Advokatbrev og pressgruppe mot AMS

Det pågår allerede en rettslig prosess mot AMS, med fokus på helseaspektet. Prosessen er planlagt i flere trinn, med både langsiktige og kortsiktige mål.
Det kortsiktige målet er å unngå flere stengningstrusler mot folk som har nektet den nye måleren, og at de som har fått stengt strømmen, skal bli påkoblet igjen.

Det langsiktige målet er at bl.a. at gebyret for ikke å ha AMS blir erkjent ugyldig, at strålevernforskriften revideres, og at forvaltningen granskes slik at de helsemessige aspektene ved strålingen fra trådløse teknologier blir tatt alvorlig. Prosjektgruppen har engasjert fremragende advokater i dette arbeidet.

Dette er en sak som angår oss alle. Slik AMS påtvinges norske husstander, er det et alvorlig brudd på vår frihet til å verne om miljøet og vår egen helse. Hvis smartmålere skal kunne pålegges norske borgere på denne måten, med trusler om å stenge strømmen og innkreving av straffegebyrer – hva blir det neste som skal tres nedover hodene på oss?

Vi oppfordrer derfor alle til å bidra med det de kan, for å få denne viktige saken fremmet for norsk rett. Du finner link her til nærmere beskrivelse av rettsprosessen, og hvordan du kan bidra:

VI tar AMS-målerne for retten – Trinn 1

 

Pressgruppe for å få AMS inn for EFTA

Eksterngransking har opprettet en pressgruppe for å ta Norges håndtering av AMS-utrullingen inn for EFTA. Kundene har ikke gitt sitt uttrykkelige, informerte samtykke til at store mengder data om deres strømforbruk blir tilgjengelige for nettselskapet. Dette er i strid med GDPR.

Ifølge GDPR, som Stortinget har vedtatt å være Norsk Personvernlov, skal nettselskapet ha vårt informerte og uttrykkelige samtykke til å innhente, bearbeide, og lagre slike personopplysninger som de gjør via smartmåleren. Dette har ikke nettselskapene eller NVE fult ut respektert. Hadde noen andre gjort noe sånt, hadde de fått millionbøter – Bergen kommune fikk eksempelvis en bot på 50 millioner, for ikke å overholde GDPR.

Det koster kun 125,- å bli med i denne pressgruppen. Innmeldingsside og nærmere beskrivelse finner du i linken under «Eksterngransking – innmelding»

Stiller mange nok seg bak denne saken, er det håp om å få en rettskraftig avgjørelse hvor alle enkelt kan få lov å takke nei til AMS. Det koster 125 kr å melde seg på, og når det er mange nok (størrelsesorden noen hundre personer) kan saken tas videre. Jo flere, jo bedre, slik at EFTA får et realistisk bilde av hvor mange som her er blitt overkjørt.

For dem som har AMS med aktiv kommunikasjonsmodul, og ønsker å nekte, har firmaet også utformet et brev hvor AMS nektes på det samme rettslige grunnlaget som beskrevet over. Dette brevet koster normalt kr. 990,- for å dekke advokatenes timelange arbeid. Miljøvernforbundet har oppnådd 35% rabatt til alle som følger denne lenken og taster inn MILJØVERNFORBUNDET som kode:

Eksterngransking.no – innmelding

Brev nettselskapet AMS
Eksterngransking – Brevmal til nettselskapet ad AMS – smartmåler

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com