• Miljøvernforbundet protesterte under fremleggingen av NVEs Nasjonal Plan for Vindkraft

  Bilde: Kurt Oddekalv i samtale med NVEs vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund   Norges Miljøvernforbund var til stede på NVEs lansering av Nasjonal Plan for vindkraft den 1. april 2019. Det vi ble presentert for skulle vi håpet var en aprilsspøk, for dette var virkelig deprimerende. Først etter at de nå har delt ut et […]

  Fortsett å lese
 • Norges Vinddrags -og Elektrisitetsdirektorat

  – Forslag til ny profil. Miljøvernforbundet presenterer forslag til ny logo og profil for NVE -Norges Vinddrags -og Elektrisitetsdirektorat. Leder i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv sier at NVE er en trussel mot demokratiet, derfor har vi utviklet en ny profil som er presentert ledelsen i NVE. NVE har tradisjonelt hatt hesten med bølger i manen som […]

  Fortsett å lese
 • Kystverket overser ny teknologi for heving av U-864

  Rambøll sin rapport «U-864 Ny informasjon om kvikksølv og ny teknologi for heving av last» er levert til Kystverket 26. Mars 2019. Kystverket sin anbefaling til Samferdselsdepartementet er den samme som i 2014: Tildekking Kystverket tar ikke hensyn til vesentlige momenter i Rambøll-rapporten: S. 18 Det er svakheter ved tidligere risikoanalyser. S. 18 Tildekking er […]

  Fortsett å lese
 • Miljøriktig hugging av skip må vurderes subsidiert

  Foto: Jan-Hugo Holten   Av Kurt Oddekalv, leder og Jan-Hugo Holten, saksbehandler marine/maritime i Norges Miljøvernforbund(NMF) De siste årene har vi bl.a. via Harrier saken i Norge nok en gang fått søkelyset på skjebnen til skipstonnasjen ved livets slutt og at mye av større tank og bulktonnasje, norskeid og drevet såvel som utenlandsk, ender på […]

  Fortsett å lese
 • Må det en katastrofe til?

  Av  Kurt Oddekalv, leder og Jan-Hugo Holten, ansvarlig for maritime/marines saker i Norges Miljøvernforbund(NMF) Siden forliset av det brasilianske bulkskipet Mercantile Marica ved Solund for 30 år siden har Norges Miljøvernforbund (NMF) hatt et sterkt vedvarende fokus på sikkerhet til sjøs. Dette fokuset har dreid seg bl.a.  om tonnasjekvalitet i den tiden oljetankerne på våre […]

  Fortsett å lese
 • NMF går i mot tre omsøkte Konsesjonssøknader for Svarthammaren vindkraftverk

  Bilde hentet fra hitra-froya.no: Slik kan det bli seende ut på Geitfjellet ved Krokstadøra.  Miljøvernforbundet vil henstille til at søknadene fra Norsk Vind Energi AS, TrønderEnergi Kraft AS og Njordr AS avvises og ikke tas til følge. Det er flere vektige grunner til at dette prosjektet ikke må gis konsesjon. Ulempene her er betydelig større […]

  Fortsett å lese
 • NMFs klage med begjæring om oppsettende virkning i konsesjonssak Frøya vindkraftverk

  Tiltakshaver har varslet umiddelbar oppstart av anleggsvirksomhet. Med begrunnelse i dette begjæres oppsettende virkning av vedtaket, jfr. Forvaltningsloven § 42, slik at tiltakshaver ikke kan starte bygging etter dette vedtaket før endelig klagebehandling er gjennomført. Les hele klagen her.  

  Fortsett å lese
 • Når klimaet truer!

  Norge og verden for øvrig fikk føle klimaendringene for alvor i 2018. Lang og intens tørke her i landet førte til bl.a. skogbranner og uttørkede landbruksarealer. Da regnet kom på sensommeren førte det til flom og nok en gang ødelagte landbruksarealer. Her i landet var det områdene sør for Trondheim som ble hardest rammet. Konsekvensene […]

  Fortsett å lese
 • God stemning mot vindkraft på SV’s landsmøte

  Det er inntrykket vi sitter igjen med etter å ha snakket med sentrale SV ere fra bla Vestlandet og Trøndelag, sier Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet. Vårt oppdrag var å opplyse delegatene på Landsmøtet om at utbygging av vindkraft er overflødig samt å minne om de enorme naturinngrepene vindturbiner medfører. Dette er jo industrianlegg, en må […]

  Fortsett å lese
 • NMF krever tiltak etter nesten havariet av MS Viking Sky 

  Foto: Torgeir Are Sortehaug En egen miljørisikoalanyse for Cruiseskipstrafikken må nå på plass sier Jan-Hugo Holten som er ansvarlig for maritime saker og oljevern i Miljøvernforbundet. Forbundet har idag  i brev til Sjøfartsdirektoratet krevd seilingsforbud for MS Viking Sky inntil alt løst inventar som kan utgjøre en trussel er festet. Videre har NMF stilt følgende […]

  Fortsett å lese