• NMF går imot flytting av slepeberedskapen fra Kystverket til Kystvakta og krever værskip i Barentshavet

  Foto: I desember 2017 ble tankskipet Ingrid Knutsen liggende værfast utenfor Mongstad fullastet med råolje. Hadde skipet fått en black-out ville norsk slepeberedskap stått overfor en formidabel og risikofylt oppgave som krever lang trening og erfaring samt rett utstyr for håndtering. NMF mener Kystvakta ikke innehar dette i tilstrekkelig grad.   I et brev til […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet aksjonerte på CICERO og NVEs propagandamøte om vindkraft

  Foto: Skjermbilde/Cicero Norges Miljøvernforbund aksjonerte i dag, 1. mars 2019 på, CICERO og NVEs møte om påvirkning av folks aksept for vindkraft ved å vise frem en turbindrept havørn fra Smøla fra podiet. NVE og CICERO er to av tolv partnere i det EU-finansierte prosjektet WinWind som har som sitt uttalte mål å «undersøke faktorer […]

  Continue reading
 • Rambøll sladder egne CV-er i teamet som utreder ny teknologi for håndteringen av U-864

  Miljøvernforbundet har mottatt informasjon fra Kystverket om bl.a. konsulentselskapet Rambøll og Sea Mar (deleid av DOF), der CV-ene til teamet er sladdet. Dette er i strid med vår rett til offentlig informasjon, – sier Jan Hugo Holten, saksbehandler for olje og marine operasjoner i Miljøvernforbundet. Vi ber om oversikt på kompetanse på aktørene som skal […]

  Continue reading
 • NMF anmelder nok engang et oppdrettsselskap for rømning av laks

  Denne gangen er det oppdrett selskapet Bjørøya A/S som melder om rømning av 6000 oppdrettslaks på 5.7 kg. i Roan kommune, Trøndelag. Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen da de har ulikt arvestoff. Ved rømning forurenses villaksens gener alvorlig av oppdrettslaksen. De ville laksestammer er genetisk programmert til å overleve i sitt naturlige miljø, […]

  Continue reading
 • GMO RNAi i matplanter

  Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maisplanten MON87411 med dsRNA og RNAi for å hemme proteiner i biller som kan skade maisplanten. Disse RNAsekvensene kan trolig unngås i naturen gjennom utviklingen av naturlig utvalg av overlevende biller som kan føre til resistens. Det er mulig at de korte sekvenser med RNAi kan bindes […]

  Continue reading
 • Press release: Mercury pollution risk and copper mine waste pollution danger in the Barents Sea

  German submarine U-864 risk of severe pollution of the Barents Sea. Norwegian copper mining will dump 2 million tonnes waste in the sea, affecting the Barents Sea. Norwegian copper mining will dump 2 million tonnes waste in the sea, affecting the Barents Sea. February 14. 2019 a Norwegian owned mining company, Nussir was allowed to […]

  Continue reading
 • Dumping av gruveavfall i Repparfjorden

  Regjeringen godtok i dag at det kan dumpes 2 millioner tonn gruveslam i Repparfjorden hvert eneste år, i 20 år fremover. Norges Miljøvernforbund (NMF) ser med vantro på regjeringens vedtak om å tillate Nussir til å få lov til å starte opp med kobberutvinning i Kvalsund Kommune. Gruveslammet skal dumpes rett i den nasjonale laksefjorden […]

  Continue reading
 • Brev om nekt av AMS

  Norges Miljøvernforbund har det siste året fått mange henvendelser fra folk som ønsker å nekte smartmåler / AMS. Ut fra internasjonalt kunnskapsgrunnlag om skadelige virkninger av elektromagnetisk stråling, mener vi det er god grunn til å ikke ville ha dette. Det er også grunn til å tro at installeringen ikke vil kunne erklæres lovlig i […]

  Continue reading
 • Må i retten for drap på havørn etter anmeldelse fra NMF

  Foto: Roger Brendhagen   I 2017 anmeldte Miljøvernforbundet et drap på en havørn i Fyresdal i Telemark. Jegeren påsto at drapet skjedde i nødverge, men NMF henviste til bl.a. Naturmangfoldloven, og de regler og opplæring som eksisterer for jegere. “Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder med dette NN , jeger, for brudd på Naturmangfoldloven bestemmelser, her-føre var […]

  Continue reading
 • U-864 styringsprinsipp

  U-864 heving er teknisk mulig – nå gjenstår et vedtak om heving fra ansvarlige politikere. Miljøvernforbundet har vært for heving hele tiden siden U-864 ble funnet i 2003. Etter dette har Kystverket kommet opp med tusenvis av sider med utredninger, som har foret konsulentselskapene med millioner. Det som gjenstår nå, er at kompetansemiljøer med ekte […]

  Continue reading