5G-konferansen i Kassel og opprettelsen av det Europeiske Borgerinitativet mot 5G

Av: Ragna Heffermehl

Kreftene samles mot 5G

Den 29.-1.Mars deltok Norges Miljøvernforbund (NMF) på 5G-konferansen i Kassel i nærheten av Frankfurt, Tyskland. Her var det drøyt 200 personer, i hovedsak tyskere, som hadde kommet fra hele landet for å samle kreftene både i Tyskland og i Europa. Det var også aktivister fra Danmark og Sverige.

Her var det professorer i juss, leger, miljøaktivister, kunstnere og elsensitive. Det ble holdt foredrag om både tysk og europeisk rett, og om verdifulle metoder for å nå vårt felles mål: en stopp i 5G-utrullingen.

Et felles mål for aktivistene i Europa

Aktivistene fra Danmark og Sverige

Initiativtakerne ønsker å samle organisasjonene i Europa slik at vi kan samarbeide på tvers av landegrensene. De vil samle jurister fra de forskjellige landene til å vurdere nasjonal rett i hvert enkelt land, finne fellestrekk, og sammenholde det med EU-rett. Slik kan vi få gode strategier både nasjonalt og i Europa, for å tvinge politikerne til å respektere føre-var prinsippet. Det var enighet om at ved siden av å jobbe opp mot tyske kommuner og bruke tysk lov, må man også ta saken opp på EU-nivå.

Derfor skal det samles inn en million, og aller helst 3 millioner, underskrifter fra EUs borgere slik at EU skal bli nødt til å foreta en gjennomgang av saken, basert på uavhengig forskning og på juristenes vurderinger. Politikerne er avhengige av sine velgeres aksept – og det var enighet om at selve prosessen med å samle inn underskriftene var vel så viktig som resultatet i EU. Det gir alle aktivistene et konkret mål, som i seg selv bidrar til å opplyse folk. Slik skapes et press fra bunnen, som politikerne er nødt til å ta alvorlig.

En felles digital plattform

Initiativtakerne har tenkt stort, og opprettet en digital plattform som på alle måter ser ut til å være et fullgodt alternativ til Facebook. Som kjent samler Facebook inn de mest banale, for oss uinteressante detaljer om vår databruk – som hvor lang tid vi bruker på å skrive en setning – og dette brukes til målrettet markedsføring. Derav ordet «overvåkningskapitalisme» – overvåkning for å tjene penger på det, ut fra en ideologi hvor vårt politiske ståsted eller lovlydighet i seg selv er helt likegyldig, så lenge man vet hvaslags type produkter du vil være mest interessert i å kjøpe og hvaslags markedsføring (ordvalg, tid, sted osv.) som mest sannsynlig vil treffe blink hos deg.

Plattformens logo. Plattformen skal være klar til bruk innen midten av april, og vi gir nærmere beskjed når det er klart.

Det er snakk om en helt ny inntjeningskilde, som har vokst seg enorm for tech-gigantene siden det ble «oppfunnet» rundt år 2000 av Google. Aldri før i historien har en bransje tjent seg så rik. Det er derfor Facebook og Google investerer i «smarte ting» , og det er neppe feil å anta at det er denne inntjeningsmuligheten som har ført til utviklingen av Tingenes Internett, og behovet for 5G, som kan gi den datakapasiteten systemet trenger.

Skjevheten i økonomien til verdens digitale plattformer. På tide å skape en plattform som folket eier, slik at ingen tjener penger på å samle inn våre tastetrykk, tale, innlegg, og personlighetsprofil?

Diagnosefunk: politikerne må få forslag til alternativer

Diagnosefunk er en av de største EMF-organisasjonene i Tyskland, og holdt et innlegg om sine erfaringer med politisk arbeid. Deres budskap var at når kommunale politikere blir forevist alt som er galt med 5G og trådløs teknologi, må de også få vite at det finnes alternativer, og her må man ta fram alt som på noen måte er en forbedring i forhold til dagens ukritiske bruk av trådløse nettverk. De har utarbeidet en lang liste over slike mulige alternativer, tilpasset forskjellige situasjoner som skole, boliger og så videre. Den er på tysk, og en norsk oversettelse vil komme etterhvert.

