• NMF går sterkt imot kraftutbygging i urørt fossefall

  Bilder: © Anette Gundersen – NNI Denne gangen er det Nøvedalselva i Ørsta Kommune, Møre og Romsdal som ønskes å legge i rør. Nøvedalselva er et vakkert skue som slynger seg nedover fjellsiden i etapper av små fosser og flere kulper. Nøvedalselva består av nasjonalt rødlistet nær truet elveløp og fosseberg, og har også innslag av rødlistet […]

  Continue reading
 • Salmar AS lover å rydde etter anmeldelse

  Oppdrettsselskapet Salmar AS over nå å rydde tanker, nøter og annet giftforurensende og forsøplende etterlatenskaper på sitt nedlagte anlegg i Nordreisa i Troms. Lovnaden kommer fra konsernsjef Olav-Andreas Ervik etter at Norges Miljøvernforbund politianmeldte selskapet i forrige uke. Det var på lokaliteten i Rotsund at Miljøvernforbundet via lokalte tipsere kom over store mengder etterlatenskaper etter […]

  Continue reading
 • GMO tomat med en bismak

  Tomat (Solanum esculentum var. esculentum) ble den første genmodifiserte organisme å bli solgt som mat. Salg av tomat (CGN-89564-2) ble godkjennt i 1992. Disse genmodifiserte tomater ble laget for å kunne plukkes når de var rødt og kunne transporteres uten å få merker eller å bli skadet. Dette skulle danne en tomat med mer og […]

  Continue reading
 • Plast funnet på 10898 meters dyp

  Bilde: Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC).   En undersøkelse av Global Oceanographic Data Center (GODAC) fra Japan rapporterer plastforurensning i dybden, hvor mer enn 33% av ruskene var makro-plast, hvorav 89% var engangsprodukter, og disse forholdene økte til henholdsvis 52% og 92% i områder dypere enn 6000m. Den dypeste posten var en […]

  Continue reading
 • Vær varsom med bjørnekjeksen

  Har du kjempebjørnekjeks i hagen eller i nabolaget? Dette er en helsefarlig fremmed plante som sprer seg raskt. Les rapporten her.

  Continue reading
 • Kvikksølvubåten U-864 utenfor Fedje må heves

  Den tyske ubåten U-864 ble senket utenfor Fedje i 1945 med 65 tonn kvikksølv ombord. Ubåten ble funnet i 2003. 23. oktober 2003 sa Kystverket at det ikke er konstatert kvikksølv i U-864. Kystverket: “Det finnes ingen informasjon i vrakdatabasen om at U-864 hadde kvikksølv ombord.” Den norske regjeringen ønsker å være best på opprydding […]

  Continue reading
 • Importstopp mot brødhvete etter GMO funn

  Genmodifiserte brødhvete (Triticum aestivum L.) er blitt funnet langs kanten av en tilgangsvei for landbruk i Sør Alberta Canada. Det ble observert hvete som hadde overlevd behandling med glyfosat ugressmiddel i sommeren 2017. I februar 2018 ble det bekreftet at gran fra denne hvete var genmodifisert og ugressmiddel resistent. Testing av myndighetene av dette GMO […]

  Continue reading
 • Forbudsregler for bygging på og ved nedlagte søppelfyllinger

  I ett brev til Kommunaldepartementet ved statsråd Monica Mæland ber Miljøvernforbundet om at det nå settes ned forbudsregler for bygging på og ved nedlagte søppelfyllinger. Kravet kommer i kjølvannet av saken på Brånåsen i Skedsmo kommune der flere beboere bor på en fylling med helseskader og plager som resultat. Politianmeldelse av Skedsmo kommune Miljøvernforbundet politianmeldte i […]

  Continue reading
 • Deponi for farlig avfall

  Norges Miljøvernforbund sammen med Vern om Grenland aksjonerte tirsdag mot planene om farlig avfallsdeponi under Statsministeren sitt sykehjem besøk i Brevik. Miljøvernforbundet har i brev av 27. mars 2018 krevd at Staten ved kommunaldepartementet og Statsbygg overtar ansvaret for bygging og drift av et eventuelt fremtidig deponi på en egnet lokalitet. Videre ser Miljøvernforbundet redusert […]

  Continue reading
 • Sikkerheten av aubergine er truet av GMO

  Biodiversiteten av aubergine er stort og trolig størst i India med over femti varianter. I India kalles aubergine for Brinjal (Solanum melongena). Brinjal som er kultivert er fordelt i tre typer. Rund og eggformet aubergine er av S. melongena var. esculentum. Lange langstrakte former er av S. melongena var. serpentinum og dverg Brinjal er av […]

  Continue reading