Miljøvernforbundets høringssvar til Ekomloven

Miljøvernforbundet støtter forslaget om leveringsplikt for kablet bredbåndstelefoni, og at kobbersaneringen stoppes inntil alle som ønsker det, får tilbud om kablet bredbånd. 

Kablet bredbånd er et miljømessig forsvarlig valg

Trådløs kommunikasjon er å anse som en miljøgift. Den menneskeskapte eksponeringen har i dag 1 milliard milliarder (1018) ganger høyere strålingstetthet enn naturlig bakgrunnsstråling, i frekvensområdet rundt 1 GHz1. Eksponeringen må senkes, ikke økes.

Stråling fra trådløst kan skade alt biologisk liv. Skader på DNA er kumulative og irreversible – etter et visst punkt kan det være for sent, og ingen vet når. Et spekter av skadevirkninger er funnet på planter, rotter, insekter, fugler og menneskelige sædceller, i et stort antall studier. Studiene vi her er bekymret for, er fagfellevurdert og publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Dette er det vi pleier å anse som anerkjent forskning i dag, og Miljøvernforbundet ser ingen rasjonell grunn til ikke å ta denne forskningen på alvor.

Du kan lese hele høringssvaret her

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com