NMF vil ha forskning på helsefare ved 5G-nettverket

Miljøvernforbundet krever at det forskes på helsefare ved 5G og at fakta kommer på bordet før det nye 5G-nettverket for mobil og internett settes i drift.

5G vil bruke frekvenser i mikrobølgeområdet. I dag er Wifi på 2,7-5 GHz allerede tett på frekvensene i mikrobølgeovner, og 5G vil bruke langt høyere frekvenser, fra 30GHz til 80-100 GHz, som er i samme område som radar. 5G skal kunne overføre data 20 ganger raskere enn i dag, og krever stor tetthet av sendere, noe som vil øke den daglige belastningen for høyfrekvent stråling. NMF krever forskning og kunnskap om skadevirkningene av 5G med bakgrunn i føre var-prinsippet.

Mobiltelefonselskapene har vært med å finansiere en studie som konkluderer med at man ved bruk av mobiltelefon en time før leggetid har forhøyet sannsynlighet for hodepine, forvirring, depresjoner, konsentrasjonsvansker og søvnforstyrrelser. Denne bestemte studien føyer seg inn i rekken av studier som gir samme resultat. Barn er spesielt sårbare ovenfor stråling fra mobiltelefoner, en studie viser at et 10 år gammelt barns hode absorberer 60% mer stråling enn hos en voksen person.

Les NMF’s brev til helsemyndighetene.

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com