• Miljøvernforbundet anmelder ordfører og utbygger for grov miljøkriminalitet

  Den 19. mai sendte NMF Øst anmeldelse etter både Straffelovens § 240 om grov miljøkriminalitet og etter Naturmangfoldlovens bestemmelser for å ha tillatt og tatt seg til rette i planområde i over en uke med nedbygging av naturverdier. Ulovlig! Svært uansvarlig kommuneledelse Fristen for å igangsette omfattende arbeid i området utløp den 11. mai. Det […]

  Continue reading
 • Kvikksølvubåten U-864 på tysk TV 3SAT og ZDF

  Norges Miljøvernforbund er representert i en 28 min. dokumentarfilm, der ca. 7 minutter er om den tyske ubåten som ligger utenfor Fedje med 65 tonn kvikksølv. Filmen viser noen klipp fra ROV-dykk på ubåten fra 10. april 2019. Det viser seg at skroget er glatt og fint, og noe begrodd. Til og med hele deler […]

  Continue reading
 • GMO-plommer mot sharkavirus

  GMO-plomme med sharkavirus (Plum pox potyvirus) resistens har fått handelsnavn HoneySweet. Det kan stilles spørsmål om helserisiko. F.eks vil endringen kunne føre til endringer i fordøyelsessystemet dersom det spises. Det kan stilles etiske spørsmål om hva vi skje hvis det har endret smak og sødme. Det kan stilles miljøspørsmål som: vil dette kunne krysse seg […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever skrinlegging av vindkraftplaner etter utløpt dispensasjon

  Arbeid er ikke påbegynt, det er NMF sine bilder et bevis på. Løpet er kjørt nå for utbygger i Kjølberget området i og med at dispensasjonen de hadde løp ut i helgen, sier regionleder i NMF øst Jan-Hugo Holten. I dag har NMF skrevet brev til politikerne i Våler kommune der forbundet ber om at […]

  Continue reading
 • Ikkje stjæl fesken min!

  – stans ressurstjuveriet! Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidenes morgen. Fisken har alltid hatt stor verdi for kystbefolkningen. I dag er fiskekvotene for torsk fordelt mellom trålerflåten og kystflåten. Trålerflåten har leveringsforpliktelser til konkrete fiskemottak langs kysten som sikrer […]

  Continue reading
 • Stopp utbyggingen på Vardafjellet i Sandnes, Rogaland

  Vardafjellet er under utbygging nå. Dermed blir et av vårt distrikts flotteste bynære turområder ødelagt for all fremtid, og det kun for å gi strøm til rett over 4000 hus i Europa. Vi trenger ikke denne strømmen. Vi produserer allerede mer enn vi bruker selv. Alt vi bygger ut nå går derfor bare til eksport […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet til Frøya igjen

  Krigen om vindturbiner på Frøya er i gang igjen. Den 10/5 -19 kom beskjeden om at Fylkesmannen i Trøndelag overkjørte Frøya Kommune sitt vedtak om at dispensasjonstiden for oppstart av vindprosjektet på Frøya var utgått. Et overraskende vedtak, som overhodet ikke var forventet av noen. Trønderenergi gikk umiddelbart ut og varslet om ny oppstart så […]

  Continue reading
 • Svaice stanset!

  Meløy kommune har endelig valgt å si nei til Svaices planer med å ta ut is fra Svartisen til bruk som isbiter på bl.a. cruiseskip. Planene omfattet uttak av is fra isbreen som senere skulle fraktes ut fra området med helikopter. NMF reagerte både på at det skulle iverksettes direkte uttak av is i isbreen […]

  Continue reading
 • Krever strenge krav til Kværner Stord Demolering og avviser etablering av biogass på Eldøyane

  Det er ikke rom for mer aktivitet på Eldøyane på Stord all den tid eksisterende aktivitet med Kværner sin aktivitet og utvidelse av denne allerede skaper store miljøproblemer for omgivelsene, fremgår det i Miljøvernforbundets uttalelse til Kværner Stord Demolering sin søknad om ny utslippstillatelse. PFAS må dokumenteres bedre I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet understreker NMF […]

  Continue reading
 • Er du en demonstrant, eller er du en aksjonist?

  Miljøvernforbundet har i alle år fremstått som en organisasjon på siden av normen blant organisasjoner som jobber for natur og miljø. Dette har vi fått mye «pepper» for fra mange andre organisasjoner som blant annet Naturvernforbundet, Bellona og Den Norske Turistforening (DNT), og også fra politisk hold. Hvorfor er det slik? Vi skal prøve å […]

  Continue reading