Tal din sak!

I Bergen bystyre kan man komme og “tale sin sak” i relevante komiteer, man får 5 minutter pluss 5 min til spørsmål fra politikerne. Noe liknende finnes sikkert i din hjemkommune også. Dette er en god anledning til å få spredd budskapet om 5G, og få opp bevisstheten på stråling lokalt! Politikerne virker interesserte, og man blir tatt godt imot.

Vi oppfordrer alle til å gjøre det samme i sin kommune/bystyre – ring og be om å få holde muntlig innlegg. Kanskje noen politikere som hører dette, blir med på å gjøre en forskjell.

Her er forslag til powerpoint som kan brukes, du står fritt til å bruke denne eller gjøre de endringer du ønsker. Det går også an å holde uten powerpoint, da er det lettere å holde tiden.

Denne powerpointen er også med lydfil, som eksempel på hva man kan si. Den er på 5 1/2 min., altså litt for langt for 5 min., men du får tilpasse til den varigheten du skal ha.

Ett spørsmål som ofte kommer etter presentasjonen, er om forskningen stemmer med statistikken på sykdommer i Norge, f.eks kreft. Da går det an å svare at det dessverre, og merkelig nok, ikke er slik at innrapporteringen av krefttilfeller går på skinner overalt, og vi vet ikke hvordan det er i Norge. Men flere land har problemer, her går det an å velge ett av disse eksemplene. De er hentet fra boka «Den usynlige Regnbuen- historien om elektrisiteten og livet» av Arthur Firstenberg:

  • I 2007 oppdaget forskere ved den svenske sosialstyrelsen at en tredjedel av alle tilfellene av hjernekreft som ble diagnostisert ved universitetssykehus, og de fleste tilfellene som ble diagnostisert på fylkessykehusene, av en eller annen grunn ikke ble rapportert inn til det svenske kreftregisteret. Alle andre typer kreft ble rapportert inn som fast rutine, men ikke hjernekreft. (Barlow et al.2009)
  • Tilsvarende problemer har vært oppdaget i Finland: hjernekreft ble kraftig underrapportert. (Teppo et al.1994)
  • I USA har man problemer med innrapportering av alle typer kreft, og krigsveteran-administrasjonen bestemte seg i 2004 ganske enkelt for å slutte å rapportere inn krefttilfeller til Kreftregisteret.
  • I Canada hadde de registrert en 30% økning i ondartet hjernesvulst i Calgary (de = leger ved Southern Alberta Cancer Research Institute) mens offisiell regjeringsstatistikk ikke viste noen som helst økning.

5G_ er det smart

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com