslag

 Miljøvernforbundet har i åresvis sett at det går ikke ann å drive fiskeoppdrett overalt langs norskekysten med åpne net...
Les mer...
Kunnskapsløse spekulanter vil forsøple Førdefjorden

 Selskapet Nordic Mining som søker om å utvinne rutil fra Engebøfjellet og dumpe resten av fjellet i Førdefjorden har ingen k...
Les mer...
Anlegg uten lagringstillatelse eller utslippstillatelse blir fjernet i Moltustranda

 Norges miljøvernforbund (NMF) krevde ifjor at tankanlegget på Moltustranda som påviselig ikke er eller var i brukbar stand i henh...
Les mer...
Miljøvernforbundet har bedt Mattilsynet om å pålegge tvangsnedslaktning

 Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at all oppdrettsfisk på Wilsgård Fiskeoppdrett AS sin lokalitet 11353 Finnstein i Lenvik kom...
Les mer...
Mens veibyggingen går for full maskin forfaller veinettet

 Samtidig som det er politisk vedtatt av miljø og plassmangel at trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtrafikk og sykkel så inve...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte mais linjen T25

 Mais (Zea mays) T25 har blitt genetisk modifisert for å kunne tåle høyt forbruk av ugressmiddel med virkestoffet glufosinat-ammon...
Les mer...
Rieppi vindindustrianlegg en stor trussel mot klima, landskap og lokalt næringsliv

 Vindindustrianlegget er unødvendig, miljøskadelig og vil omgjøre et mye brukt friluftsområde til noe som med varsellys og st...
Les mer...
Uakseptabel ulvefelling!

 Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det åpnes for skadefelling av en ulv i Øvre-Pasvik i Sør-Varanger. Ulven er en...
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte raps linjen T45.

 Oljeraps (Brassica napus oleifera) har en innsatt sekvens som heter pat fra bakterien Streptomyces viridochromogenes. Det syntetiske pat-genet e...
Les mer...
Miljødirektoratet med godt råd om Førdefjorden

 Miljøvernforbundet forventer at regjeringen tar faglige råd fra blant annet Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet til
Les mer...
Miljøvernforbundet politianmelder Firda Sjøfarmer AS nok en gang

 Miljøvernforbundet politianmeldte 23. oktober Firda Sjøfarmer AS for utslipp av mange tusen oppdrettslaks fra minst en merd på an...
Les mer...
Regjeringen er grovt uansvarlig som tillater giftig genmodifisert mais

 Regjeringen vil tillate de genmodifiserte maistypene NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer CropScience. Dette er mais som er genmodifisert for
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av soyahybriden MON 89788.

 Soya (Glycine max) MON 89788 har en sentral innsatt gensekvens cp4 epsps som er laget for å gi planten økt toleranse mot plantevernmid...
Les mer...
Pressemelding: Jerven er ikke hovedproblemet på Finnmarksvidda!

 Norges Miljøvernforbund (NMF) har merket seg rovdyrnemdas leders uttalelse om at det er nødvendig med ekstraordinære uttak av jer...
Les mer...
Pressemelding: Selfangsten må bestå !

 Miljøvernforbundet (NMF) krever at statens tilskudd til næringen videreføres. NMF kan ikke akseptere at Regjeringen kutter hele s...
Les mer...
Miljøvernforbundet fraråder folk å spise den rømte oppdrettslaksen fra Firda Sjøfarmer

 Fisken som er på 4-5 kg rømte kort tid etter avlusing. Miljøvernforbundet kjenner i skrivende stund ikke til hvilke midler som ha...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten 5307.

 Mais (Zea mays) 5307 har en innsatt sekvens ecry3.1.Ab som har som formål å drepe Western Corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifer...
Les mer...
Fiskeoppdretterne utrydder sjøørretten

 Sjøørretten er i ferd med å utryddes. For sjøørretten som oppholder seg mye lenger inne i fjordene enn laksen er det um...
Les mer...
Lite overraskende ekstrakostnader til Hardangerbroen

 Veidekke er nå i rettslig tvist med Hardangerbrua AS om størrelsen på betalingen for arbeidet de har gjort. Får de gjennomsl...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisen MIR162.

 Mais (Zea mays) MIR162 har den sentrale innsatte sekvensen vip3Aa20 fra bakterien Bacillus thuringiensis. Denne endringen kan gi maisplanten res...
Les mer...
Nobelpris i fysikk for miljøvennlig blått lys

 Årets prisvinnere har blitt belønnet for å finne opp en energieffektiv og miljøvennlig lyskilde - den blå LED. I Alfred...
Les mer...
Ny studie viser at global befolkning antas å fortsette å vokse etter 2050

 En ny studie antyder at verdens befolkning kan bli på hele 11 milliarder i år 2100. Mangel på helsetjenester, fattigdom, forurens...
Les mer...
Folkemøte mot oppdrettsnæringen

 I kveld i Kjøllefjord samlet Miljøvernforbundet Nordkyn sitt nærmiljø for å holde folkemøte mot oppdrett, med milj...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullen GHB 119

 Bomull (Gossypium hirsutum ) GHB 119 har innsatte sekvenser som gir planten toleranse mot høye konsentrasjoner glufosinat-ammonium og resis...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever store endringer på foreslått reglement for biomasse til fiskeoppdrett

 Høringsutkastet på "forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure" har...
Les mer...
Miljøvernforbundet vil beskytte idylliske Hensmoen

 Miljøvernforbundet jobber med å forhindre et ulovlig grusuttak på Hensmoen. Et idyllisk område som er mye brukt av lokalbefo...
Les mer...
Støtte fra fylkesmannen om i dispensasjonssak

 Fylkesmannen i Troms støtter Miljøvernforbundet i å fraråde at Balsfjord kommune gir miljøverstingen Wilsgård fisk...
Les mer...
Miljøvernforbundet er imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten (Glycine max) DAS-81419-2.

 Soya DAS -81419-2 har en genetisk modifikasjon for å drepe flere arter insektslarver i orden lepidoptera. Det brukes hovedsaklig mot mø...
Les mer...
Fylkesutvalget i Finnmark sier nei til mere oppdrett i fylket.

 Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Fylkesutvalget i Finnmark valgte å si nei til økt produksjon av oppdrettslak...
Les mer...
Pålegg om Tvangsutslakting av luseinfisert oppdrettslaks i Bellona anlegg

 I slutten av august vedtok Mattilsynet pålegg om utslakting av drøyt 300.000 laks for Lerøy Vest ved lokaliteten Rongøy
Les mer...
Nok en gang rekordhøye nivåer av klimagassutslipp

 Konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren fortsetter å øke, melder Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO). Kullsyre er e...
Les mer...
Politianmeldelse av Bindalslaks for grov dyremishandling

 Miljøvernforbundet politianmeldte det heleide datterselskapet til Sinkaberg-Hansen AS; Bindalslaks AS for grov dyremishandling for 3. septe...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) MON 87460.

 GMO MON 87460 selges som Genuity® DroughtGard™ Maize. Den inneholder genet CspB som har som funksjon å gi bedre tørketolera...
Les mer...
Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning

 Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra pe...
Les mer...
Rekemassakre av fiskeoppdrettsnæringen

 Miljøvernforbundet advarte i vår faktarapport i 2010 om at fiskeoppdrettsnæringen med avlusingsmidler utrydder skalldyrene langs ...
Les mer...
50 millioner kr på mislykket rotenonblandingsforgiftning av Ranavassdraget.

 For 10 år siden ble det brukt omtrent 50 millioner kr på rotenonblandingsforgiftning av Ranaelven. Da som nå var Miljøvernfo...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyahybriden SYHT0H2.

 Soya (Glycine max) genetisk modifiserte linjen SYHT0H2 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen danner disse stoffer som gir resistens mot...
Les mer...
Har du sett flaggermus?

 Er det lenge siden du sist så flaggermus? Flaggermus er en dyregruppe de fleste vet eksisterer men som de færreste har sett. Flaggermu...
Les mer...
Anmeldese av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk for grov miljøkriminalitet

 Miljøvernforbundet har levert inn politianmeldelser av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk etter rømninger av oppdrettslaks. Vi ha...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever HCB-forurenset oppdrettslaks merket.

 Forrige uke ble det avslørt at store mengder oppdrettslaks er blitt foret med HCB-forurenset fôr. Dette har igjen ført til at opp...
Les mer...
Pressemelding

 Miljøvernforbundet arbeider for tiden med en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. En umiddelbar ...
Les mer...
Norsk oppdrettslaks er enda giftigere enn antatt.

 100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr t...
Les mer...
Har du sett mårhunden?

