• Press release: Mercury pollution risk and copper mine waste pollution danger in the Barents Sea

  German submarine U-864 risk of severe pollution of the Barents Sea. Norwegian copper mining will dump 2 million tonnes waste in the sea, affecting the Barents Sea. Norwegian copper mining will dump 2 million tonnes waste in the sea, affecting the Barents Sea. February 14. 2019 a Norwegian owned mining company, Nussir was allowed to […]

  Continue reading
 • Dumping av gruveavfall i Repparfjorden

  Regjeringen godtok i dag at det kan dumpes 2 millioner tonn gruveslam i Repparfjorden hvert eneste år, i 20 år fremover. Norges Miljøvernforbund (NMF) ser med vantro på regjeringens vedtak om å tillate Nussir til å få lov til å starte opp med kobberutvinning i Kvalsund Kommune. Gruveslammet skal dumpes rett i den nasjonale laksefjorden […]

  Continue reading
 • Brev om nekt av AMS

  Dette er et brev du kan bruke til nettselskapet hvis du vil nekte installasjon av AMS, med eller uten aktiv kommunikasjonsmodul. Brevet inneholder også et avsnitt om at du bestrider gebyret. Dersom du ikke har mottatt faktura på gebyret for å beholde din analoge måler/ ha AMS uten aktiv sendedel, må du sende dette avsnittet […]

  Continue reading
 • Må i retten for drap på havørn etter anmeldelse fra NMF

  Foto: Roger Brendhagen   I 2017 anmeldte Miljøvernforbundet et drap på en havørn i Fyresdal i Telemark. Jegeren påsto at drapet skjedde i nødverge, men NMF henviste til bl.a. Naturmangfoldloven, og de regler og opplæring som eksisterer for jegere. «Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder med dette NN , jeger, for brudd på Naturmangfoldloven bestemmelser, her-føre var […]

  Continue reading
 • U-864 styringsprinsipp

  U-864 heving er teknisk mulig – nå gjenstår et vedtak om heving fra ansvarlige politikere. Miljøvernforbundet har vært for heving hele tiden siden U-864 ble funnet i 2003. Etter dette har Kystverket kommet opp med tusenvis av sider med utredninger, som har foret konsulentselskapene med millioner. Det som gjenstår nå, er at kompetansemiljøer med ekte […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder Salmar A/S for rømning av minst 16000 oppdrettslaks

  Det var på mandag den 3.09.2018 at Salmar meldte om rømning av ukjent antall laks fra deres nye rømningsikre havmerde i forbindelse med at en inspeksjonsluke ble stående åpen etter inspeksjon dagen før. Merden tiltet litt over og ble stående 18 centimeter under vann i en tid. Den rømte laksen skal ha en gjennomsnittsvekt på […]

  Continue reading
 • Manglende kunnskap om spredning av kvikksølv i sjøvann

    – Det er forskjell på Mjøsa og Nordsjøen. Metallisk kvikksølv er praktisk talt uløselig i ferskvann. I sjøvann derimot reagerer metallisk kvikksølv med kloridioner og danner kvikksølvklorid som er relativt lett løselig og blir transportert ved hjelp av sterk bunnstrøm ut i Nordsjøen. Kvikksølvklorid blir metylert i sediment og i vannsøylen og danner metylkvikksølv […]

  Continue reading
 • Norge har mer energi enn vi trenger

  Vår tids største naturinngrep skjer nå! Men det er ikke for seint å stoppe det. 50% av Norges landareal kartlegges for vindkraftutbygging. Vi har kun 12% villmarkspreget natur igjen. Norge er delt i 43 kartleggingsområder, 1. april har 15-20 av disse områdene blitt plukket ut som høyaktuelle for vindkraftutbygging. Mange av disse områdene er allerede […]

  Continue reading
 • NMF går sterkt i mot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidet bio-masse

  Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya har søkt om å utvide bio-massen på lokaliteten fra 3120 MTB til 7020 MTB. Norges Miljøvernforbund går sterkt imot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidelsen av bio-massen på lokalitet 36457 Kvingra, i Leka Kommune. NMF ser at en slik utvidelse vil føre til mer enn en dobling av bio-massen som allerede er […]

  Continue reading
 • GMO etiketter droppet

  Nyere matvarer som inneholder ingredienser som stammer fra GMO skal bli uten GMO merke på etiketten. Nyere matvarer vil bli stemplet Genetically-Engineered (GE) i stedet for Genetically-Modified (GM). Dette er helt holdent for å kunne øke innkjøp av GMO ingredienser til mat og fôr produkter uten å informere kunden om deres opprinnelse. Disse merkingsstandardene er […]

  Continue reading