Er elektromagnetisk stråling så farlig da? -kort fortalt…

Vi møter stadig kommentarer og synspunkter omkring elektromagnetisk stråling og at dette er helt problemløst og ikke noe å bry seg om, at det ikke påvirker immunforsvaret osv, for det gjør det dokumentert og beviselig.

Når det gjelder 5G, 4G, smartmålere m.m så sender de i mikrobølgespekteret der de stadig bruker kortere bølgelengder. Mikrobølger er jo det som benyttes i mikrobølgeovner. Selv om det er ekstreme mengder i en ovn er det i prinsippet samme frekvenser vi omgir oss med i det daglige. Kortere bølgelengder gir også lavere rekkevidde og er mer utsatt for hindringer som vegetasjon, bygninger m.m. Dette betyr igjen at det blir høyere sendestyrke og tettere mellom sendere.

5G f.eks benytter mye kortere bølgelengder enn 4G osv. Dette er fordi de skal bære mye mer data i en signalpuls.

Selv om sendestyrken kan være relativt lav er det pulsingen av signalet som utgjør en stor helsebelastning da dataene sendes i pakker. På denne måten får vi en av/på puls som stresser biologiske funksjoner.

Et annet forhold er at vi omgir oss med stadig flere apparater som konstant påvirker oss med elektromagnetiske signaler. Vi har mobilmaster over alt. Vi har gjerne WiFi, smartmåler i huset, og vi går alltid med mobiltelefon. I tillegg er det mange andre faktorer som også påvirker og stresser immunforsvaret i form av kostholdet, stress i hverdagen, støy, miljøgifter i matvarer og kosmetikk, hormonhermere m.m.

Samlet belastning av alt dette påvirker definitivt immunforsvaret, og med stadig mer elektromagnetisk stråling fra stadig flere kilder så går det definitivt ikke rette veien i forhold til miljø og folkehelse.

En annen ting å merke seg er at dette er så nytt, og med stadig økende frekvensområder, sendestyrker og total belastning, at vi ikke har hatt mulighet til å se noen som helst langtidsvirkninger i forhold til dagens nivå enda.

Selv om elektromagnetisk stråling, i likhet med f.eks pesticidrester i maten, ikke er noe man kan se, føle eller ta på, så er det ikke noe mindre miljøproblem av den grunn. Det er f.eks mange mennesker som er el-sensitive, og som føler ubehag og i flere tilfeller også får helseproblemer i nærheten av mobilmaster, mobiltelefoner, smartmålere og andre elektromagnetiske strålekilder. At man selv ikke er el.sensitiv gir en heller ingen rett til å påføre andre en slik belastning, eller bare avfeie det som oppspinn. De som er berørt har virkelige plager som følge av dette.

Støtt oss – Bli medlem

Norges Miljøvernforbund er foreløpig eneste norske miljøorganisasjon som tar dette problemet på alvor. Et godt, trygt og sikkert miljø er det vi streber etter, og det er også det vi ønsker å gi videre til de kommende generasjoner…

Etterord fra Kurt Oddekalv…

Jeg har jobbet med denne saken i 20 år, og tar problemstillingene rundt dette svært alvorlig. Dette er ikke noe som er inbilt, men for mange svært reelt og derfor også en viktig miljøsak. Jeg opplevde selv å miste en god kamerat, Henrik Færevåg for hjernekreft. Han satt nærmest konstant med telefonen mot hodet og nektet å ta det alvorlig og var sikker på at dette bare var tull. At dette var eneste årsaken kan jeg ikke være 100% sikker på, men at slike ting oppstår oftere og mer hyppig med økt belastning fra elektromagnetiske stråling er derimot helt sikkert.

På grunn av den raske utviklingen har vi heller ingen erfaring med langtidsvirkninger. Oppvoksende generasjon blir jo utstyrt med mobiltelefon, nettbrett og Wi-Fi helt fra barndommen av. Vi har ikke råd til å eksperimentere med våre barn eller med folkehelsen til den generelle befolkning. Er vi mennesker helt sløkket? Vi kan ikke fortsette å rulle ut 5G og andre skadelige strålekilder uten å tro at dette får konsekvenser.

– Kurt Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund

Støtt oss. Meld eg inn i dag!

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com