• Geotermisk kan gi flere norske arbeidsplasser. Erna Solberg, du har fått en oppgave i Madrid.

  Fra Equinors geotermiske anlegg på Reykjanes, Island – Foto: Equinor Miljøvernforbundet mener at norske myndigheter gjør ikke nok for å holde kontinuitet i kompetanse som er opparbeidet i offshoreaktivitetene i Nordsjøen. Det er en skam at Norge lar flere tusen offshorearbeidere gå uten arbeid. De kunne brukt kompetansen sin på geotermisk elproduksjon. Av: Anders Løberg […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet (NMF) deltok på en felles demonstrasjon sammen med tilreisende fra Runde, NOF, Motvind, La Naturen Leve m.fl utenfor NVE og Stortinget torsdag 28/11-2019

  Havsul 1 blir en miljøkatastrofe for Runde, trekkfugl og våre marine økosystem. Av: Jan-Hugo Holten Havsul 1 blir liggende rett i kystlinjen rett utenfor bl.a Haramsøy som også er under et enormt press for utbygging. Samlet belastning for sjøfugl og flere arter trekkfugl blir altfor høy med flere vindkraftverk både på land og for Havsul […]

  Continue reading
 • Her er strømmåler motstanderne hos politiet: Anmelder Skagerak Nett for trusler

  ANMELDER: Her er noen av dem som møtte opp på politihuset i Tønsberg for å anmelde Skagerak Nett for trusler. Foto: Henrik Ulrichsen Det var en intens stemning og trangt om plassen i politiets venterom da en gruppe på rundt 20 personer møtte opp for å anmelde Skagerak Nett. Av: Henrik Ulrichsen I tur og […]

  Continue reading
 • 83 kroner i måneden for å få AMS-målerne prøvd for retten!

  Kronerullingen for å få AMS-målerne prøvd for retten er godt i gang. Det er allerede kommet inn 2/3 av beløpet som trengs i kontanter for å starte opp, og drøyt en tredel så mange givere trengs til å garantere for at hele prosessen kan gå til topps i rettsvesenet. Før det er på plass, kan […]

  Continue reading
 • Midtfjellet vindpark – En norsk suksesshistorie? …eller absolutt ikke…

  Midtfjellet vindpark – En norsk suksesshistorie? …eller absolutt ikke… Det høres så flott ut med vind”park” og grønn energi, ihvertfall om en skal tro på energiselskapene. Midtfjellet Vindpark (Fitjar kommune, Hordaland) var i sin tid Norges største anlegg og skulle levere strøm til 175.000 husstander, og utbyggingene på Midtfjellet gikk fra Fase I og II […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets innspill til forvaltning av havområder

  Forvaltningsplanområdene – Figur: havforum.no Fremtidig forvaltning av havområdene Av: Ørjan Holm Regjeringen skal i en egen Stortingsmelding i 2020 legge fram en revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten samt oppdatering av forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Miljøvernforbundet er redd for at petroleums- og havvind-industrien skal etablere seg i nye områder med ulemper […]

  Continue reading
 • Regjeringen ofrer fiskeriene for olja

  Trænarevet og Vestfjorden kart – foto Mareano Regjering Solberg åpnet nå i oktober for leteboring etter olje- og gass like i nærheten av det unike Trænarvet. Av: Ørjan Holm Trænarevet er et unikt korallrev bestående av kaldtvannskoraller. Kaldtvannskorallrev er kjent for stor biodiversitet. Ved boring skjer det kroniske utslipp av kjemikalier og boreslam. Dette er […]

  Continue reading
 • Hva haster sånn, Elvestuen?

  En høyst tvilsom rapport, møteinnkallelse med én dags svarfrist – og vips, så får vi nytt avfallsdeponi. Hva haster sånn, Elvestuen?   Av: Ivar Aasgaard Røsand og Morten Walløe Tvedt   Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall leverte sin sluttrapport mandag 4. november. Rapporten er lang, men dekker mange kompliserte temaer overfladisk. To mulige […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund (NMF) støtter Ekspertutvalget sine anbefalinger, og undersøker Odda/Boliden som alternativ deponilokalisering.

  15 november 2019 deltok NMF på innspillsmøte med politisk ledelse i Miljøverndepartementet i etterkant av fremleggelse av ekspert utvalget sin rapport. I sitt innlegg pekte NMF på at vi er fornøyd med at utvalget ser bort fra Brevik som alternativ for deponi . NMF ønsker heller ikke deponi til Raudsand. Ikke bare fordi det er […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever stans i mudring og spregning i Borg havn

  Miljøvernforbundet (NMF) krever at Miljødirektoratet trekker tilbake tillatelse for mudring og sprenging i Borg havn Av: Jan-Hugo Holten I en uttalelse til direktoratet sin tillatelse til Kystverket av 18 oktober 2019 krever NMF at tillatelsen trekkes tilbake grunnet alt for stor usikkerhet ved sprengning og mudring i Borg havneområde.   Enorme mengder sedimenter skal mudres […]

  Continue reading