• GMO-Soya er en stor klimabelastning

  GMO-Soya og annen soya har fått oppmerksomhet pga. tilsynelatende rask ukontrollert avskoging av regnskogen i Amazonas. Av: Gerard Ridgway Over halvparten av avskogingen kan være for å dyrke soya, hovedsakelig GMO-Soya. Dette for å kunne bruke kraftfôr med soya til mer husdyr som; kuer, svin, kylling, laks og torsk. Klimaeffekten er alvorlig. Enorme skogområder som […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever etterlatelsesvedtak for sunket 12000 tonn flytedokk opphevet

  Miljøvernforbundet (NMF) krever etterlatelsesvedtak opphevet for sunket 12000 tonn flytedokk ved CCB, Ågotnes Av: Jan-Hugo Holten I en klage til Fjell kommune ved ordfører krever NMF at kommunen omgjør sitt vedtak om etterlatelse av flytedokken som sank vinteren 2018 ved oljebasen CCB på Ågotnes vest av Bergen. Allerede i mars 2019 krevde NMF at dokken […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet aksjonerte mot Zerokonferansen 2019

  NMF aksjonerte i dag mot klimastiftelsen Zero og deres press for å bygge ut naturødeleggende vindkraft i Norge. De falske klimaprofetene fra Zero sammen med selskapet Zephyr er idag en stor trussel mot urørt norsk natur og artsmangfoldet. Aksjonen idag ble svært vellykket med mange tommel opp, flotte mennesker som kjøpte kaffe til NMF sine […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets høringssvar på Havvind

  Miljøvernforbundet leverte høringssvar på regjeringens høring – “Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova”. Norges Miljøvernforbund ser med bekymring på den ukritiske satsingen på havvind og de potensielt store negative miljøkonsekvensene dette medfører. Dette er store konstruksjoner som vil bli plassert i sårbare marine […]

  Continue reading
 • Brevik ute av loopen, Ekspertutvalget fraråder nasjonal regulering og peker på to nye lokaliteter

  I dagens overlevering av rapport fra Ekspertutvalget anbefales regjeringen å se vekk fra Brevik som alternativ To nye mulige lokaliteter er nevnt; Fjellmassivet Mulen i Odda og Jondalsnuten i Gudvangen. Dette er et lite veiskille ifht fokuset ensidig på Brevik og åpner for en mer konstruktiv tilnærming til deponiløsning og hva en skal gjøre for […]

  Continue reading
 • Miljømagasinet 2019-1 Vindkraft tilgjengelig for nedlasting

  Miljømagasinet 1-2019 Vindkraft er nå tilgjengelig for nedlasting. Dette temanummeret om vindkraft tar opp flere sider ved vindkraftutbyggingen i Norge. Det har i en tid nå vært tilgjengelig i trykt form, og er nå også blitt gjort tilgjengelig for nedlasting. Grønne sertifikater og miljøbevegelsen Miljøkamp nytter Klimaregnskap for vindkraft Støy og lavfrekvent infralyd Alternative energikilder […]

  Continue reading
 • Havsul 1 – Høringsuttalelse

  Norges Miljøvernforbundet (NMF) går imot offshore vindkraftanlegg Havsul 1 sin søknad om utsatt frist til 01.01.2025 for igangsettelse, samt krav om at alle gitte konsesjoner og tillatelser trekkes tilbake. Grunnen er eksepsjonelt høyt konfliktnivå, samt at eventuelle skadevirkninger på livet i havet fra offshore vindturbinanlegg er mangelfulle og ikke tilstrekkelig utredet. Det er en vesentlig […]

  Continue reading