• Hjertesukk fra Miljøvernforbundet

  Av: Ruben Oddekalv I dag 15.november, er vi åtte milliarder mennesker på jorden…….  Vi i Miljøvernforbundet ser liten grunn til å feire. Overforbruk og overbefolkning er årsaken til så godt som alle våre klima- og miljøproblemer.  _______ FNs befolkningsfond har regnet ut at verden passerer 8 milliarder innbyggere 15. November. Befolkningen er dermed doblet siden 1974 […]

  Continue reading
 • Villreinen på Hardangervidda trues av gondolheis

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever full stans i planene fra Hardanger Skylift om å bygge gondolheis fra Odda opp på Rossnos-platået. Dette vil åpne en frem til nå svært utilgjengelig og viktig del av villreinens områder Hardangervidda for ferdsel og vil derfor fortrenge villreinen fra enda en viktig del av dens leveområder. NMF leverte i går […]

  Continue reading
 • På høy tid å få fart på geotermisk – Fremtidens energiforsyning

  Innledning – Norsk energipolitikk, nede for telling? Den norske energiforsyningen er i krise. Ikke fordi vi har noe reelt underskudd på energi, men fordi vi selv har kjørt energipolitikken utfor stupet. Er dette tilfeldig? Neppe. Dette ser ut som en styrt politikk mot en konstruert krise. I Sør-Norge ser vi kraftpriser vi aldri har hatt […]

  Continue reading
 • Matjorda må ikke nedbygges!

  Norges Miljøvernforbund advarer mot ytterligere nedbygging av matjord. Fotballstadion, lager og bilveier er flere tiltak som både i fortid og nåtid truer den verdifulle matjorda vår. Norge er i dag ikke selvforsynt med viktige produkter som korn og grønnsaker. Krigen i Ukraina gjør situasjonen verre. Norge kan i fremtiden ikke forvente fremtidig import av korn […]

  Continue reading
 • Stans drap på jervevalpene!

  Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at staten fortsetter å drepe jervevalper. Jerven må på lik linje med øvrig dyreliv i Norge være beskyttet ved yngletidsfredning.De såkalte beslutningene om hiuttak er også låst mht. klagemuligheter, noe som er uakseptabelt. Norges Miljøvernforbund sendte 18. mai 2022 krav til Klima- og Miljødepartementet der vi krever at drapene på […]

  Continue reading
 • Eidfjord Resort – Miljøvernforbundet krevet tilbaketrekking av tillatelse

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at tillatelse gitt Eidfjord Resort til bygging av alpinanlegg og ski/turløyper, umiddelbart ugyldiggjøres/trekkes tilbake. Vedtaket er fattet på galt/sviktende grunnlag og må følgelig trekkes tilbake av hensyn til bevaringen av villreinen på Hardangervidda. Dette kravet ble sendt i et brev den 05.04.2022 fra Norges Miljøvernforbund til Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets høringsuttalelse på METCentre offshore havvindanlegg utenfor Karmøy

  Norges Miljøvernforbund (NMF) er svært kritisk til vindkraft og havvind. METCentre (Marin Energi Testsenter) utenfor Karmøy er et svært konfliktfylt anlegg med store miljøkonsekvenser. METCentre har søkt om en betydelig utvidelse av sitt Offshore demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy. NMF sendte inn vårt høringssvar med en rekke merknader. For det første er ikke løsningen […]

  Continue reading
 • Gi rovdyra en framtid i Norge!

  Norges rovdyr sliter. I dag reguleres rovdyra etter bestandsmål fastsatt av Stortinget. Dessverre er disse bestandsmål langt fra grunnlag for levedyktige bestander. Nå er det kommet representant-forslag på Stortinget om å senke disse bestandsmålene ytterligere. Samtidig har vi en Mat- og landbruksminister som ivrer etter å skyte bort all ulven i Norge. Dette er uansett […]

  Continue reading
 • Norskekysten tåler ikke et nytt «oppdrettseventyr» i form av torskeoppdrett

  Norges Miljøvernforbund (NMF) har med økt bekymring sett at oppdrett av torsk igjen kommer som det nye store satsingsområdet innen oppdrett. Flere og flere søknader om oppdrett av torsk havner nå på kommunens bord for behandling. Bare hos Senja Kommune ligger det nå hele 9 søknader på bordet som gjelder oppdrett av torsk. Også inne […]

  Continue reading
 • Bisfenol A og mikroplast – Saken fortsetter med nye høringssvar

  Det er mange som har begynt å forstå de enorme miljøkonsekvensene med problemstoffene Bisfenol A og mikroplast. Konsekvensene kan faktisk vise seg å være minst like alvorlige som både klimakrisen og tapet av biologisk mangfold. Bisfenol A (BPA) er blant de mest problematiske stoffene vi står ovenfor. I tillegg til en lang rekke negative helseskader […]

  Continue reading