Som i Norge har tyske myndigheter opprettet en komite som skal «informere» om forskning på helseskader fra trådløse nettverk – og det i samarbeid med det nasjonale strålevernet, altså med folk som hele tiden desperat hevder at det ikke finnes noen forskning som tyder på at trådløst er skadelig. Dette ser Diagnosefunk som et tegn på at motstanden virker. Folk begynner å bli informert om den andre siden av saken, og komiteen er et forsøk på å dempe bekymringene og legge lokk på sannheten så lenge som mulig.

5G stoppes bit for bit, takket være lokal aktivisme

Flere steder i Tyskland har aktivistene oppnådd framgang. Det mest oppmuntrende eksempelet er Ravensburg, en liten by i Baden-Wurtemberg. Her har borgermesteren annonsert at det ihvertfall ikke blir noen 5G-utrulling før 2023. Videre vil bystyret følge opp aktivistenes krav om strålingsfrie soner, og politikerne vil ifølge borgermesteren «ta en vurdering på hva man egentlig ønsker å oppnå med digitalisering».

Videre har et stort kur- og helsested i Bayern – Bad-Wissee – sagt nei til 5G, og beslutningen i bystyret var nesten enstemmig.

Kurstedet Bad-Wissee.

I Freiburg har man oppnådd å få en offentlig debatt om temaet. På første møte var det også dekning i nasjonal TV. De viste ikke noe av det som ble sagt av aktivistene og ekspertene på biologiske effekter av stråling. Representanten for det tyske strålevernet, som også jobber i ICNIRP, sa «Gi meg EN studie som viser at stråling er skadelig!» akkurat som om hun ikke hadde fått forevist studier i bøtter og spann. Dette ble vist på TV – slik fungerer spillet for galleriet. TV-kanalen klarte imidlertid ikke å klippe vekk all buingen fra salen, som oppsto momentant. Det politiske arbeidet i Freiburg fortsetter, og takket være støtte fra befolkningen skal jurister og leger fra 5G-bevegelsen nå ha jevnlige møter med de lokale politikerne.

Det foregår også stadig lokale og nasjonale underskriftskampanjer i Tyskland, den største har samlet 50 000 underskrifter.

Harde skjebner, og kreative sjeler

Det var mange elsensitive på møtet, og bakerst i salen var en himmelseng hvor man kunne gå inn og hvile hvis man trengte det. De elsensitive gikk med gult hjerte i en nål på brystet, slik at man kunne se om man måtte ta hensyn – selvom selve konferansen foregikk med alle mobiltelefoner avslått. Omsorgen for deres situasjon var rørende, og nødvendig.

Det gule hjertet de elsensitive bærer.

Blant de skjebnene som gjorde mest inntrykk, var en kvinnelig lege hvis mann døde av hjernekreft for 2 år siden. I 15 år hadde de bodd bare 60 meter fra en mobilmast, uten å være klar over det. Da de forsto hvor helseskadelig strålingen var, var det for sent: Selv ble hun svært elsensitiv, og mannen fikk hjernekreft. På sykehuset var det Wifi, og sykepleieren nektet å slå det av, selv om natten – hun hadde rett på Wifi, mente hun. Neste morgen var mannens tilstand gått fra vondt til verre, og hun flyttet ham til et landlig sted utenfor dekning. Han døde kort tid etter. Hun bor nå ute på landet, og jobber i EMF-organisasjonen «Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie» (Kompetanseinitiativet for beskyttelse av mennesker, miljø og demokrati). Hun skaper mening i tragedien ved å prøve å bidra til at det samme ikke skjer med andre familier.

Legen forteller at i de boligene som ligger innenfor 200 meter fra mobilmasten hun ble syk av, er det minst en i hver husstand som har utviklet en eller annen form for kreft. Hun samarbeider med jurister for å løfte denne saken fram og få den prøvet for retten, på vegne av alle innbyggerne i nærheten av masten.

Ellers var det flere kreative sjeler som syntes all den tyske jussen ble litt kjedelig i lengden. De tok hyppige og lange pauser, når foredragene ble lange og fulle av juristspråk, og mente at vi trenger kunstneriske og musikalske aksjonsformer.

Flere artister holder på å våkne opp til 5G-saken. Blant dem en kjent musiker i Tyskland, Markus Stockhausen. På startsiden hans står det: «vær så snill å informer dere om 5G-saken.»

Musikk som mediestrategi og aksjonsform

Her er en sterk og rørende musikkvideo til en annen artist, kalt Jalalo. Vi kommer nok til å få flere 5G-låter i tiden som kommer:

Jalalo: 5G DO NOT CONSENT
Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com