Verdenshavenes dag

Verdenshavenes dag eller «World Ocean Day», ble etablert den 8. juni 1992 ved Rio-konferansen i Rio de Janeiro, Brasil.

Vi feirer Verdenshavenes dag for å minne alle på den store rollen havene har i hverdagen. De er lungene på planeten vår, og gir mesteparten av oksygenet vi puster. Formålet med dagen er å informere publikum om virkningen av menneskelige handlinger på havet, utvikle en verdensomspennende bevegelse av borgere til havet, og mobilisere og forene verdens befolkning på et prosjekt for bærekraftig forvaltning av verdenshavene.

Link: Oceans day