Planleggingsmøte – Nordisk strandryddedag 5. mai

Norges Miljøvernforbund stiller Miljødronningen til disposisjon og inviterer sammen med Bergen og Omland Friluftsråd til planleggingsmøte til den nordiske strandryddedagen 5. mai 2018 på Miljødronningen.

Miljødronningen ønsker i 2018 som i år, å ligge utenfor Gudlo på Sotra som et mottak for alle strandryddere i området. Følgedne filmsnutt av Hordalandsmodellen viser litt av jobben som ble gjort på strandryddedagen i vår: https://www.facebook.com/bergenogomlandfriluftsrad/videos/650220391839072/

Alle engasjerte lag og organisasjoner som har lyst til å være med å rydde eierløst marint avfall er velkommen. Nærmere lokasjon for hvor Miljødronningen ligger til havn, vil komme.

Ønsker dere å bidra, men har noen spørsmål i forkant av møte.
Vennligst send en mail til MarintAvfall@bof.no

Lenke til event på Facebook