Statens Strålevern (DSA) bryter med Strålevernforskriftens formål

Mens hele det norske folk forventer at Statens Strålevern (DSA) beskytter folkehelsen i spørsmål knyttet til stråling, kommuniserer DSA at de ikke ser dette som sin oppgave.

I sitt tilsvar til oss innrømmer de at de følger ICNIRPs anbefalinger, på tross av alle studiene som tyder på at disse ikke beskytter mot skader. Strålevernforskriftens paragraf 6 gir dem anledning til dette, men det står ikke nedfelt som noen plikt. De kommenterer ikke vår henvisning til at selve formålet med Strålevernforskriften er å «forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.»

DSA uttaler at de ikke har mandat til å «forby innføring av ny trådløs teknologi.» Miljøvernforbundet har ikke bedt DSA om å nedlegge noe forbud, men å gjøre det som er nødvendig for å stoppe 5G-utrullingen inntil forskningsmaterialet er behørig gjennomgått. DSA uttaler at de ikke kan gå i dialog med de mange hundre forskerne som er uavhengige av industrien. Er det viljen det står på? 

På grunnlag av opplysninger som til dels var nye for DSA, framgår det at utrullingen av 5G er et eksperiment på levende mennesker, og derved et brudd på menneskerettighetene. Hva DSA mener de kan gjøre med dette, er et ubesvart spørsmål – og foreløpig ser det ut til at svaret er «ingenting». Dersom de mange hundre forskerne som advarer mot 5G, har rett, vil befolkningen føle dette på kroppen – ikke bare som en svekkelse av helsetilstanden, men som et svik.

Vi vedlegger her vår kommunikasjon etter dialogmøtet vi hadde den 25. oktober 2019:

Miljøvernforbundet – helserisiko brev

Tilsvar fra DSA

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com