• Rambøll sladder egne CV-er i teamet som utreder ny teknologi for håndteringen av U-864

  Miljøvernforbundet har mottatt informasjon fra Kystverket om bl.a. konsulentselskapet Rambøll og Sea Mar (deleid av DOF), der CV-ene til teamet er sladdet. Dette er i strid med vår rett til offentlig informasjon, – sier Jan Hugo Holten, saksbehandler for olje og marine operasjoner i Miljøvernforbundet. Vi ber om oversikt på kompetanse på aktørene som skal […]

  Fortsett å lese
 • NMF anmelder nok engang et oppdrettsselskap for rømning av laks

  Denne gangen er det oppdrett selskapet Bjørøya A/S som melder om rømning av 6000 oppdrettslaks på 5.7 kg. i Roan kommune, Trøndelag. Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen da de har ulikt arvestoff. Ved rømning forurenses villaksens gener alvorlig av oppdrettslaksen. De ville laksestammer er genetisk programmert til å overleve i sitt naturlige miljø, […]

  Fortsett å lese
 • GMO RNAi i matplanter

  Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maisplanten MON87411 med dsRNA og RNAi for å hemme proteiner i biller som kan skade maisplanten. Disse RNAsekvensene kan trolig unngås i naturen gjennom utviklingen av naturlig utvalg av overlevende biller som kan føre til resistens. Det er mulig at de korte sekvenser med RNAi kan bindes […]

  Fortsett å lese
 • Press release: Mercury pollution risk and copper mine waste pollution danger in the Barents Sea

  German submarine U-864 risk of severe pollution of the Barents Sea. Norwegian copper mining will dump 2 million tonnes waste in the sea, affecting the Barents Sea. Norwegian copper mining will dump 2 million tonnes waste in the sea, affecting the Barents Sea. February 14. 2019 a Norwegian owned mining company, Nussir was allowed to […]

  Fortsett å lese
 • Dumping av gruveavfall i Repparfjorden

  Regjeringen godtok i dag at det kan dumpes 2 millioner tonn gruveslam i Repparfjorden hvert eneste år, i 20 år fremover. Norges Miljøvernforbund (NMF) ser med vantro på regjeringens vedtak om å tillate Nussir til å få lov til å starte opp med kobberutvinning i Kvalsund Kommune. Gruveslammet skal dumpes rett i den nasjonale laksefjorden […]

  Fortsett å lese
 • Må i retten for drap på havørn etter anmeldelse fra NMF

  Foto: Roger Brendhagen   I 2017 anmeldte Miljøvernforbundet et drap på en havørn i Fyresdal i Telemark. Jegeren påsto at drapet skjedde i nødverge, men NMF henviste til bl.a. Naturmangfoldloven, og de regler og opplæring som eksisterer for jegere. “Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder med dette NN , jeger, for brudd på Naturmangfoldloven bestemmelser, her-føre var […]

  Fortsett å lese
 • U-864 styringsprinsipp

  U-864 heving er teknisk mulig – nå gjenstår et vedtak om heving fra ansvarlige politikere. Miljøvernforbundet har vært for heving hele tiden siden U-864 ble funnet i 2003. Etter dette har Kystverket kommet opp med tusenvis av sider med utredninger, som har foret konsulentselskapene med millioner. Det som gjenstår nå, er at kompetansemiljøer med ekte […]

  Fortsett å lese
 • Norges Miljøvernforbund anmelder Salmar A/S for rømning av minst 16000 oppdrettslaks

  Det var på mandag den 3.09.2018 at Salmar meldte om rømning av ukjent antall laks fra deres nye rømningsikre havmerde i forbindelse med at en inspeksjonsluke ble stående åpen etter inspeksjon dagen før. Merden tiltet litt over og ble stående 18 centimeter under vann i en tid. Den rømte laksen skal ha en gjennomsnittsvekt på […]

  Fortsett å lese
 • Manglende kunnskap om spredning av kvikksølv i sjøvann

    – Det er forskjell på Mjøsa og Nordsjøen. Metallisk kvikksølv er praktisk talt uløselig i ferskvann. I sjøvann derimot reagerer metallisk kvikksølv med kloridioner og danner kvikksølvklorid som er relativt lett løselig og blir transportert ved hjelp av sterk bunnstrøm ut i Nordsjøen. Kvikksølvklorid blir metylert i sediment og i vannsøylen og danner metylkvikksølv […]

  Fortsett å lese
 • Norge har mer energi enn vi trenger

  Vår tids største naturinngrep skjer nå! Men det er ikke for seint å stoppe det. 50% av Norges landareal kartlegges for vindkraftutbygging. Vi har kun 12% villmarkspreget natur igjen. Norge er delt i 43 kartleggingsområder, 1. april har 15-20 av disse områdene blitt plukket ut som høyaktuelle for vindkraftutbygging. Mange av disse områdene er allerede […]

  Fortsett å lese