• Brev om nekt av AMS

  Norges Miljøvernforbund har det siste året fått mange henvendelser fra folk som ønsker å nekte smartmåler / AMS. Ut fra internasjonalt kunnskapsgrunnlag om skadelige virkninger av elektromagnetisk stråling, mener vi det er god grunn til å ikke ville ha dette. Det er også grunn til å tro at installeringen ikke vil kunne erklæres lovlig i […]

  Continue reading
 • Må i retten for drap på havørn etter anmeldelse fra NMF

  Foto: Roger Brendhagen   I 2017 anmeldte Miljøvernforbundet et drap på en havørn i Fyresdal i Telemark. Jegeren påsto at drapet skjedde i nødverge, men NMF henviste til bl.a. Naturmangfoldloven, og de regler og opplæring som eksisterer for jegere. “Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder med dette NN , jeger, for brudd på Naturmangfoldloven bestemmelser, her-føre var […]

  Continue reading
 • U-864 styringsprinsipp

  U-864 heving er teknisk mulig – nå gjenstår et vedtak om heving fra ansvarlige politikere. Miljøvernforbundet har vært for heving hele tiden siden U-864 ble funnet i 2003. Etter dette har Kystverket kommet opp med tusenvis av sider med utredninger, som har foret konsulentselskapene med millioner. Det som gjenstår nå, er at kompetansemiljøer med ekte […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder Salmar A/S for rømning av minst 16000 oppdrettslaks

  Det var på mandag den 3.09.2018 at Salmar meldte om rømning av ukjent antall laks fra deres nye rømningsikre havmerde i forbindelse med at en inspeksjonsluke ble stående åpen etter inspeksjon dagen før. Merden tiltet litt over og ble stående 18 centimeter under vann i en tid. Den rømte laksen skal ha en gjennomsnittsvekt på […]

  Continue reading
 • Manglende kunnskap om spredning av kvikksølv i sjøvann

    – Det er forskjell på Mjøsa og Nordsjøen. Metallisk kvikksølv er praktisk talt uløselig i ferskvann. I sjøvann derimot reagerer metallisk kvikksølv med kloridioner og danner kvikksølvklorid som er relativt lett løselig og blir transportert ved hjelp av sterk bunnstrøm ut i Nordsjøen. Kvikksølvklorid blir metylert i sediment og i vannsøylen og danner metylkvikksølv […]

  Continue reading
 • Norge har mer energi enn vi trenger

  Vår tids største naturinngrep skjer nå! Men det er ikke for seint å stoppe det. 50% av Norges landareal kartlegges for vindkraftutbygging. Vi har kun 12% villmarkspreget natur igjen. Norge er delt i 43 kartleggingsområder, 1. april har 15-20 av disse områdene blitt plukket ut som høyaktuelle for vindkraftutbygging. Mange av disse områdene er allerede […]

  Continue reading
 • NMF går sterkt i mot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidet bio-masse

  Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya har søkt om å utvide bio-massen på lokaliteten fra 3120 MTB til 7020 MTB. Norges Miljøvernforbund går sterkt imot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidelsen av bio-massen på lokalitet 36457 Kvingra, i Leka Kommune. NMF ser at en slik utvidelse vil føre til mer enn en dobling av bio-massen som allerede er […]

  Continue reading
 • GMO etiketter droppet

  Nyere matvarer som inneholder ingredienser som stammer fra GMO skal bli uten GMO merke på etiketten. Nyere matvarer vil bli stemplet Genetically-Engineered (GE) i stedet for Genetically-Modified (GM). Dette er helt holdent for å kunne øke innkjøp av GMO ingredienser til mat og fôr produkter uten å informere kunden om deres opprinnelse. Disse merkingsstandardene er […]

  Continue reading
 • Vil ha slutt på kreftfremkallende og forurensende fyrverkeri i privat regi

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at departementet nedlegger forbud mot salg og innehav av fyrverkeri til private fra 2019 og at all bruk av fyrverkeri heretter foregår i offentlig regi. Grunnet den helse- og miljøskade, skade på materiell og potensielt fare for infrastruktur og mennesker vi ser idag. Norge gikk nok en gang ett nytt år […]

  Continue reading
 • NMF vil ha forskning på helsefare ved 5G-nettverket

  Miljøvernforbundet krever at det forskes på helsefare ved 5G og at fakta kommer på bordet før det nye 5G-nettverket for mobil og internett settes i drift. 5G vil bruke frekvenser i mikrobølgeområdet. I dag er Wifi på 2,7-5 GHz allerede tett på frekvensene i mikrobølgeovner, og 5G vil bruke langt høyere frekvenser, fra 30GHz til 80-100 […]

  Continue reading