Norges Miljøvernforbund krever full stans av bygging av ULOVLIG MOBILMAST som nå foregår i Teigenåsen, Tønsberg, et vernet LNF-område

Til folkevalgte og administrasjonen i Tønsberg Kommune med kopi til pårørende og presse!

I saken med dokument id: 19/25455 – Teigenåsen – 0155/0001 – plassering av 36 meter høy mobil-gittermast med tilhørende utstyrs-hytte settes det nå altså frem et krav om fullstendig stans i bygging av den ULOVLIGE MOBILMASTEN som nå holder på i Teigenåsen.

Norges Miljøvernforbund (NMF) er bekymret for hvilke konsekvenser strålingen fra den planlagte mobilmasten kan tenkes å ha for både fugler og insekter, samt barn og unge som befinner seg i området, men også for de tilstøtende naboer og alle de andre brukerne av dette meget unike friluftsområde.

Det er blant annet en tilstøtende barnehage, Råelåsen barnehage, rett i nærheten av den påbegynte mobilmasta. Barnehagen befinner seg på avstand ca. 140 meter unna den påbegynte mobilmasten. Barna i barnehagen pleier ofte å leke og har mange leirplasser i området der det nå bygges.

Se hele KRAVET OM FULL STANS AV BYGGING AV MOBILMAST i pdf-vedlegget! 

Se gjerne også video med en kort fremstilling av saken.

For NMF kan det virke som at dispensasjonen for byggingen av denne mobilmasten muligens ikke har gått riktig for seg. Fra vår synsvinkel kan det se ut som om kommunalsjef Jan Roald Eide og noen andre har et betydelig ansvar som de nå forsømmer.

Oppdatering 14. juli 2020:

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com