• GMO potet uten skadefarge

  Potet (Solanum verrucosum) i transport, lagring og oppbevaring kan komme under mye trykk. Dette kan føre videre till at cellene nær overflaten blir trykket opp til bristepunktet og blir skadet. Deretter vil det foregå prosesser utført av enzymer som fører til at potetene farges brun og kan utvikle svartflekker. Disse blemmer ser usmakelig ut, og […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder ulovlig dumping av bifangst

  NMF  sendte mandag formiddag inn anmeldelse til Verdal/Levanger lensmannskontor for ulovlig dumping av bifangst i forbindelse med brisling fiske som foregår inne i Trondheimsfjorden.. Det er funnet store mengder stor sei liggende døde i fjæresteinene inne i fjorden etter at båtene har vært i området for å fiske brisling. NMF krever full stans i fisket […]

  Continue reading
 • Seier for Norges Miljøvernforbund

  I November 2016 anmeldte Norges Miljøvernforbund Måsølval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt for grov dyremishandling. Senere fulgte både NOAH og mattilsynet etter med sine anmeldelser. Grunnlaget for anmeldelsen er at mattilsynet ved kontroll av lokalitet 26770 Fjølværet ø oppdaget laks med store sårskader grunnet påslag av lakselus skyhøyt over de tillatte grenser. Mattilsynet så også individer […]

  Continue reading
 • Bayer med glyfosat

  Det tyske farmasøytisk kjempe Bayer kjøpte Monsanto for over 60 milliarder dollar i Juni 2018. Derved ble Bayer eier av Monsanto frø og ugressmiddel. Monsanto sin sterke produktkonsept har vært å genmodifisere frø til avlinger som mais, soya, raps, og bomull for å være resistent mot deres mest solgt ugressmiddeler med virkestoff glyfosat. Glyfosat ugressmidler […]

  Continue reading
 • Folket ved søppeldeponiet på Brånåsen lever i fare

  Kart over Brånåsen avfallsdeponi forurensede områder Skedsmo kommune.

  Continue reading
 • GMO i Hagenellik

  Den genmodifiserte hagenelliken (Dianthus caryophyllus) FLO-40689-6 har innsatt gen fra tobakkplanten (Nicotiana tabacum) som kan gi hagenellik resistens mot plantevernmidler som inneholder sulfonylurea. Det ble tidlig brukt chlorsulfuron som er en sulfonylurea herbicid i skål for å selektere for cellene som har fått innsatt de genene for modifikasjon. Det er innsatt SuRB-gen fra tobakk som […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet anmelder Kystverket til Økokrim for brudd på lagrings-bestemmelsene for metallisk kvikksølv

  Kystverket vil ved å dekke over 67 tonn med kvikksølv bryte med en avfallsforskrift som ble vedtatt i 2008, der det kreves at metallisk kvikksølv skal sikres mot bl.a atmosfærisk vann, og lagres dypt inne i fjell som er ferdig deformert, saltgruver ol. Et saltvannsdeponi for kvikksølv vil være høyst risikabelt, og bryte med denne […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder fiskedød i elven Humla

  Tirsdag den 16.10.2018 ble det oppdaget stor mengder død laks flytende i elven Homla i Malvik kommune nær Trondheim. NMF ble kontaktet og har bestemt seg for å anmelde forholdet. Homla er en smålakselv som har vært stengt for fiske i flere år grunnet lite innsig av laks. Men elveforvalterne har de siste par årene sett […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet ber Elvestuen trekke KU for Brevik (Dalen Gruver)

  Norges Miljøvernforbund ber departementet om å trekke KU en tilbake og ta til etterretning forbundets henvendelse til Kommunaldepartementet av 27. mars 2018 om å overlate videre arbeid med egnet deponiløsning til Kommunaldepartementet og Statsbygg. Dette fremgår av NMFs høringuttalelse til KU en for Brevik. NMF sin uttalelse ble sendt departementet idag. Gassdannelse, flukt av giftige tungmetaller og lekkasje skrinlegger Brevik-alternativet KU for Brevik […]

  Continue reading
 • Tingvoll kommune støtter Miljøvernforbundets deponiarbeid med 100 000 kroner

  Formannskapet i Tingvoll kommune gav tirsdag Ap-ordførar Milly Bente Nørsett fullmakt til å bruke inntil 100 000 kroner – til nok eit forsøke på å stoppe planane for eit deponi for farleg avfall på Raudsand i Nesset. Det skriver avisen Tidens Krav . Nørsett er også styremedlem i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», og skal […]

  Continue reading