• GMO er hormonhemmende

  Av: Gerard Ridgway Omfattende kjemikaliebruk på GMO vekster Endokrine forstyrrende kjemikalier er mye brukt i GMO jordbruk. Disse kjemikaliene er i herbicider med de aktive stoffene: Glyfosat, Dikamba eller 2,4-D. Tilsammen brukes disse stoffene på nesten alle GMO-avlinger i verden. GMO-areal sprøytet med disse hormonhemmende stoffene er derfor svært stort. GMO-arealer er ca. 80 millioner […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund krever at fugledøden i merdene stoppes med øyeblikkelig virkning

  Norges Miljøvernforbund har i dag sendt et krav til Fiskeridirektoratet om at oppdrettsindustrien går over til fuglevennlige nett over merdene eller andre gode løsninger, da de nettene de fleste oppdrettere bruker i dag dreper tusenvis av sjøfugler hvert eneste år. Norges Miljøvernforbund har i flere år vært bekymret for massedød av fugler som setter seg […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund får støtte fra Klima og miljødepartementet i vårt krav om opprydding av bly på skytebaner

  Blybekkene – Vann fra skytebane er fullt av bly – Skjermbilde – Foto: NRK Norges Miljøvernforbund sendte krav til Klima og miljødepartementet 28. november om opprydding av forurensing på skytebaner, nå kom svaret. Av: Arne Roger Hansen Norges Miljøvernforbund (NMF) har over flere år jobbet med tungmetall forurensning problemer lokalt på flere skytebaner rundt omkring i […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever mer utredning av kloakkslamdeponi i Ås kommune samt utredning av Dynea-gift i nedlagt søppeldeponi

  Av: Jan Hugo Holten Våren 2019 ble Norges Miljøvernforbund (NMF) kontaktet av oppsittere til et kloakkslamdeponi ved Bølstad i Ås kommune,20 minutter fra Oslo. Deponiet var etablert med hjemmel i Gjødselforskriften og tillatelsen ble innvilget av det lokale landbrukskontoret. Oppsitterne, dvs naboene til deponiet frykter forurensning bl.a av grunnvann og i juni 2019 innstilte tiltakshaver […]

  Continue reading
 • Sporveien AS i Oslo bøtelagt med 1 million kroner etter utslippet av fyringsolje i Alnaelven, 2018

  Utslippet i Alnaelven 30/31 mai 2018 bøtelagt etter anmeldelse fra Miljøvernforbundet (NMF) Østlandet. Sporveien AS i Oslo er bøtelagt med 1 million kroner etter utslippet i Alnaelven 30/31 mai 2018 av 35-50 tonn fyringsolje. NMF anmeldte Sporveien for brudd på internkontrollforskriften og forurensningsloven. Det er gledelig at det nå er kommet en avgjørelse i saken […]

  Continue reading
 • Ny NVE-rapport om konsekvensutredninger for vindkraft

  Mye bra, men flere år for sent… NVE publiserte i dag (20/1-2020) sin nye rapport om konsekvensutredninger for vindkraft på land. Her gjennomgår de hele konsesjonsprosessen og rapporten avdekker store mangler med dagens konsesjonssystem, og kommer med flere forslag til forbedringer. Norges Miljøvernforbund gjenkjenner flere av de omtalte punktene fra våre høringsinnspill og fra rapporter […]

  Continue reading
 • Felles demonstrasjon mot vindkraft på Fløyen i Bergen

  God stemning under dagens demonstrasjon – Foto: Miljøvernforbundet Norges Miljøvernforbund gjennomførte en felles demonstrasjon på Fløien i Bergen 16.januar 2020 sammen med Motvind, Folk for Fjella, Sogn og Fjordane Turlag, Norsk Ornitologisk Forening, og VON-Vern om Nordhordalandsfjella. Anledningen var det såkalte “Toppleiarmøte for Nullutslepp 2030” i regi Klimapartnere Vestland som består av beslutningstakere innenfor akademia, […]

  Continue reading
 • RYFAST: Miljøvernforbundet anmeldte entreprenører for grov miljøkriminalitet

  Norges Miljøvernforbund anmeldte hovedentreprenør Marti AS og underentreprenør Risa AS for grov systematisk miljøkriminalitet og bedrag i forbindelse med anleggsarbeidet på Ryfast, E02 Solbakk. I forbindelse med bygging av kollektivterminal på utfylt område på Solbakk i Strand kommune, Rogaland, ble det bl.a funnet oljeavskiller og flere rør fyllt av olje og oljeholdig slam. Dette skulle […]

  Continue reading
 • Biogass og bygging av anlegg på Eldøyane, Stord kommune

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at myndighetene avviser søknad fra Sunnhordland Naturgass(SNG) Av: Jan-Hugo Holten I NMF sin høringsuttalelse til SNG sin samtykkesøknad krever NMF at etaten avviser søknaden. Begrunnelsen er at søknaden er svært mangelfull på utredning og informasjon som er kritisk på helse og miljø i det omsøkte området. NMF har tidligere engasjert seg […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet klager inn Fylkesmannen i Nordland sin avgjørelse for Ballangen Sjøfarm

  Illustrasjonsbilde Norges Miljøvernforbund klager inn Fylkesmannen i Nordland sin avgjørelse om å la Ballangen Sjøfarm AS få lov til å øke biomassen. Ballangen Sjøfarm A/S har søkt, og fått tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til å øke produksjonen på lokaliteten Pundsvik i Ballangen Kommune fra 3120 MTB til 4900 MTB.’ Norges Miljøvernforbund ser nå resultatet […]

  Continue reading