• Miljøvernforbundet er negativ til åpning av utvinning av havbunnsmineraler og ber Norge om internasjonalt forbud

  Utvinning av mineraler på havbunnen har store implikasjoner og uante miljøkonsekvenser. Det er samtidig et signal på et verdensomspennende forbruk som er ute av kontroll og der en nå vil ta i bruk absolutt siste skanse i vår jakt på jordens siste ressurser. Mesteparten av verdens havområder er fremdeles ikke kartlagt, og risikoen for uopprettelig […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet vil ha forbud mot skiseiling/kiting nær vinterbeiter, kalvingsområder og trekkruter i alle våre 23 villreinområder

  Norges Miljøvernforbund sendte i dag krav til Klima- og miljødepartementet om forbud mot skiseiling/kiting nær vinterbeiter, kalvingsområder og trekkruter i alle våre 23 villreinområder. Hvis villreinen skal overleve som art, må den alvorlige situasjonen villreinen befinner seg i tas på dypeste alvor. Forvaltningsmyndighetene og alle berørte kommuner må sørge for at villreinen har nødvendig «urørt» […]

  Continue reading
 • Gårdsvindmøller i et av Norges viktigste våtmarks- og fugleområder..?

  I serien av hvilke vindkraftplaner som er den aller verste må vel denne ta den absolutte prisen? Det er sannelig ikke lett å si hvilket vindkraftverk som er verst i disse dager. Her kommer det ene prosjektet verre enn det andre opp på bordet, og vi har allerede sette en rekke horrible prosjekter bli banket […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets høringssvar havvind Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

  Regjeringen har forskuttert og tilsidesatt alle innspill og konsekvenser i prosessen for å bygge ut havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. De skal nemlig dele ut konsesjoner og subsidier før områdene i det hele tatt skal konsesjonsutredes. Dette er definitivt ikke noen akseptabel fremgangsmåte i et demokratisk samfunn. Det er så store negative […]

  Continue reading
 • Villrein: En miljøseier og en ny anmeldelse

  Den siste tiden har det stormet rundt villreinen på Hardangervidda. Det har vært stort påtrykk fra alle kanter samtidig. Her har vi alt fra skisenteret midt i villreinområdet i Eidsfjord, til en gondolheis opp til Rossnosplatået i Odda. Alt dette er arealkonflikter som spiser opp stadig mer av villreinens siste leveområder. Og hele tiden har […]

  Continue reading
 • Varsler aksjoner mot statlig vinterjakt etter villrein med helikopter og snøskuter!

  La de allerede stressede og svake dyrene få den ro de behøver for å komme seg gjennom vinteren i best mulig forfatning. Villreinen må forvaltes på naturens premisser og en økologisk balanse må derfor gjenskapes. “Revolverforvaltningen” må avsluttes!  Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. Dette gjør vi svært dårlig ved […]

  Continue reading
 • Hjertesukk fra Miljøvernforbundet

  Av: Ruben Oddekalv I dag 15.november, er vi åtte milliarder mennesker på jorden…….  Vi i Miljøvernforbundet ser liten grunn til å feire. Overforbruk og overbefolkning er årsaken til så godt som alle våre klima- og miljøproblemer.  _______ FNs befolkningsfond har regnet ut at verden passerer 8 milliarder innbyggere 15. November. Befolkningen er dermed doblet siden 1974 […]

  Continue reading
 • Villreinen på Hardangervidda trues av gondolheis

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever full stans i planene fra Hardanger Skylift om å bygge gondolheis fra Odda opp på Rossnos-platået. Dette vil åpne en frem til nå svært utilgjengelig og viktig del av villreinens områder Hardangervidda for ferdsel og vil derfor fortrenge villreinen fra enda en viktig del av dens leveområder. NMF leverte i går […]

  Continue reading
 • På høy tid å få fart på geotermisk – Fremtidens energiforsyning

  Innledning – Norsk energipolitikk, nede for telling? Den norske energiforsyningen er i krise. Ikke fordi vi har noe reelt underskudd på energi, men fordi vi selv har kjørt energipolitikken utfor stupet. Er dette tilfeldig? Neppe. Dette ser ut som en styrt politikk mot en konstruert krise. I Sør-Norge ser vi kraftpriser vi aldri har hatt […]

  Continue reading
 • Matjorda må ikke nedbygges!

  Norges Miljøvernforbund advarer mot ytterligere nedbygging av matjord. Fotballstadion, lager og bilveier er flere tiltak som både i fortid og nåtid truer den verdifulle matjorda vår. Norge er i dag ikke selvforsynt med viktige produkter som korn og grønnsaker. Krigen i Ukraina gjør situasjonen verre. Norge kan i fremtiden ikke forvente fremtidig import av korn […]

  Continue reading