5G mobilnett

 • 5G er det nye mobilnettet, og mange tror det bare er en oppgradering av 4G og gleder seg til raskere nett. Imidlertid er 5G et mareritt for mange som er opptatt av personvern, demokrati, helse og miljø.

 • 5G er en viktig brikke i det som blir en industriell revolusjon – «en like stor trussel mot demokratiet som den industrielle revolusjonen på 1800-tallet var mot miljøet», ifølge Harvard-professoren Shoshana Zuboff.

 • 5G skal gi en enorm økning i overføringskapasitet på trådløst nett. Denne kapasiteten vil gjøre det mulig å innføre robotteknologi i et omfang vi aldri tidligere har sett, selvkjørende biler, fjernstyrte operasjoner innen kirurgi, anleggsarbeid og annet, Kunstig Intelligens, og Tingenes Internett – et system av små og store dingser som er koblet opp mot nettet og er sporbare, for eksempel bleier med chip som forteller når babyen har tisset, kaffemaskiner som kommuniserer med vekkerklokka, og andre svært nyttige men dessverre også svært miljøskadelige ting.
 • Full 5G-dekning krever mobilsendere i lyktestolper hver 100 -250 meter, ifølge bransjens egne spesifikasjoner.

 • Det skal også skytes opp 50 000 satelitter i lav jordbane i atmosfæren, for å sikre full 5G-dekning i hver avkrok på vår jord. Det foregår en rettssak mot oppskytingen i USA, og 1300 astronauter har protestert, fordi de sier stjernehimmelen aldri mer vil bli den samme igjen. De er også bekymret for hvilken virkning dette vil ha på jordas magnetfelt.

 • 5G-frekvensene er opptil 100 ganger høyere enn det vi har med 4G, ifølge industriens egne anslag, men akkurat hva som blir brukt, og når, er ikke ferdig avklart og offentliggjort. De første 5G-byene i Norge vil starte med 26 GHz, etter våre opplysninger, og i Trondheim skal visstnok disse frekvensene slippes allerede i april 2020. Bare teleselskapene selv, og NKOM, vet nøyaktig når.

 

Hvilke helseskader kan stråling fra trådløst føre til?

 • Følgende er en kort oppsummering av dokumentasjon vi sitter på, men tar ikke mål av seg til å gi kildehenvisninger overalt, for øyeblikket. All forskning er gjort med strålingsverdier som er lavere enn grenseverdiene våre, og sammenfaller stort sett med den mengde stråling vi vanligvis omgir oss med.

 • Stråling skader DNA i alt liv, fra menneskelige celler til kaniner og bananfluer, dette er påvist i kontrollerte laboratorieforsøk ( Lenke: EU Reflex study ). DNA-skadene er kumulative – de hoper seg opp gjennom generasjonene – og vil være irreversible etter et visst punkt. Tidl. Professor Olle Johansson ved Karolinska Institut mener det kan være snakk om irreversibel sterilitet om 5 generasjoner ( Lenke: Prof. Olle Johansson ), med det strålingsnivået vi har idag – altså uten 5G.

 • Videre er det påvist sammenheng mellom stråling fra trådløst og alle, eller nesten alle, av våre nye folkesykdommer: Psykiske lidelser, søvnvansker, smerter, kronisk tretthet, dårlig sædkvalitet, atferdsproblemer blant barn, autisme, diabetes og kreft. Noe av denne forskningen er omtalt her og her.

 

Forskning på dyr og planter viser blant annet at:

 • Bier forsvinner fra bikuber som utsettes for mobilstråling. Store endringer i biers blod, etter bare 10 minutter med mobilstråling, er blitt målt. Maur og flere andre insekter viser liknende resultater.

 • Fuglebestanden har blitt målt parker, både før og etter oppsetting av master i området – blant annet i Edinburgh, London, Nederland og Spania ( Lenke: Storkungene som ble strålt bort ) De viser en sterk nedgang i fugl, som sammenfaller med tiden mobilmastene kom. Etter installasjonen av smartmålerne har Miljøvernforbundet fått flere rapporter fra folk som har merket at det er uvanlig lite fugl i deres hytte- eller boligfelt.

 • Bestråling av vaktel -og kyllingegg har vist at mellom 65 og 90% av fostrene dør, og flere kyllinger blir utviklingshemmede, har alvorlige fødselsskader, eller dør kort tid etter fødsel.

