• Krever endringer i den statlige slepeberedskapen

  Av: Jan-Hugo Holten Havaririsikoen er økt i norske farvann siste 15 årene – når kommer den store smellen med massivt oljesøl og tap av menneskeliv? I et brev til sjøforsvaret og Kystvakten krever Norges Miljøvernforbund (NMF) endringer i den beredskapen etatene legger opp til da NMF mener tonnasje som er innleid er uegnet. Videre mener […]

  Continue reading
 • Hva holder du på med, Kjetil Lund?

  Samme dag som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg skiftes ut godkjenner NVE hele to MTA-planer med omsøkte endringer og ekspropriasjonstillatelser. Både Øyfjellet vindkraftverk, rett ovenfor Mosjøen i Vefsn kommune og Tysvær vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland ble stemplet igjennom av NVE. Hvorfor to godkjenninger på samme dag? Og på toppen av det hele også […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet roser regjeringen for valget av Listhaug som ny olje- og energiminister

  Dette var er godt og riktig grep av statsministeren. Vindkraftsaken har blåst opp til storm over hele landet. Gamle konsesjoner med gammelt og mangelfullt kunnskapsgrunnlag har litt presset på befolkningen og skapt uholdbare situasjoner i utallige lokalsamfunn rundt omkring i hele landet. Den nåværende vindkraftpolitikken kunne ikke fortsette. Derfor er dette statsrådbyttet veldig positivt. Listhaug […]

  Continue reading
 • Maritimt miljøvern, farleder og risiko for oljeutslipp ved grunnstøting

  Regulert trafikkbilde reduserer risiko for oljesøl Trafikken er regulert på størrelse på skipene som går til og fra, og de største skipene taes kun inn på dagtid p.g.a. sikkerhet og som et risikoreduserende tiltak. NMF har en god dialog med losoldermannen i Oslofjorden og setter pris på effektiv ekspedering som gjør at vi kan utføre […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet anmelder Salmar Farming for rømming av mulig ILA syk oppdrettslaks

  Illustrasjonsbilde – Foto: NMF Norges Miljøvernforbund anmelder Salmar Farming A/S for rømming av mulig ILA syk oppdrettslaks. NMF anmelder Salmar Farming A/S , med daglig leder for rømming av ukjent antall oppdrettslaks . Rømmingen skal ha skjedd fra lokaliteten Oterneset i Harstad Kommune. NMF ser spesielt alvorlig på rømmingen da det er bekreftet ILA smitte […]

  Continue reading
 • Norges 2 atomanlegg legges ned som et resultat av 30 års arbeid i miljøbevegelsen

  Norges Miljøvernforbund (NMF) deltok den 4. desember 2019 på møte der tema var lagring og deponering av atomavfall fra reaktorene på Kjeller og i Halden samt riving av selve anleggene. Det var leder Kurt Oddekalv og saksbehandler Industrisaker og regionleder Jan-Hugo Holten(bildet) i Norges Miljøvernforbund som møtte for NMF. Møtet var i regi av Norsk […]

  Continue reading
 • Carl I. Hagen utfordret ministrene Freiberg og Elvestuen i Stortinget på saker fra Miljømagasinet

  Carl I. Hagen tok opp flere saker og moment fra Miljømagasinet 1-2019 Vindkraft fra Stortingets talerstol onsdag 4. desember 2019. Miljømagasinet 1-2019 ble distribuert til samtlige stortingsrepresentanter rett etter Stortingets åpning 2. oktober i år. Nå har politikerne fått tid til å gjennomgå innholdet. Carl I. Hagens tale kom allerede dagen etter Olje- og energiminister […]

  Continue reading
 • Super ugress i GMO

  Av: Gerard Ridgway Noe av de vanskeligste ugressarter er resistent mot flere typer ugressmiddel med forskjellige aktivstoffer som angriper ugressplanter på ulike måter. Disse ugress har resistens som har utviklet seg gjennom naturlig seleksjon. De har produsert og spredt enorme mengde med frø fra vanskelige tilgjengelige område som grøfter, stubbe og gjerder og over til […]

  Continue reading
 • NVE avslo Fred Olsen Renewables søknad om forlenget frist for Gilja Vindkraftverk

  Vindkraftverket på Gilja i Gjesdal kommune i Rogaland er et av de grelleste eksemplene på dårlige vindkraftsaker. Her har konsesjonsmyndighetene vært fullstendig på ferie og gitt konsesjon til et vindkraftverk som blir liggende midt i utsikten til et av vårt fremste nasjonalikon, Preikestolen. Av: Arnfinn Nilsen Preikestolen, på engelsk Pulpit Rock, er verdensberømt, og hvert […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets høringssvar til ny forvaltningslov

  Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967. Norgers Miljøvernforbund (NMF) hadde flere merknader og forslag som vil forbedre dagens forvaltningslov. Av: Trygve Moxness og Arnfinn Nilsen Dagens forvaltningslov har flere svakheter og mangler. Mye av dette […]

  Continue reading