HØYFREKVENTE ELEKTROMAGNETISKE FELT

Rundt mobilmaster, TVer, PCer, mobiltelefoner, trådløst utstyr, mikrobølgeovner og radarer er det høyfrekvente felt (HF). TV-signalsendere og de forskjellige basestasjonene for mobilkommunikasjon sender i frekvenser i området mega- og gigaHertz (MHz = 106 Hz , GHz = 109 Hz).
Radiofrekvente felt måles i mikro- eller milliWatt per kvadratmeter (μW/m2 = 10-6 W/m2 , mW/m2 = 10-3 W/m2) eller i Volt per meter (V/m).
Det går an å skjerme mot høyfrekvente felt, men det krever gode forkunnskaper eller profesjonell hjelp.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :