Faglig tungvekter innenfor miljøvern

Vi arbeider utrettelig med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Som en stabil og uavhengig organisasjon, driver vi aktiv, effektiv og pågående miljøvernarbeid opp mot tvilende politikere og etablerte forurensningskilder.

Du også kan bidra ved å sende tips til oss eller som medlem!


Kontonr. 3208.26.05966 - Vipps 96748

Støtt oss i miljøkampen!