Norsk fauna står overfor store utfordringer om den fremmede arten mårhund etablerer seg her i landet. Mårhunden som opprinnelig kommer ...
Les mer...
BALSFJORD: Norges Miljøvernforbund krever en helhetlig ferdig godkjent plan før oppdrettsnæringa tar seg til rette i Balsfjord.

 – Kystsoneplanen for Balsfjord er ikke engang sendt ut på høring, påpekte regionleder Ørjan Holm i intervju til Nye Tr...
Les mer...
Miljøforbedrende innkjøp er dessverre lavt prioritert av våre rikspolitikere

 På Miljøverndepartementets hjemmeside er miljøvernministeren sitert på at skattepolitikk og offentlige anskaffelser er vikti...
Les mer...
Statens vegvesen vil kutte ut Roundup som blant annet kan være årsak til nyresykdom

 Sprøytemiddelet Roundup fra Monsanto er verdens mest brukte sprøytemiddel. Miljøvernforbundet har i alle år jobbet aktivt mo...
Les mer...
Nok en gang har norsk oppdrettsfisk blitt solgt som villfisk

 For få år siden avslørte Miljvøvernforbundet at oppdrettstorsk ble solgt som skrei. Elendig smak, lukt og konsistens gjorde ...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på miljøskadelig fiskeoppdrett i Gulen

 Norges Miljøvernforbund (NMF) krevde av fylkesmannen at Firda Sjøfarmer AS sin nye utslippstillatelse for ny lokalitet Hyseneset med t...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybriden Bt11xMIR604.

 Maishybriden Bt11xMIR604 har blitt genetisk modifisert for å bli giftig mot to typer insekter; biller som corn rootworm (Coleoptera: Chryso...
Les mer...
Mislykket gigantomani på bygdelandet

 Ikke overraskende fortsetter trafikktallene å vise langt lavere trafikk enn de urealistiske prognosene som ble lagt til grunn for byggingen...
Les mer...
Samfunnsøkonomisk gevinst for landstrøm i Bergen anslått til 100 millioner kr i året !

 For 8 år siden ba Miljøvernforbundet om at det måtte etableres landstrømsforsyning til skipene i Bergen havn. Nå har et...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullen T304-40

 Bomull (Gossypium hirsutum) T304-40 har den innsatte sekvensen Cry1Ab for å  gi planten resistens mot bomull bollworm (Helicoverpa zea...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever fullstendig nedslaktning!

  Miljøvernforbundet sendte inn kravbrev til Mattilsynet etter at det ble rapportert om ILA infisering i oppdrettsanlegget Langøyhovden...
Les mer...
Elektrifisering av Bergen Havn begynner i det små

 Allerede i 2006 anmodet Miljøvernforbundet om at Bergen Havn skulle få elektrisitet for landforsyning. 8 år etterpå er det k...
Les mer...
Tallenes tale er klar, rovdyr har ikke skyld for stor dødelighet av rein

 Miljødirektoratets rovbase for reinårene 2008 - 2012 har vist at antall rein påvist drept av rovvilt har variert fra kun 478 til ...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på 3 småkraftverk i Samnanger.

 Miljøvernforbundet har sendt inn høringsuttalelser på de 3 søknadene om kraftutbygging i Sandelva, Dukebotn og Jarlshaug i S...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den gen modifiserte bomullen MON 88701.

 MON 88701 har innsatte sekvenser som kan gi disse bomull plantene toleranse mot høyere konsentrasjoner av ugressmidlene dicamba og glufosin...
Les mer...
Miljøvernforbundet er lettet over at Glåmberget vindindustri skrinlegges

  Glåmberget er blant de veldig mange vindindustrianlegg som Miljøvernforbundet har jobbet for å forhindre. Vi ser nå med gle...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte potet hybriden SYN AV43-6-G7.

