83 kroner i måneden for å få AMS-målerne prøvd for retten!

Kronerullingen for å få AMS-målerne prøvd for retten er godt i gang. Det er allerede kommet inn 2/3 av beløpet som trengs i kontanter for å starte opp, og drøyt en tredel så mange givere trengs til å garantere for at hele prosessen kan gå til topps i rettsvesenet. Før det er på plass, kan ikke advokatene gå i gang. Nå haster det å få inn resten, slik at prosessen kan gå videre! Einar Flydal leder innsamlingsaksjonen, og er en mann som vet å bygge stein på stein. Han har gode advokater med i teamet og de jobber systematisk med å få anerkjent helserisikoen fra smartmålerne. Vinner vi, vil det få ringvirkninger for hele strålesaken.

Det trengs 1000 givere som kan forplikte seg til å gi 3000 kroner hver – fordelt over en 3-års periode. Det starter med 250 kroner, og deretter fordeler man beløp og betaling som man vil. Det blir i gjennomsnitt 83 kroner i måneden. Vil du heller gi et engangsbeløp, er det også flott, alt monner!

Adressen er http://bidra.no/ams

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com