• Før GMO nå BE

  Fremtidens GMO produkter i USA og andre land kan bli stemplet BE isteden for GMO. GMO-produkter kan ha DNA som er sporbar, og som kan gjøre det mulig å identifisere og spore ulovlig salg av GMO som korn, pulser, knoller og frukt. Slike genetiske sporinger og identifikasjon er laboratoriearbeidet, som er for prøvetestprøver av ikke-registrerte […]

  Continue reading
 • Forsvaret og sjøforsvaret har satt i gang strandryddeprosjekt

  Miljøvernforbundet er stolte av å ha inspirert forsvaret til strandryddeprosjektet, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund. Strandsonen rundt Ulsnes ble ryddet etter en henvendelse fra oss til forsvaret om vi kunne få lov å ha med oss en gruppe frivillige på strandrydding langs strandsonen kontrollert av forsvaret da vi var i Stavanger under årets […]

  Continue reading
 • Norges største veiprosjekt E39 Hordfast i nytt tillitshavari

    Vår nye avsløring av Erna Solbergs og Regjeringens manipulering av prosjektet.

  Continue reading
 • Uforutsigbart GMO CRISPR

  CRISPR ble først observert i en bakterie (Escherichia coli). Det bakterielle CRISPR-Cas immunsystemet mot virus funnet i mange prokaryoter har blitt kopiert og modifisert for å kutte bestemte gener i planter og dyr og stanse dem fra å fungere. Å stoppe bare et bestemt gen fra å fungere i ett kimecelle kan være delvis oppnåelig. […]

  Continue reading
 • Sørøya ble dessverre toktets nordligste ryddestopp i 2018

  Vi har de siste to månedene seilt langs norskekysten og ryddet strender, holdt foredrag og gjort alt vi kan for å opprettholde det gode fokuset på marin forsøpling. Nå tvinger økonomien, og til dels været på Finnmarkskysten oss til å snu og begynne å rydde nedover kysten igjen. Vi er oppriktig lei oss for at […]

  Continue reading
 • Etter mange års kamp mot utbygging av Breimselva i Sogn og Fjordene, er endelig kampen vunnet

  Allerede i 2011 engasjerte Norges Miljøvernforbund seg i kampen for å stoppe utbygging av Breimselva i Sogn og Fjordane. Saken har bølget frem og tilbake i alle år siden da, men i år kom altså gladmeldingen om at NVE og olje og energidepartementet sier nei til alle omgjorte søknader fra Breim Kraftverk som eies av […]

  Continue reading
 • GMO-avlinger med antibiotikaresistens

  Det er to kjente ruter for hvordan GMO avlinger kan presse med økt antibiotika resistens i mikrobielle miljøer. En er at et gen for antibiotika resistens som ofte er innsatt GMO avlinger “svelges” av bakterie og blir enn del av deres DNA genome. Dersom genet kan overleve vil det kunne etablere seg nye resistente bakterier […]

  Continue reading
 • Strandryddeturnè 2018

  Norges Miljøvernforbund (NMF) jobber med en rekke tiltak for å begrense omfanget av marin forsøpling, og har helt siden oppstarten i 1993 hatt fokus på plast, forsøpling og gjenvinning. De siste årene har vi fokusert stadig mer på marin forsøpling. NMF gjennomførte i 2017, flere strandryddeaksjoner hvor vi til sammen samlet inn og ryddet 364 […]

  Continue reading
 • Skrinlegger bygging av boliger på nedlagt avfallsdeponi

  Bilde: Fra folkemøtet på Brånåsen april 2018.   Sandnes kommune har lagt på is planene om bygging av boliger på et nedlagt avfallsdeponi på Varatun. I kjølvannet av Miljøvernforbundet sitt engasjement i vinter rundt saken på Brånåsen der folk er plaget og skadet av deponigasser, ble oppmerksomheten også rettet mot andre deponier i landet. I […]

  Continue reading
 • Potet med antibiotikaresistens

  Genmodifiserte potet (Solanum tuberosum) variasjon Amflora (EH92-527-1) er uegnet som mat. Det er utviklet av BASF og er godkjennt hovedsaklige for industrielle formål. Amylopektin stivelsen er tatt ut til industrielt formål, rester som potetmasse og saft kan bare behandles i dyrefôr. Det europeiske kommisjonen foreslo først dyrking og salg av GMO potet Amflora i 2007 […]

  Continue reading