• Som å pisse i buksa for å holde varmen

  Saken tatt fra nearadio.no Publisert: 05.01.2019 kl 11:58   Arne Roger Hansen i Miljøvernforbundet går sterkt ut mot vindparkene. – Argumentet om underskudd på fornybar energi i Midt-Norge er direkte usant. Dette handler kun om profitt. Torsdag ble det kjent at TrønderEnergi Nett, sammen med München Stadtwerke, skal bygge fire nye landbaserte vindparker i Trøndelag. […]

  Continue reading
 • NMF påklager Trøndelag Politidistrikt sin avgjørelse

  Norges Miljøvernforbund påklager Trøndelag Politidistrikt sin avgjørelse om å henlegge anmeldelsen angående ulovlig dumping av bifangst i Trondheimsfjorden til Statsadvokaten i Trøndelag. NMF mener at Politiet i Trøndelag ikke har foretatt de nødvendige avhør av mannskap og kaptein om bord i de båtene som er mistenkt for ulovlig dumping av bifangst og krever saken gjenopptatt. […]

  Continue reading
 • Glyfosat fra åker til bord

  Glyfosat er det aktive stoffet i ugressmidler som Roundup. Roundup blir brukt i høyere konsentrasjoner på GMO avlinger som er genmodifisert for å tåle glyfosat. Mengdene herbicider med glyfosat har vært i økende bruk de siste 40 årene. Det globale markedet for glyfosat er antatt å nå USD 8,5 milliarder i 2020. Årlig etterspørsel kan […]

  Continue reading
 • NMF anmelder Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) for forurensing av Namsen

  NMF har i dag 14.11.2018 anmeldt Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) til Trøndelag Politidistrikt for forurensing av Namsen. Vedrørende har nå ferdigstilt nytt damprosjekt i Namsvannet, Rørvik kommune. NTE har siden byggestart i 2015 gjort flere grove feil og brudd på naturmangfoldloven og forurensingsloven. Feil gikk på at slam og finpartikler med inneholdende tungmetaller har lekket […]

  Continue reading
 • Juniormedlem presset leketøyskjeder til å utlevere miljøinformasjon

  Norges Miljøvernforbund har hjulpet juniormedlem med å få leketøysbutikker til å utlevere miljøinformasjon om helse- og miljøfarlige stoffer i barneleker. Etter anmodning fra et av våre medlemmer, en jente på 9 år, har Norges Miljøvernforbund sendt en anmodning til Norges største leketøyskjeder om å få utlevert miljøinformasjon om innhold av helseskadelige giftstoffer i skumleker av […]

  Continue reading
 • NMF går imot en utvidelse av arealer avlagt til Akvakultur i Frakkfjorden

  På bakgrunn av den store lokale, regionale og nasjonale forurensingen fra eksisterende oppdrettsanlegg krever Norges Miljøvernforbund (NMF ) at Loppa Kommune ikke utvider gjeldene arealer i Frakkfjorden, for å legge til rette for nye oppdrettsanlegg i fjorden. Men med et alternativt ønske om at kommunen krever rensing av utslippene fra nye oppdrettsanlegg, hvis kommunes politikere […]

  Continue reading
 • GMO-bomull kan drepe

  Bomull (Gossypium hirsutum L.) er blitt genmodifisert for å være resistent mot ugressmiddel med et aktivstoff som: glyfosat, glufosinat, dicamba og 2,4-D. Kombinasjoner med innsatte gener for resistens mot to av disse herbicide-toleransetrekkene er utbredt. Nesten 100% av all bomull fra USA er genmodifisert for å være tolerant mot en eller flere typer ugressmidler basert […]

  Continue reading
 • Veileder til lukkede løsninger

  Norges Miljøvernforbund ( NMF ) ser nå med glede tendenser til at flere kommuner ønsker oppdrettsindustrien inn i lukkede løsninger. Nå sist i Tromsø kommune. Men i iveren etter å få dette til, kommer kommunene med et teknologikrav på lukkede anlegg under areal og plan-rulleringen i kommunene. Oppdrettsindustrien kontrer da med at et slikt krav […]

  Continue reading
 • EFSA bekrefter tallene fra NMF på giftig oppdrettslaks

  Etter 20 år med advarsler om at oppdrettslaks inneholder skadelige mengder miljøgifter får Norges Miljøvernforbund endelig støtte på sitt syn fra EFSA som er EU`s mattrygghetsorgan. Den 23 November 2018 vil for alltid stå som en viktig milepel i NMF sin historie. Da slapp EFSA en rapport som viser at det er langt skadeligere for […]

  Continue reading
 • GMO toleranse her og der

  Forbrukere bevist om de negative helse og miljøeffekter til GMO vil helst velge sunnere og bedre mat enn det som er basert på GMO. Mange velge derfor mer økologisk mat for å sikre seg matvarer uten GMO og de forbundet farlige plantevernmidler som blir brukt. Fremstilling og bruk av GMO reguleres av genteknologiloven. Genteknologiloven er […]

  Continue reading