• Sporveien AS med alvorlig svikt i internkontrollen

  Det er alvorlig og kritisk at en så stor bedrift som Sporveien ikke har bedre rutiner og kontroll enn det som ser ut til å ha medvirket til utslippet fra tankanlegget på Ryen, sier regionansvarlig for Østlandet i Norges Miljøvernforbund Jan-Hugo Holten i en kommentar til NTB. Holten er bekymret for Oslofjorden sin eksponering fra […]

  Continue reading
 • EcoTV: Plastic Whale Heritage Part 1

  Follow Green Warriors of Norway and volunteers at beach cleaning on Sotra island outside Bergen.

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder nok engang Marine Harvest for miljøkriminalitet

  Denne gangen er Marine Harvest sin lokalitet 26795 Austvika, Flatanger Kommune i Trøndelag Fylkeskommune det har rømt laks fra. Den 14.2.2018 meldte Marine Harvest i fra til Fiskeridirektoratet om en mulig rømming av laks fra deres anlegg Austvika i Flatanger. Nota er nå nylig tømt og resterende laks er i nota er opptelt. Antallet laks […]

  Continue reading
 • Strandrydding på Gullo 5. mai 2018

  Vi takker til alle frivillige som var med oss på Gullo i Øygarden utenfor Bergen. Fantastisk oppmøte, flott innsats og supert resultat fra dugnadsgjengen! . . . Se oppsummering fra Gullo på Miljømagasinet TV:

  Continue reading
 • Papaya genmodifisert for tilfeldig resistens mot PRSV virus

  Papaya (Carica papaya L.) stammer fra Sør Amerika, og varianter blir dyrket over hele verden (Afrika, Asia, Australia, Sentral Amerika) der klimaet er egnet. Papaya dyrkes best ved temperaturer fra 20 °Celsius opptil 30°C. Temperaturer lavere enn 15°C vil skade utviklingen av planten. Papaya kan danne frukter i sitt første leveår og frukten kan plukkes […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever staten ut av miljøskadelig beaching av skip.

  I ett brev til Folketrygdfondet Norge som eies av Finansdepartementet krever Norges Miljøvernforbund (NMF) at fondet trekker seg ut av rederiene Stolt-Nilsen og Maersk. Disse rederiene bidrar til å skade miljø og helse ved å sende sine utrangerte skip til strender i bl.a India. Alternativet til såkalt beaching er å ta skipene i dokk og […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder Osland Havbruk

  Norges Miljøvernforbund anmelder Osland Havbruk for ulovlig bruk av Lusegiften Diflubenzuron nær rekefelt på Lokaliteten Bjønnspjotneset i Høyanger kommune. I 4 tilfeller har Osland Havbruk brukt Flubenzuroner nær et reke felt etter at nye forskrifter kom fra fiskeridepartementet om at det ikke er lovlig å bruke slike lusegifter nærmere enn 1000 meter fra et rekefelt. […]

  Continue reading
 • Genmodifiserte epler med den usynlige skaden.

  GMO-teknologi bruker et kjent planteskade (Agrobacterium tumefaciens) for å sette et fremmedlegeme av DNA et sted inn i en plantes genom. Det er nettopp det som gjør eksisterende eplesorter som Golden delicious og Granny Smith til GMO Arctic-varianter. Teknologien er at det innsatte DNA er ment å undertrykke uttrykket av et naturlig gen. Det innsatte […]

  Continue reading
 • NMF anmelder Statens Vegvesen for forurensing av vernet vassdrag

  NMF har anmeldt statens vegvesen for å slippe ut sementholdig borevann i elven Sokna, som renner ut i Gaula i Midtre-Gauldal kommune. Under tunnelarbeid vedrørende bygging av ny E6 sørover fra Trondheim har Statens Vegvesen sluppet ut urenset sementholdig vann i Sokna i 3.5 timer uten at varslingssystemet  som sier i fra om at rensing […]

  Continue reading
 • Agrobacterium-mediert genoverføring er mest brukt metode å lage GMO

  I naturen er Agrobacterium tumefaciens en bakterium som infiserer røtter og stengler til planter og forårsaker sykdommen krongalle (bakteriesvulst). Bakterien setter inn i plantrøttecellen gen for produksjon av cytokinin og auxin som er plantehormoner. Dette vil føre til mye celledeling og vekst fra den smittet plantecellen. Dette kan føre videre til plantesykdommen krongalle. De cytokinin […]

  Continue reading