• Miljøvernforbundets høringsuttalelse på Andmyran vindkraft

  Konsesjonsområdet til Andmyran vindpark ligger til høyre for fjellene i øvre del av bildet. Dette er Norges største sammenhengende torvmyr som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på. Foto: Arnfinn Nilsen   Norges Miljøvernforbund sendte inn en høringsuttalelse på Andmyran vindkraft Nordland sin søknad om utsatt idriftssettelse med påstand om at denne […]

  Fortsett å lese
 • Miljøvernforbundet dykket på kvikksølvubåten U-864

  Miljøovervåkingsskipet MS Miljødronningen var på Fedje 10.april 2019 for å sjekke tilstanden på den tyske ubåten U-864 som ligger på 150 meters dyp 2 sjømil vest for Fedje. Miljøvernforbundet har jobbet med kvikksølvsaken og heving av ubåten siden den ble funnet i 2003. Nå har russisk media blitt interessert i forurensingssaken. En kollaps av et […]

  Fortsett å lese
 • NMF anmelder entreprenør for farlig bruk av motorsag

  Fredag 12.04.19 innleverte Norges Miljøvernforbund inn en anmeldelse av entreprenørfirma Berre Nilsen A/S for farlig og uvettig bruk av motorsag under anleggsarbeidet i Hestdalen, Flatanger. Det var den 10.04.19 at entreprenørfirmaet sendte inn 5 mann i Hestdalen for starte opp med fjerning av trær og busker i forbindelse med at Trønderenergi ønsker å pepre Sørmarkfjellet […]

  Fortsett å lese
 • Stans hjorten – ikke skyt!

  Klage på skadefellingstillatelse på hjort i Vaksdal kommune Miljøvernforbundet kan ikke akseptere at det åpnes for skadefelling av 5 hjort i Vaksdal kommune. Felling av 5 av nærmere 200 dyr vil ikke avhjelpe det skadepotensialet som brukes som argument for jakta. Kanskje gjerdet rundt jordstykket burde være høyere? Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til skadefellingstillatelse på […]

  Fortsett å lese
 • En seier for folket på Frøya, Norges Miljøvernforbund, naturen og artsmangfoldet

  Formannskapet og Kommunestyret på Frøya stemte i dag 11/4 2019 for at dispensasjonstiden på 3 år for oppstart av vindkraftutbygging i et LNF ( landbruk, natur og friluftsområde ) område er utgått. Dette innebærer at utbygger Trønderenergi ikke kan starte opp arbeidet med å sette opp 14 stk. 180 meters høye vindturbiner. Historien om motstand […]

  Fortsett å lese
 • Rask voksende GMO trær

  Det er blitt utviklet flere forskjellige typer GMO og GE-trær for drivstoff og brensel. GMO-Eukalyptus (E.grandis x E.urophylla) H421 er innsatt CEL1-gen for raskere vekst, og GMO-Eukalyptus (E.grandis x E.urophylla) EH1 er innsatt CBF2-gen for kuldetoleranse. Det er utviklet GE poppel (Salicaceae Populus) til brensel og GMO-furu (Pinus radiata) med insektsresistens. Meningen med disse vekster […]

  Fortsett å lese
 • GMO Krypkvein

  Glyfosat tolerant “creeping bent grass / krypkvein” (Agrostis stolonifera) er utviklet for å kunne tåle høyere konsentrasjoner med ugressmiddel med glyfosat enn det som andre planter kan tåle. Dette er for å kunne danne jevnt plen på f.eks. områder som golfbaner, uten tilfeldige andre arter som vil ødelegge ensartethet av plenen. Det er innsatt cp4-epsps-gen […]

  Fortsett å lese
 • Miljøvernforbundet stiller spørsmål om habilitet i NVEs saksbehandling

  Norges Miljøvernforbund NMF sendte den 8/3-2019 en klage med krav om oppsettende virkning for Sørmarkfjellet vindpark i Trøndelag til Olje- og energidepartementet OED med kopi til Klima- og miljødepartementet KLF og til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Bakgrunnen er bl.a alvorlige habilitetsspørsmål i NVEs saksbehandling der TrønderEnergi AS er utbygger. Dette er forhold som også har […]

  Fortsett å lese
 • NMF krever oppsamling av maling og blåsesand fra Oseberg C Jacket fra Equinor sin side

  I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet av 9 april 2019 krever Miljøvernforbundet at tiltakshaver Equinor (tidligere Statoil) samler opp både blåsesand og maling. Equinor søker om utslipp til sjø av 40 tonn blåsesand og 400 kilo malingrester. Dette til tross for at selskapet er igang med å lage løsninger for oppsamling. Det argumenteres med klimahensyn og […]

  Fortsett å lese
 • Oslo kommune svikter Oslofjorden ved tildekking av Langøyene – deponiet

  Oslo kommune har i søknad til Miljødirektoratet bedt om å få lov til å dekke til og pynte på deponiet på Langøyene istedetfor å rydde opp. Miljøvernforbundet protesterer. Tildekking ingen løsning – sanering må til En i hovedsak tildekkingstilnærming til Langøyene strider mot det NMF mener er de rette signalene å sende befolkningen ifht å […]

  Fortsett å lese