• Ny NVE-rapport om konsekvensutredninger for vindkraft

  Mye bra, men flere år for sent… NVE publiserte i dag (20/1-2020) sin nye rapport om konsekvensutredninger for vindkraft på land. Her gjennomgår de hele konsesjonsprosessen og rapporten avdekker store mangler med dagens konsesjonssystem, og kommer med flere forslag til forbedringer. Norges Miljøvernforbund gjenkjenner flere av de omtalte punktene fra våre høringsinnspill og fra rapporter […]

  Continue reading
 • Felles demonstrasjon mot vindkraft på Fløyen i Bergen

  God stemning under dagens demonstrasjon – Foto: Miljøvernforbundet Norges Miljøvernforbund gjennomførte en felles demonstrasjon på Fløien i Bergen 16.januar 2020 sammen med Motvind, Folk for Fjella, Sogn og Fjordane Turlag, Norsk Ornitologisk Forening, og VON-Vern om Nordhordalandsfjella. Anledningen var det såkalte “Toppleiarmøte for Nullutslepp 2030” i regi Klimapartnere Vestland som består av beslutningstakere innenfor akademia, […]

  Continue reading
 • RYFAST: Miljøvernforbundet anmeldte entreprenører for grov miljøkriminalitet

  Norges Miljøvernforbund anmeldte hovedentreprenør Marti AS og underentreprenør Risa AS for grov systematisk miljøkriminalitet og bedrag i forbindelse med anleggsarbeidet på Ryfast, E02 Solbakk. I forbindelse med bygging av kollektivterminal på utfylt område på Solbakk i Strand kommune, Rogaland, ble det bl.a funnet oljeavskiller og flere rør fyllt av olje og oljeholdig slam. Dette skulle […]

  Continue reading
 • STATNETTS KREFTKABLER OVER TETTBYGDE HAMANG-BÆRUM-SMESTAD

  Av: Ragna Heffermehl Statnett har søkt NVE om konsesjon til å bygge monsterhøye høyspentmaster i dette tettbygde området. Rundt 6250 mennesker vil bli berørt av høyspentmastene. Men det finnes mye vitenskapelig dokumentasjon som viser at dette er et sjansespill med folkehelsen. For eksempel har barn under 4 år mer enn dobbelt så stor risiko for […]

  Continue reading
 • Biogass og bygging av anlegg på Eldøyane, Stord kommune

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at myndighetene avviser søknad fra Sunnhordland Naturgass(SNG) Av: Jan-Hugo Holten I NMF sin høringsuttalelse til SNG sin samtykkesøknad krever NMF at etaten avviser søknaden. Begrunnelsen er at søknaden er svært mangelfull på utredning og informasjon som er kritisk på helse og miljø i det omsøkte området. NMF har tidligere engasjert seg […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet klager inn Fylkesmannen i Nordland sin avgjørelse for Ballangen Sjøfarm

  Illustrasjonsbilde Norges Miljøvernforbund klager inn Fylkesmannen i Nordland sin avgjørelse om å la Ballangen Sjøfarm AS få lov til å øke biomassen. Ballangen Sjøfarm A/S har søkt, og fått tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til å øke produksjonen på lokaliteten Pundsvik i Ballangen Kommune fra 3120 MTB til 4900 MTB.’ Norges Miljøvernforbund ser nå resultatet […]

  Continue reading
 • Krever endringer i den statlige slepeberedskapen

  Av: Jan-Hugo Holten Havaririsikoen er økt i norske farvann siste 15 årene – når kommer den store smellen med massivt oljesøl og tap av menneskeliv? I et brev til sjøforsvaret og Kystvakten krever Norges Miljøvernforbund (NMF) endringer i den beredskapen etatene legger opp til da NMF mener tonnasje som er innleid er uegnet. Videre mener […]

  Continue reading
 • Hva holder du på med, Kjetil Lund?

  Samme dag som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg skiftes ut godkjenner NVE hele to MTA-planer med omsøkte endringer og ekspropriasjonstillatelser. Både Øyfjellet vindkraftverk, rett ovenfor Mosjøen i Vefsn kommune og Tysvær vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland ble stemplet igjennom av NVE. Hvorfor to godkjenninger på samme dag? Og på toppen av det hele også […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet roser regjeringen for valget av Listhaug som ny olje- og energiminister

  Dette var er godt og riktig grep av statsministeren. Vindkraftsaken har blåst opp til storm over hele landet. Gamle konsesjoner med gammelt og mangelfullt kunnskapsgrunnlag har litt presset på befolkningen og skapt uholdbare situasjoner i utallige lokalsamfunn rundt omkring i hele landet. Den nåværende vindkraftpolitikken kunne ikke fortsette. Derfor er dette statsrådbyttet veldig positivt. Listhaug […]

  Continue reading
 • Maritimt miljøvern, farleder og risiko for oljeutslipp ved grunnstøting

  Regulert trafikkbilde reduserer risiko for oljesøl Trafikken er regulert på størrelse på skipene som går til og fra, og de største skipene taes kun inn på dagtid p.g.a. sikkerhet og som et risikoreduserende tiltak. NMF har en god dialog med losoldermannen i Oslofjorden og setter pris på effektiv ekspedering som gjør at vi kan utføre […]

  Continue reading