NMF anmelder Statens Vegvesen for forurensing av vernet vassdrag

NMF har anmeldt statens vegvesen for å slippe ut sementholdig borevann i elven Sokna, som renner ut i Gaula i Midtre-Gauldal kommune. Under tunnelarbeid vedrørende bygging av ny E6 sørover fra Trondheim har Statens Vegvesen sluppet ut urenset sementholdig vann i Sokna i 3.5 timer uten at varslingssystemet som sier i fra om at rensing stoppet opp ble tatt på alvor.
NMF mener at dette utslippet har ført til at store mengder lakseyngel, sjøørrettyngel og smolt har dødd i løpet av disse 3.5 timene som utslippet pågikk. NMF mener også at mye av artsmangfoldet forøvrig har strøket med.

Mediaoppslag: Anmelder Statens vegvesen etter utslipp i Sokna

Se anmeldelse her.

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com