Poteten (Solanum tuberosum) AV43-6-G7 har sentrale innsatte sekvenser som tilsammen hindrer at det dannes amylose. Potet typen AV43-6-G7 inneholder ge...
Les mer...
Miljø og dyreplagerversting syter og klager uten grunn

 Regjeringen har gått inn for å tillate at fiskeoppdretterne kan øke produksjonen med 5% under forutsetning av at voksne hunnlus p...
Les mer...
Miljøvernforbundet har krevd avslag på Koldalsfossen kraftverk i Fusa kommune i Hordaland

 Kraftverket vil være en ytterligere unødig ødeleggelse av landets vassdragsnatur. Da det fra før er gjort store inngrep i va...
Les mer...
Lakseelver må stenges for fiske

@import url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);  Lakselus fra fiskeoppdrettsanlegg er ...
Les mer...
Frykter leukemi

 Miljøvernforbundet (NMF) har demonstrertmot at den nye skolen på Kolltveit skal ligge ti meter fra en kraftlinje. NMF frykter farefor ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybriden Bt11xGA21

 Maishybriden Bt11xGA21 fra Syngenta har genetisk modifikasjon med det innsatte genet Cry1Ab fra maislinjen Bt11 for å prosessere delta endo...
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerte mot vindkraft på Helligvær

 Torsdag 12 juni ble det arrangert et folkemøte i regi av NVE . Zephyr har søkt konsesjon om å få bygge 6 vindmøller i d...
Les mer...
Fornuftig bybanetrase eller en halv prestisjeseier?

 Bybanetraseen fra Bergen sentrum og nordover er ennå i uvisse. Her har et stort flertall latt seg binde av et lite mindretall i sentrale po...
Les mer...
Pressemelding; Miljøvernforbundet ikke overrasket av kongekrabbens herjinger i Porsangerfjorden.

 Forskere fra Havforskningsinstituttet har foretatt bunn-undersøkelser på bl.a 220 meters dyp i Porsangerfjorden. Hensikten var å ...
Les mer...
Miljøvernforbundet anbefaler Miljøspillet

 Miljøspillet er et lærerikt brettspill hvor det gjennomgående temaet er miljø. Ved å spille dette spillet vil man l...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert soyahybrid MON 87701 X MON 89788.

 Soya (Glycine max) MON 87701 X MON 89788 har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen gir hele planten økt toleranse mot sprøytemi...
Les mer...
U 864 må opp !

 Etter å ha laget alternativer bestående av heving av lasten i skipet og kun tildekking har nå kystverket igjen gått inn for ...
Les mer...
Uttak av rovdyr i reindriftsområder i Finnmark må reduseres. Rovdyr er et lite problem for næringen!

 Norges Miljøvernforbund (NMF) har over en årrekke vært svært skeptisk til reindriftsnæringens stadige påstander om...
Les mer...
Miljøvernforbundet er ikke overrasket

 Resultatene fra forsøksprosjektet med tett, flytende anlegg som Aquafarm, Protek og Marine Harvest var bedre enn de forventet. Anlegget kom...
Les mer...
MON (MONSANTO) 87427 vil bidra til utbredelse av patogener og sykdom.

 Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av mais MON 87427. Denne GMO veksten har en innsatt kode sekvens cp4-epsps som gir pla...
Les mer...
Nord-Norsk Vindkraft legger ned !

 Miljøvernforbundet ser med glede på at Nord-Norsk vindkraft må legge avvikles. Vi trenger dermed ikke frykte at de medsin mil
Les mer...
GMO Soya FG72 har det som kan føre til både ett vitamin mangel og svekket stoffskifte.

url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css)
Les mer...
Formannskapet i Hareid kommune følger MIljøvernforbundets råd

 Miljøvernforbundet har jobbet aktivt mot Salmar sin søknad om miljøskadelig fiskeoppdrettsanlegg i Brandal. Formannskapet i kommu...
Les mer...
MS8xRF3 (GMO) kan føre til økonomisk ruin dersom det spres blant naturlige avlinger.

 Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljerapsen MS8xRF3 fra Bayer CropScience GmbH. Denne har innsatt...
Les mer...
PRESSEMELDING: Etter 12 år begynner Miljøvernforbundet å få gjennomslag for vårt krav om rensing av fiskefôret

 Etter å ha aksjonert og argumentert i 12 år for tilsynelatende døve ører mot fiskefôrbransjens miljøgift innholden...
Les mer...
Delrapport 2 fra FNs klimapanel (IPCC) om virkninger, tilpasning og sårbarhet.

 Den siste rapporten fra FN´s klimapanel konkluderer med at hele kloden vil bli påvirket av klimaendringene og den globale matproduksjo...
Les mer...
Vindkraft bevist til å være mindre effektivt og påvirker luftstrømmene betydelig

 Vi må innse att all energiutvinning på et så høyt nivå vi har idag innebærer påvirkning av miljøet, utta...
Les mer...
Resistente biller dannes av genetisk modifikasjon for å forgifte biller

 Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybriden MON88017 som er i hybriden MON89034xMON88017 . Mais...
Les mer...
200 tusen bomullsdyrkere har tatt selvmord i indisk delstat i kjølvannet av GMO bomull

 I løpet av det siste tiåret har 200 000 bomullsbønder avsluttet sitt eget liv som følge av økonomisk ruin i delstaten M...
Les mer...
Stans årelatingen av norsk natur !

 Miljøvernforbundet har i høringsuttalelser til søknadene på å bygge nye vannkraftverk i Gjengedal og Bredvatn krevd avs...
Les mer...
NMF har gått imot omsetning av Soya MON 87708 og hybriden Soya MON 87708 x MON 89788

 Soya MON 87708 har innsatte sekvenser som gir planten toleranse for høyere bruk av plantevernmidler med dikamba. Det er introdusert synteti...
Les mer...
Høringsuttalelse for Tysfjord

 Norges Miljøvernforbund krever at all fremtidig oppdrett i Tysfjord kommune tvinges over til tette, flytende anlegg som sikrer 0-utslipp a...
Les mer...
Det begynner å demre i fiskeoppdrettsnæringen

 Det har vært et kynisk profittjag i fiskeoppdrettsnæringen hvor det ikke tas verken hensyn til dyrevelferd eller miljø. Men n...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybriden DAS-40278-9 Enlist™ Maize.

 Denne har innsatte sekvenser for å kunne tåle høyere konsentrasjoner av plantevernmidler med 2,4-D som aktivt virkestoff. Ugressm...
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Sjøtroll til å betale 1,4 millioner kr i bot

 "Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdretts...
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Lerøy til å betale 1,4 millioner kr i bot

 "Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdretts...
Les mer...
Norsk reke og hummerfiske truet av fiskeoppdretternes flubenzuronbruk !

 Fiskeoppdretterene i Norge har mer enn fordoblet bruken av flubenzuroner fra 2012 til 2013. Teflubenzoron og Diflubenzuron akkumuleres i næ...
Les mer...
Miljøvernforbundet forventer at retten opprettholder eller øker boten til miljøverstingen Sjøtroll AS.

 Miljøvernforbundet politianmeldte Sjøtroll AS for rømning av minst 70 000 oppdrettslaks 11. oktober 2010. Sjøtroll har f...
Les mer...
2,4-D Soya DAS-68416-4

 Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyahybriden  DAS-68416-4 med genmodifikasjoner for å ...
Les mer...
Regjeringen må stanse støtten til sjørøveren Røkke!

 Pressemelding:Miljøvernforbundet støtter Kystaksjonen i deres kamp for å beholde fiskeressursene i Nord-Norge.  Norges M
Les mer...
Miljøvernforbundet krever igjen avslag på prøveboringstillatelse

 Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på Total E&P Norges søknad om tillatelse til boring av lete – og avgrensningsb...
Les mer...
Sunnmøre Transport AS har fått bot på 40 tusen kr etter anmeldelse av NMF

 Sunnmøre Transport har vedtatt en bot på 40.000 kr etter at Miljøvernforbundet anmeldte uforsvarlig rivningsarbeid av et drivhus ...
Les mer...
Transport og miljøskandalen Hardangerbroen

 Kun et halvt år etter åpningen viser tallene at bilistene svikter Hardangerbrua. Målet er 1.950 passeringer i døgnet, men i ...
Les mer...
Miljøvernforbundet får gjennomslag for å hindre vindindustrianlegg i Aremark

 Miljøvernforbundet har klaget på alle forslagene til Havgul i Vestfjellaområdet som er Østfolds største villmarksom
Les mer...
Drømmer om ny godshavn i byen

 "Jeg ser på dette som et av de mest betydningsfulle klimatiltakene Bergen kan gjennomføre", sier Kurt Oddekalv til Bergens Tidende. I...
Les mer...
Biene fôres med GMO pollen og i honningen er det bare 0,1-0,5% pollen.

 Norges Miljøvernforbund har gått imot oljeraps hybriden 73496 som er genetisk modifisert for å danne toleranse mot ugressmiddel s...
Les mer...
Bergen bør samle jernbaneterminal og godshavn på Dokken

 Norges Miljøvernforbund (NMF) ber med dette polikere i Bergensregionen om å legge til rette for en utbygging på Dokken som gir pl...
Les mer...
Har du et lokalt miljøproblem du har lyst å løse?

