• Midtfjellet vindpark – En norsk suksesshistorie? …eller absolutt ikke…

  Midtfjellet vindpark – En norsk suksesshistorie? …eller absolutt ikke… Det høres så flott ut med vind”park” og grønn energi, ihvertfall om en skal tro på energiselskapene. Midtfjellet Vindpark (Fitjar kommune, Hordaland) var i sin tid Norges største anlegg og skulle levere strøm til 175.000 husstander, og utbyggingene på Midtfjellet gikk fra Fase I og II […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets innspill til forvaltning av havområder

  Forvaltningsplanområdene – Figur: havforum.no Fremtidig forvaltning av havområdene Av: Ørjan Holm Regjeringen skal i en egen Stortingsmelding i 2020 legge fram en revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten samt oppdatering av forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Miljøvernforbundet er redd for at petroleums- og havvind-industrien skal etablere seg i nye områder med ulemper […]

  Continue reading
 • Regjeringen ofrer fiskeriene for olja

  Trænarevet og Vestfjorden kart – foto Mareano Regjering Solberg åpnet nå i oktober for leteboring etter olje- og gass like i nærheten av det unike Trænarvet. Av: Ørjan Holm Trænarevet er et unikt korallrev bestående av kaldtvannskoraller. Kaldtvannskorallrev er kjent for stor biodiversitet. Ved boring skjer det kroniske utslipp av kjemikalier og boreslam. Dette er […]

  Continue reading
 • Hva haster sånn, Elvestuen?

  En høyst tvilsom rapport, møteinnkallelse med én dags svarfrist – og vips, så får vi nytt avfallsdeponi. Hva haster sånn, Elvestuen?   Av: Ivar Aasgaard Røsand og Morten Walløe Tvedt   Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall leverte sin sluttrapport mandag 4. november. Rapporten er lang, men dekker mange kompliserte temaer overfladisk. To mulige […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund (NMF) støtter Ekspertutvalget sine anbefalinger, og undersøker Odda/Boliden som alternativ deponilokalisering.

  15 november 2019 deltok NMF på innspillsmøte med politisk ledelse i Miljøverndepartementet i etterkant av fremleggelse av ekspert utvalget sin rapport. I sitt innlegg pekte NMF på at vi er fornøyd med at utvalget ser bort fra Brevik som alternativ for deponi . NMF ønsker heller ikke deponi til Raudsand. Ikke bare fordi det er […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever stans i mudring og spregning i Borg havn

  Miljøvernforbundet (NMF) krever at Miljødirektoratet trekker tilbake tillatelse for mudring og sprenging i Borg havn Av: Jan-Hugo Holten I en uttalelse til direktoratet sin tillatelse til Kystverket av 18 oktober 2019 krever NMF at tillatelsen trekkes tilbake grunnet alt for stor usikkerhet ved sprengning og mudring i Borg havneområde.   Enorme mengder sedimenter skal mudres […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever sammen med MDG Trøndelag full stans av Brislingfisket i Trondheimsfjorden

  Norges Miljøvernforbund krever sammen med MDG Trøndelag full stans av Brislingfisket i Trondheimsfjorden. Av: Arne Roger Hansen Hvert år kommer det en flåte av snurpenotfiskere inn Trondheimsfjorden på jakt etter brisling og småsild. Båtene er i dag så effektive at de i løpet av få dagers fiske så å si tømmer fjorden for brisling og […]

  Continue reading
 • GMO-Soya er en stor klimabelastning

  GMO-Soya og annen soya har fått oppmerksomhet pga. tilsynelatende rask ukontrollert avskoging av regnskogen i Amazonas. Av: Gerard Ridgway Over halvparten av avskogingen kan være for å dyrke soya, hovedsakelig GMO-Soya. Dette for å kunne bruke kraftfôr med soya til mer husdyr som; kuer, svin, kylling, laks og torsk. Klimaeffekten er alvorlig. Enorme skogområder som […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever etterlatelsesvedtak for sunket 12000 tonn flytedokk opphevet

  Miljøvernforbundet (NMF) krever etterlatelsesvedtak opphevet for sunket 12000 tonn flytedokk ved CCB, Ågotnes Av: Jan-Hugo Holten I en klage til Fjell kommune ved ordfører krever NMF at kommunen omgjør sitt vedtak om etterlatelse av flytedokken som sank vinteren 2018 ved oljebasen CCB på Ågotnes vest av Bergen. Allerede i mars 2019 krevde NMF at dokken […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet aksjonerte mot Zerokonferansen 2019

  NMF aksjonerte i dag mot klimastiftelsen Zero og deres press for å bygge ut naturødeleggende vindkraft i Norge. De falske klimaprofetene fra Zero sammen med selskapet Zephyr er idag en stor trussel mot urørt norsk natur og artsmangfoldet. Aksjonen idag ble svært vellykket med mange tommel opp, flotte mennesker som kjøpte kaffe til NMF sine […]

  Continue reading