STATNETTS KREFTKABLER OVER TETTBYGDE HAMANG-BÆRUM-SMESTAD

Av: Ragna Heffermehl

Statnett har søkt NVE om konsesjon til å bygge monsterhøye høyspentmaster i dette tettbygde området. Rundt 6250 mennesker vil bli berørt av høyspentmastene. Men det finnes mye vitenskapelig dokumentasjon som viser at dette er et sjansespill med folkehelsen. For eksempel har barn under 4 år mer enn dobbelt så stor risiko for å få leukemi, dersom de bor nærmere enn 50 meter fra høyspentmaster. Mange andre skadevirkninger er funnet, både for voksne og barn. Disse kan du lese mer om i Miljøvernforbundets høringsinnspill til NVE.


Uansett hva strålevernet DSA mener våre grenseverdier skal være for slik stråling, er det ikke opp til noen å gamble med andre barns helse.

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com