• Kvikksølvubåten U-864: Norge er klaget inn til ESA (EFTA Surveillance Authority)

  Norges Miljøvernforbund har klaget norske myndigheter inn til ESA i kvikksølvubåtsaken (U-864). Klagen til ESA er tung og omfattende, og viser at Norges myndigheter kan gjøre seg skyldig i miljøkriminalitet. I 17 år har ubåten ligget i to deler på 150 meters dyp utenfor Fedje i Hordaland. Norge bryter lover og forskrifter for lagring av […]

  Continue reading
 • Andmyran avgjørelsen i OED er en stor seier, men med en bitter bismak…

  Gleden over Andmyran er ubeskrivelig. La det være helt klart. Vedtaket fra OED om å trekke tilbake vedtaket fra NVE som ga tyske Prime Capital utsatt frist og forlenget konsesjonsperiode er en stor miljøseier som vi og mange andre har kjempet virkelig hardt for. For Andværingan og resten av landet er dette en gledens dag, […]

  Continue reading
 • Miljørørsla hyllar LO i Vestland sitt vedtak om nei til Hordfast

  Av: Roald Kvamme saksbehandlar samferdsel, Norges Miljøvernforbund Norges Miljøvernforbund hyllar LO i Vestland sitt framtidsretta vedtak om å sei nei til Hordfast. Dette er ein viktig seier for alle oss som kjempar for ei berekraftig utvikling med klimavenlege transportløysingar og vern om naturmangfald. Norge har slutta seg til FN sine berekraftsmål og regjeringa skal føre […]

  Continue reading
 • Ber Strålevernet fremskynde overtagelse av anleggene på Kjeller og i Halden fra fra IFE

  I et brev til Strålevernet, DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) ber NMF om at eierskapet til anleggene på Kjeller og i Halden fremskyndes. Norges Miljøvernforbund (NMF) er opptatt av at Norsk Nukleær dekommisjonering (NND) skal komme i posisjon til å sette igang arbeidet sitt med å håndtere anleggene. NMF har det siste året deltatt […]

  Continue reading
 • BKK stilles til ansvar – Vindkraftaksjon ved BKKs hovedkontor i Bergen

  Miljøvernforbundet aksjonerte i dag, 12. mars mot BKKs involvering i Vindkraft. Representanter fra Bremangerlandet og Motvind deltok også. Nå strammes skruen mot de store vindkraftaktørene som er ansvarlige for den største og mest omfattende naturraseringen i norsk historie. Dette kan ikke lenger aksepteres. BKK er gjennom sitt 36,7% eierskap i SFE ansvarlige for flere ødeleggende […]

  Continue reading
 • TrønderEnergis konsernsjef med nytt lavmål i debatten

  TrønderEnergis konsernsjef, Ståle Gjersvold kom i dag 7. mars 2020 med flere usaklige kommentarer på en privat Facebook side. Gjersvolds usaklige kommentarer kom som svar på helt saklige kommentarer omkring FNs rangering av artsmangfold vs klima, og miljøkonsekvensene av Trønderenergis utbygging på Frøya vs smølalirypa. Grove beskyldninger mot ansatte i Norges Miljøvernforbund (NMF) Denne klare […]

  Continue reading
 • Vindkraftmotstandere ble godt mottatt på Vestland FrPs årsmøte i Bergen

  Demonstrantene som hadde møtt opp utenfor Vestland FrPs årsmøte som ble holdt på Clarion Hotel Edvard Grieg i Bergen fikk etterhvert komme inn i årsmøtesalen. Selvsagt ikke alle i FrP som er vindkraftmotstandere, men vi ble godt mottatt. Mange i salen ga oss tommelen opp, så det er tydeligvis mange FrPere som støtter motstanden mot […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet klager biogass saken på Eldøyane, Stord inn for Justisdepartementet

  I en klage på et samtykke gitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap(DSB) adressert DSB og Justis og eBredskapsdepartementet ved bl.a. statsråd Mæland retter NMF kraftig kritikk av det arbeid DSB har gjort i forkant av å gi Sunnhordland Naturgass samtykke til bygging av biogassanlegg midt i et tungt industriområde. Et område med hyppig grad […]

  Continue reading
 • Klager Flytedokken inn for Klima og miljøminister Rotevatn

  I et brev til den nye miljøvernministeren,Sveinung Rotevatn,  krever Norges Miljøvernforbund (NMF) at sentrale miljømyndigheter skjærer igjennom og sørger for at flytedokken ved Ågotnes på Sotra vest av Bergen heves. Det tar seg dårlig ut i 2020 å tillate etterlatelse av 12000 tonn flytedokk med de forsøplings og forurensningsfarer dette medvirker. Videre er det svært […]

  Continue reading
 • GMO er hormonhemmende

  Av: Gerard Ridgway Omfattende kjemikaliebruk på GMO vekster Endokrine forstyrrende kjemikalier er mye brukt i GMO jordbruk. Disse kjemikaliene er i herbicider med de aktive stoffene: Glyfosat, Dikamba eller 2,4-D. Tilsammen brukes disse stoffene på nesten alle GMO-avlinger i verden. GMO-areal sprøytet med disse hormonhemmende stoffene er derfor svært stort. GMO-arealer er ca. 80 millioner […]

  Continue reading