Stort 5G-seminar Lørdag 26. oktober – følg det online!

Einar Flydal arrangerer 5G-seminar på Litteraturhuset i Oslo. Det er fullbooket, men alle kan følge med på foredragene online. Her ‹‹ EMF acets ›› får du seks 20-minutters foredrag som vil røske opp i våre forestillinger om hva som blir viktige miljøsaker framover.

Program:

  • Per Christian Øiestad, Z-forlag, og Einar Flydal: Velkommen! Visjonen brast og ble til miljøgift. Presentasjon av boka «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», en bevissamling med forklaringer fra flere av klodens fremste forskere.
  • Else Nordhagen, Dr. Scient., fhv. IKT-forsker og seriegründer: «Hva er det som nå gjør radiobølgene skadelige? Vi har jo badet i dem siden livet oppsto…»
  • «The Insect Inspector», alias Michael Chapman Pincher, ICT-specialist, citizen scientist: «Insects are disappearing all over the world. The cause is not known. Or is it?»
  • Claire Edwards, ex-UN editor on space topics: «20 000 5G satellites in space? What will be the result on the ground? Is it a suicidal enterprise? The UN perspective, and the 5G pushback»
  • Pause
  • Thomas Bøhn, seniorforsker, biolog, Havforskningsinstituttet, Univ. i Tromsø: «Hvordan fungerer egentlig de overnasjonale regulatørene som skal sikre oss mot miljøskader?» En parallell fra regulering av matvarer
  • Trond Skaftnesmo, forfatter, lektor, biolog, filosof, Steinerskolen Haugesund: «Når vitenskapsvurderinger er til salgs – om sannhetens kår under det ekom-industrielle kompleks»
  • Thomas Hylland Eriksen, prof. sosialantropologi, Univ. i Oslo: «Fra de tusen blomsters verden til dødelig ensretting – Betraktninger om endringstakt og risiko, ufrihet og globale nettverks totalitære orden – og biologiens forrang»

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com