Medlemskampanje i Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund satser på å minst doble sitt medlemsantall før nyttår. Vi har jobbet systematisk med flere saker og ser nå resultater. Det gjelder vindkraftsaken, der vi var tidlig ute med livsløpsanalyse, det totale klimaregnskapet, og vi ser nå at stadig flere tar tak i dette. Videre har vårt utrettelige arbeid med kvikksølvubåten U-864 dratt saken i en god retning, vi ba om at Kystverket skulle fratas ansvaret for U-864, det har skjedd, og videre at det opprettes en arbeidsgruppe med praktisk erfaring fra offshore, redning og undervannsoperasjoner. I høst ble ekspertutvalget for U-864 satt ned.

Er du en av de 25000 som er imot smartmåler i huset ditt? Se denne filmenog bli medlem i Norges Miljøvernforbund.

Stopp smartmålerne!

En sak som virkelig har gitt oss et løft på medlemsmassen, er prosjekt Stopp Smartmålerne, der de 1500 medlemmene i 2019 ble innlemmet i NMF. Vi vet at det er 25 000 mennesker i Norge som er imot disse strøm-målerne, som registrerer hvert eneste elektriske apparat, og i tillegg sender ut stråling som plager el-overfølsomme mennesker. Norges Miljøvernforbund vil stoppe disse strøm-målerne, sier Kurt Oddekalv. Nå kan vi doble medlemsmassen dersom våre medlemmer verver 1 person. Dere kan delta på vår vervekonkurranse og vinne flotte premier!

Bli med på konkurransen! https://www.nmf.no/2020/11/09/vervekonkurranse

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com