• GMO virusresistent søt pepper

  Genmodifisert søt pepper (Capsicum annuum) kan opprinnelig stamme fra kultivering i Mexico. Denne opprinnelige villpepperen kan være stamfar til dagens søte pepper og genmodifiserte søt pepper i Kina med innsatt gen for resistens mot Cucumber mosaic virus. Det ble utviklet genmodifisert GM søt pepper (PK-SP01) i 1998. Universitetet i Beijing ble gitt tillatelse til kommersielt […]

  Continue reading
 • Raseringen av Frøya fortsetter med uforminsket styrke

  Foto: Wikimedia Commons . Motstanden er fortsatt meget stor. For femte gang i løpet av et halvt år var Miljøvernforbundets aksjonsleder Arne Roger Hansen på Frøya for å se hvor langt  Trønderenergi ( TE ) har kommet med sin plan om å ødelegge Frøyas natur og artsmangfold, og for å støtte NMF sine venner på […]

  Continue reading
 • NVE skjerper rutinene etter møte med Miljøvernforbundet

  NVE skjerper kravene til involvering av lokale interessenter ved bygging av vindkraftverk. Norges Miljøvernforbund er meget fornøyd med NVE direktør Kjetil Lund sitt inngrep i konsesjonsprosessene. Ekstra gledelig at han har håndtert dette så raskt etter vårt møte med Lund sist fredag 28/6-2019. På møtet gikk vi gjennom en rekke forhold som er uheldige i […]

  Continue reading
 • Miljødirektoratets rapport om vindkraft 2015 – skjult for offentligheten

  Denne rapporten er svar på et oppdrag fra Klima og miljødepartementet (KLD) der Miljødirektoratet ble bedt om å vurdere hvordan konsesjonssystemet har fungert for å ivareta miljøhensyn i behandlingen av vindkraftanlegg. Blant annet har vi vurdert hvordan systemet med konsekvensutredninger (KU) har bidratt til NVEs avveiing mellom aktuelle hensyn. Av andre aktuelle verktøy har vi […]

  Continue reading
 • Hordfast, dinosaurprosjektet vi ikke trenger

  Bilde: Kurt snakker med samferdselsministeren Jon Georg Dale og kommunalministeren Monica Mæland.   Ministerne Monica Mæland og Jon Georg Dale, stortingsrepresentanter og ordførere var mandag 24/6-2019 på befaring og en gjennomgang av ferjefri E39 i Hordaland. Norges Miljøvernforbund var til stede for å fremme litt fornuft i debatten omkring dette prosjektet. For det første er […]

  Continue reading
 • Kvotemeldingen – NMF er delvis fornøyd

  Fiskeriminister Nesvik har nylig lagt fram Stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskapning». En Stortingsmelding, som skal styre fiskeriene, vår viktigste naturressurs, ut i framtiden. Regjeringen ønsker å beholde dagens aktivitetsplikt. Regjeringen mener tilbuds- og bearbeidingsplikten ikke fungerer godt nok og ønsker derfor at disse pliktene skal endres slik at tilbudsplikt og bearbeidingsplikt fører til mer […]

  Continue reading
 • GMO mot tørråte

  Eggsporesoppen, (Phytophthora infestans) er en mikroorganisme som er årsaken til potetsykdommen kjent som tørråte. Eggsporesoppen er på verdensbasis fremdeles den mest ødeleggende sykdommen for poteter. Mange villtype poteter har høyere motstand mot P. infestans enn kultiverte poteter. Denne resistensen mot sykdommen stammer fra enkelte gener som generelt blir kalt R-gener i poteter. Disse ´R´ genene […]

  Continue reading
 • Stans i mottak av kloakkslam

  Foto: Kloakkslamdeponi på Bølstad i Ås kommune.   I en mail fra Landbrukssjefen i Follo går det frem at tiltakshaver i Ås kommune inntil videre har stanset mottak av kloakkslam. Dette kommer som en konsekvens av NMF og naboer sitt engasjement i saken I mailen sies det bl.a.; “Vi kan opplyse om at tiltakshaver har […]

  Continue reading
 • Minneord for Per Nordø

  Jeg vil takke for å ha hatt så mange gode og kreative år med Per. En kunne gi han en sak, og han gravde seg alltid ned til bunnen. Per var en mann som hatet urett, når makten tråkket på en liten mann. Han hadde selv erfaring i å være denne mannen. I så måte […]

  Continue reading
 • La Naturen Leve sin klage på Kjølberget ble avslått

  Pressemelding Oslo/Bergen 18 juni 2019 Det er forventet at La Naturen Leve (LNL) sin klage ble avslått. Miljøvernforbundet (NMF) og kommunestyrets mindretall sin klage er ennå ikke behandlet! Det var ikke slik NMF ser det overraskende at Fylkesmannen falt ned på den avgjørelse som fremgår av brev av 17. juni 2019 ifht. klage fra LNL. […]

  Continue reading