Faktisk.no sine «fakta» er en bløff

Faktisk.no skriver på sine sider at de benytter seg av en ny type journalistikk som er «konkluderende i formen».

Aldri tidligere har det vært journalisters oppgave å bestemme hva som er sant og hva som ikke er sant.

Men har ikke Norge et kontrollorgan for sannferdig journalistikk?

Svaret ser dessverre ut til å være nei. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ville ikke behandle klagen

Da Miljøvernforbundet klaget artikkelen “Nei, stråling påvirker ikke immunforsvaret slik at du lettere får influensa” inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), ville de ikke behandle den.

Ifølge saksbehandleren i PFU, har de ikke mandat til å behandle klager som ikke direkte berører en person eller organisasjon.

Faktafeilen «Det finnes ingen forskning som viser at stråling kan svekke immunforsvaret» fornærmer ingen, og er dermed ikke noe PFU kan be den selvoppnevnte faktaredaksjonen om å korrigere.

«Så man har ingen forsikring for at det man leser i avisene, er sant?» spurte vi. Svaret var: «Enhver redaktør har rett til å bestemme sitt innhold. Det er ikke noe PFU kan blande seg opp i.»

Dette er i så fall oppsiktsvekkende nytt. Hvem i Norges befolkning er klar over at redaksjonene kan si hva de vil, uten krav om etterrettelighet – så lenge de bare passer på å ikke fornærme noen?

Hvordan kan vi vite at vi har fått riktig informasjon i alle andre saker, som angår hele folket – slik som vindkraft, energipolitikk, helsepolitikk etc…?

Faktisk feil, gang på gang, om stråling fra trådløst

Når det gjelder saker om 5G og trådløse nettverk, har Faktisk.no gang på gang kommet med den grove faktafeilen at det ikke finnes noen forskning som støtter at stråling fra trådløse nettverk er helseskadelig.

Flere ganger har dette blitt påklaget, og dokumentasjon på forskning har blitt sendt dem. Til artikkelen «Innsikt – er 5G farlig» forandret de, etter tilsendt dokumentasjon, «Ingen forskning» til «Ingen anerkjent forskning». Men hvem bestemmer at dette ikke er «anerkjent»? Da Martin Pall i 2014 utga en artikkel som forklarer årsaksmekanismene bak skadevirkninger av ikke-ioniserende stråling, ble nyheten publisert på den vitenskapelige nyhetssiden «Global Medical Discovery» – som er en anerkjent leverandør av banebrytende medisinske oppdagelser.

Global Medical Discovery er ledende på verdensbasis i å levere pålitelig og oppdaterte medisinske forskningsnyheter. Global Medical Discovery er et kanadisk-basert selskap, etablert i 2002. Toppledelsen har til sammen over 100 års erfaring i topp anerkjente nordamerikanske akademiske institusjoner og farmasøytisk industri. Global Medical Discovery anerkjenner bidragene fra forskere, og fra klinikere som har gjort banebrytende framskritt i forståelsen, diagnosen, behandlingen eller forebyggingen av menneskelige sykdommer.

Global medical Discovery sikrer at resultatene av eminent medisinsk og biologisk vitenskap raskt når alle deler av verden, på en måte som formidler deres betydning for å fremme vitenskapelig kunnskap, og bedre helse for menneskeheten.

(Originaltekst, engelsk:)

Global Medical Discovery series is a global leader in trustworthy and timely medical research news. Global Medical Discovery is a Canadian based company established in 2002. The senior management team has over 100 years of combined experience in top north american academic institutions and pharmaceutical industry. Global medical Discovery recognize the contributions of scientists, and clinicians who have made major advances in the understanding, diagnosis, treatment, cure or prevention of human disease. 

Global medical Discovery ensure that the results of excellent medical and life sciences research are rapidly disseminated throughout the world, in a fashion that conveys their significance for advancing scientific knowledge and promote better health for human kind.)

Pressens Faglige Utvalg bes om å svare for seg

Miljøvernforbundet sender nå PFU oppfølgende spørsmål til vår telefonsamtale, slik at vi kan få dette svart på hvitt. Dette må jo være en viktig opplysning for folk: du kan godt lese nyheter, men ingen sjekker om det er sant, verken i «anerkjente» eller «alternative» norske medier – det må du selv gjøre.

Spørsmålene våre kan du lese her.

Miljøvernforbundets PFU klage mot Faktisk.no – saksnr. 3836 (PDF)

Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com