 • Plantefrø spirer dårligere, og trær blir skadet ( Lenke: Electromagnetic Fields Impact ) med blant annet redusert vekst, visne greiner og brune flekker på bladene.

 • Flere patenter bruker mikrobølget stråling (dvs.mobilstråling, i frekvenser tilsvarende 4G, Wifi og 5G) som insektdrepende middel. Strålestyrken er ikke nok til å varme opp insektene, fordi de brukes til f.eks. korn og mat som ikke skal varmes opp. Denne forskningsrapporten forteller om en dødelighet på 93-96% ved bestråling med 2,45 GHz, og forklarer at dødeligheten øker jo høyere frekvensene blir etter det.

 • Det finnes få studier på helseeffektene av 5G-frekvenser, men ett av dem ( Lenke: Skador av 5G-liknande strålning ) viser at rotter som eksponeres for frekvenser på mellom 37,5 og 60 GHz, 15 minutter daglig i 60 dager, får alvorlige biologiske skader som for eksempel døde celler i indre organer.

 

Sterke advarsler mot 5G:

 • Formannen i Russlands Strålevern, Oleg Grigorijev, har uttalt at 5G kan bli et «sakte Hiroshima». Professor Martin Pall fra Washington State University kaller 5G «Historiens største eksperiment på menneskeheten, og verdens mest stupide idé.» Brüssel og Slovenia har sagt nei til 5G av helsehensyn, og det samme har mange byer og kommuner i Europa og verden gjort.

 • 268 forskere fra over 40 forskjellige land har gått sammen om å skrive en appell til EU ( Lenke: The 5G appeal ) om å stoppe utrullingen. De er professorer, PhDer eller leger, og har alle fagfellevurdert og publisert forskning som viser hvordan stråling fra trådløse nettverk er en trussel mot biologisk liv – til sammen over 2000 forskningsrapporter. Appellen ble sendt i 2017 og er den siste i en lang rekke internasjonale appeller av samme kaliber. Den er ikke blitt besvart.

 • Det danske advokatfirmaet Bonnor har vurdert juridiske sider ved 5G, på oppdrag fra 5G-aktivister. Deres konklusjon, etter gjennomgang av 76 studier på virkninger av trådløst på mennesker, forsøksdyr, fugler, insekter og planter, er at 5G er et helsefarlig eksperiment som bryter med menneskerettighetene.

 • Europarådet har etter en gjennomgang av nyere forskning på trådløse nettverk, funnet at helseskader er godt nok dokumentert til at eksponeringen bør senkes. I 2011 anbefalte de sine medlemsland å innføre strakstiltak for å senke eksponeringen, og nivået av stråling de anbefaler, er 100 000 ganger lavere enn det nivået vi tillater i Norge.

 • Stråling fra trådløse nettverk er i kreftklasse 2B på WHO sin liste over kreftfremkallende stoffer. Det er samme kategori som bl.a. bly, metylkvikksølv, og dieselavgasser. Wifi i skolen er litt som å pumpe en jevn strøm av dieselavgasser inn i skolene, uten å stille spørsmål ved om det kan være farlig.

 

Hvor er DSA – tidligere Statens Strålevern?

 • DSA uttaler at om vi skal ha trådløs teknologi eller ei, er en politisk avgjørelse, og viser ingen vilje ( Lenke: DSA bryter med Strålevernforskriftens formål ) til å gjøre noe annet enn å vente på at noen andre tar grep.

 • DSA uttaler videre at de følger grenseverdiene til en tysk privat stiftelse kalt ICNIRP, som har klare forbindelser til trådløsbransjen og som helt siden 1998 har hevdet at stråling fra trådløst ikke er skadelig sålenge kroppen ikke blir oppvarmet av strålingen.

 • DSA påstår at det ikke finnes forskning som tyder på at stråling fra trådløse nettverk kan skade, på tross av at de er blitt tilsendt dokumentasjon på at det er feil. Når de konfrontert med dette, viser de til at samlet forskning fortsatt ikke gir noen grunn til å bekymre seg. Men dette er også feil: i en samlestudie på 2262 studier, fant 68,2% biologiske skader av mikrobølget stråling. Dessuten er ikke samlet forskning noe mål på hva som er sant: en gang i tiden viste samlet forskning at jorda var flat, og bare en forsker mente at den var rund. Nå har vi 268 forskere og over 1000 leger verden over.