• God stemning mot vindkraft på SV’s landsmøte

  Det er inntrykket vi sitter igjen med etter å ha snakket med sentrale SV ere fra bla Vestlandet og Trøndelag, sier Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet. Vårt oppdrag var å opplyse delegatene på Landsmøtet om at utbygging av vindkraft er overflødig samt å minne om de enorme naturinngrepene vindturbiner medfører. Dette er jo industrianlegg, en må […]

  Continue reading
 • NMF krever tiltak etter nesten havariet av MS Viking Sky 

  Foto: Torgeir Are Sortehaug En egen miljørisikoalanyse for Cruiseskipstrafikken må nå på plass sier Jan-Hugo Holten som er ansvarlig for maritime saker og oljevern i Miljøvernforbundet. Forbundet har idag  i brev til Sjøfartsdirektoratet krevd seilingsforbud for MS Viking Sky inntil alt løst inventar som kan utgjøre en trussel er festet. Videre har NMF stilt følgende […]

  Continue reading
 • NMF gratulerer Hunton med ny fabrikk for produksjon av kortreist og miljøvennlig trefiberisolasjon på Gjøvik!

  Byggebransjen er innovativ og fokuserer stadig mer på miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Materialvalg, levetid og CO2 regnskap får stadig større fokus. Miljøvernforbundet har derfor i alle våre år jobbet mye og tett sammen med byggebransjen og følger nøye med på og vurderer mange nye produkter. – Det har derfor for oss vært en glede å […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet kvesser knivene: Sammen stopper vi vindindustrien!

  Norges Miljøvernforbund (NMF) ser med redsel på i hvilket omfang og tempo det norske landskapet å ofres for store arealkrevende og ikke minst unødvendige vindturbinanlegg. NMF og våre mange frivillige rundt omkring i Norge har i snart 15 år stått på barikadene for å stoppe slike prosjekt, til fordel for natur og mennesker. Flere konsesjonssaker […]

  Continue reading
 • NMF hadde møte med Bergen kommune ang. hjortepåkjørsler og annet

  Norges Miljøvernforbund hadde i dag den 20/3-2019 et hyggelig og konstruktivt møte med Bergen kommune ved Byrådet og andre etater, der vi tok opp saken med hjortetrekk over vei ved Flesland flyplass. Denne veistrekningen har vært spesielt utsatt for påkjørsler som er et betydelig og pågående problem både med tanke på sikkerhet for bilførere og […]

  Continue reading
 • GE fisk

  Det er utviklet GE fisk for matproduksjon: laks (Salmo salar), ørret (Oncorhynchus mykiss), kanalmalle (Ictalurus punctatus), Tilapia (Oreochromis niloticus), Stripet havabbor (Morone saxatalis), karpe (Cyprinus carpio). GE-laks er utviklet og produsert av AquaBounty Technologies. GE atlantisk laks er blitt solgt i Canada siden 2017. Denne GE laksen blir solgt uten GM (Genetically modified) eller GE […]

  Continue reading
 • NMF har nå sendt ut veileder for påvirkning av driftsmetode til 165 Havbrukskommuner

  Norges Miljøvernforbund (NMF) mener at tiden nå er overmoden for at oppdrett av laks og ørret må begynne å drifte i lukkede løsninger. Det være seg på land eller i sjø. Bevisene for de miljøskadelige virkningene på villfisk. Villaks, sjøørret, skalldyr, pelletsfisk og forurensing av våre fjorder ved fortsatt drift i åpne merder er nå […]

  Continue reading
 • NMF i Stortinget: U-864 må utredes for heving med ny teknologi

  Foto: Magne Rommetveit.   Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet og saksbehandler for U-864, Anders Løberg, hadde møte 5. mars 2019 med Stortingsrepresenrtantene fra Hordaland i forbindelse med ny utredning for miljøhåndtering for U-864. Kurt Oddekalv la fram Miljøvernforbundets informasjon ang. tilstanden til kvikksølvubåten. Konklusjonen var at når det nå skal utredes ny teknologi for heving […]

  Continue reading
 • Til klimaopprøret!

  Norges Miljøvernforbund støtter klimademonstrasjonen og vi synes det er fantastisk at ungdom er så engasjert i miljø. Imidlertid vil vi gjøre oppmerksom på at klimatiltak altfor ofte har endt opp med at storindustri får subsidier for virksomhet som er svært miljøskadelige, og i virkeligheten ikke bidrar til å bedre klimaet i det hele tatt. For […]

  Continue reading
 • NMF leverte innsigelse på Statkrafts endringssøknad for Kvinesheia vindkraftverk

  Foto: Sveinulf Vaagene. Her fra utbyggingen av et annet vindkraftverk i Egersund, Rogaland med lignende naturtype som i Kvinesheia. Norges Miljøvernforbund leverte innsigelse på Statkrafts endringssøknad 1. mars 2019. De hadde søkt om økt turbinhøyde og rotordiameter uten at dette hverken er nærmere spesifisert eller dokumentert fra utbygger. I tillegg så søkte de også om […]

  Continue reading