Insekter 5G

Antallet insekter synker over hele verden, og årsakene kan være eletromagnetiske felt (EMF), stråling fra høyspent, mobil og trådløsteknologi, i tillegg til økt bruk av plantevernmidler og insektmidler i landbruket

Kilde: ReviewBiological effects of electromagnetic fields on insects Alain Thil

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf
Over hele verden synker antallet insekter i en alarmerende hastighet. Det er kjent at blant annet bruk av plantevernmidler og moderne landbrukspraksis spiller en særlig viktig rolle. De kumulative effektene av flere lavdose toksiner og spredningen av giftstoffer i naturen har ennå ikke blitt undersøkt metodisk, eller bare i de tidlige stadiene. Eksisterende forskning indikerer en annen faktor av menneskeskapt opprinnelse, som kan forårsake subtile bivirkninger: den stadig økende
hyppig bruk av kunstige elektromagnetiske felt (EMF) som høyspenning, mobiltelefoni og Wi-Fi.

Infrastrukturen til neste generasjon av mobilkommunikasjonsteknologi, 5G, blir distribuert uten å ha blitt testet tidligere mulige toksiske effekter. Med menneskehetens ambisjoner om allestedsnærværende teknologi, til og med beskjedne effekter av elektromagnetiskfelt på organismer kan til slutt nå et metningsnivå som ikke lenger kan ignoreres.

Noen handlingsmekanismer som fører til disse skadene er identifisert. EMF påvirker blant annet stoffskiftet, som påvirker spenningsstyrte kalsiumkanaler, for eksempel i nevrotransmisjon og i muskelvev, noe som kan føre til overaktivering av signaltransduksjon og av respirasjonskjeden med produksjon av frie oksygenradikaler og følgelig fører til oksidativ cellestress.

Denne systematiske oversikten evaluerer kunnskapen om de toksiske effektene av elektromagnetiske felt (EMF) på insekter. Også inkludert er en generell gjennomgang av rapporterte effekter og mekanismer for EMF-eksponering, som adresserer nye funn i cellebiologi. 72 av 83 analyserte studier fant en effekt. Negative effekter som ble beskrevet i studier inkluderer: Forstyrrelse av orienteringssansen, redusert reproduksjonsevne og fruktbarhet, sløvhet, endringer i flyveevne, svikt i å finne føde, reduserte reaksjonshastigheter, rømningsadferd, forstyrrelse av døgnrytmen, blokkering av luftveiene, og skade på mitokondriene, feilaktivering av immunforsvaret, økt antall brudd i DNA-strengene.

Resultatene viser at EMF kan ha en alvorlig innvirkning på vitaliteten til insektpopulasjoner. I noen eksperimenter ble det funnetat til tross for lave nivåer av eksponering for sendere, oppsto skadelige effekter etter flere måneder. Feltstyrker 100 ganger under ICNIRP-grensene kan allerede ha effekter. På bakgrunn av den raske nedgangen av insekter og det videreutvidelse av høyfrekvente elektromagnetiske feltkilder, er det ikke bare et presserende behov for videre forskning, men også ispesielt på samspillet med andre skadelige skadelige stoffer, slik som plantevernmidler. Når du planlegger utvidelse av mobilnettverk, bør insekthabitater beskyttes mot EMF-eksponering med høy intensitet allerede nå.

Les rapporten her:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf

https://ehtrust.org/published-research-adverse-effect-wireless-technology-electromagnetic-radiation-bees/

Les sak om insektsdøden på NRK:
https://www.nrk.no/norge/ny-studie_-antall-insekter-stupte-med-75-prosent-pa-under-30-ar-1.13741219

Norges Miljøvernforbund samleside om 5G:
https://www.nmf.no/kampanjer/5g/

Norges Miljøvernforbund med før var holdning til 5G:
https://www.nmf.no/2019/01/09/nmf-vil-ha-forskning-pa-helsefare-ved-5g-nettverket/


https://nmf.no/medlem

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com