Er det en lokal miljøsak du brenner for? Ønsker du å engasjere deg aktivt i miljøvern? Vi trenger flere som vil være me
Les mer...
Miljøvernforbundet har påført Fitjar kommune 545 000 kr i bot !

 Norges Miljøvernforbund har klaget inn Fitjar kommune til Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA). for ulovlig kraftavtale med Fitjar...
Les mer...
Ren kyst - oppfordring til å ta i et tak!

 Her får dere se en film om hvor omfattende marin forsøpling vi har utenfor kysten av Tromsø. Plastavfallet har vist seg å
Les mer...
De nye GMO maisene

 Halvparten av GMO mais inneholder en eller flere Cry gener. Disse genene kan utrykke forskjellige typer endotoksin. Endotoksinerne virker som in...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever leveringsplikt

Miljøvernforbundet krever at Røkke-trålernes leveringsplikt på Finnmarkskysten opprettholdes. Røkkeselskapet Aker Seafoo...
Les mer...
Nei til vindmøllepark på Sleneset

 NVE sier nei til vindindustrianlegg på Sleneset. De vil beskytte hubroen. Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med a
Les mer...
PRESSEMELDING - SALGET AV NORSK OPPDRETTSLAKS NED MED OVER 20% I FRANKRIKE

 Salget av den norske miljøskadelig oppdrettslaks har gått ned med over 20 % i Frankrike. Dette som en følgeav at franske journali...
Les mer...
De nye GMO produktene kan være farligere!

 For å utsette utviklingen av ugress som blir motstandsdyktig mot deres herbicider har de store GMO gigantene satt sammen multiresistente ve...
Les mer...
Høringsuttalelse planprogram kystplan Midt- og Sør-Troms

 Norges Miljøvernforbund (NMF) har gått igjennom forslag til planprogram for kystplan Midt - og Sør- Troms og har følgende ko...
Les mer...
Vindkraftverk i Bjerkreim truer europas største og sterkt utrydningstruede ugle

 Norges Miljøvernforbund krever avslag Holmafjellet og Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Det innrømmes til og med i s...
Les mer...
Politianmeldelse av Norway Royal Salmon for rømming av oppdrettslaks i Lille Kufjord, Alta kommune.

 Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder Norway Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for rømmingen etter at 3570 oppdret...
Les mer...
Miljøvernforbundet vil stoppe miljøskadelig økologisk laksesvindel

 Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på "SalMar Organic AS" sin søknad om dispensasjon i kommunedelplanen i Hareid kommune. M...
Les mer...
Økt forbruk av ugressmidler fortsetter i takt med økt GMO bruk.

 Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyahybriden MON 87708 X MON 89788. Denne hybriden har sentrale ...
Les mer...
Miljøvernforbundet har påført Halden kommune 140 tusen kr i bot

 KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har gitt Halden kommune 140 000 kr i bot etter at NMF klaget dem inn for ulovlig  direkteans...
Les mer...
Read the latest Environmental Magazine: Overpopulation

 The latest Environmental Magazine is about overpopulation. This a problematic issue that few dares to talk about, but it's important to start ta...
Les mer...
"Stablet" bomull gir økt miljørisiko.

 Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullhybriden 281-24-236X3006-210-23XMON88913. Denne bomull hyb...
Les mer...
Autronica


Les mer...
Celsa


Les mer...
De fleste GMO sakene kommer fremdeles fra Monsanto

 Norges Miljøvernforbund har besvart mange søknader de seneste fem år fra produsentene av genmodifiserte (GMO) planter. De fleste ...
Les mer...
Det er bra at fødselsratene faller!

 NRK hadde søndag 3. november en reportasje om "problemet" med fallende fødselsrater. Her ble det vist til Danmark som nå har et g...
Les mer...
Hvor uskyldig er en blå eller purpur nellik?

 Norges Miljøvernforbund (NMF) har gått imot omsetning av genmodifiserte nellik linjer. NMF har i høringsuttalelser advart mot imp...
Les mer...
Rettelse av dato på folkemøte om Bybanen i bergen

 Rett dato på folkemøte angående Bybanen i Bergen er torsdag 24 oktober. Vi beklager denne feilen!  Vi håper så man...