• På høy tid å få fart på geotermisk – Fremtidens energiforsyning

  Innledning – Norsk energipolitikk, nede for telling? Den norske energiforsyningen er i krise. Ikke fordi vi har noe reelt underskudd på energi, men fordi vi selv har kjørt energipolitikken utfor stupet. Er dette tilfeldig? Neppe. Dette ser ut som en styrt politikk mot en konstruert krise. I Sør-Norge ser vi kraftpriser vi aldri har hatt […]

  Fortsett å lese
 • Matjorda må ikke nedbygges!

  Norges Miljøvernforbund advarer mot ytterligere nedbygging av matjord. Fotballstadion, lager og bilveier er flere tiltak som både i fortid og nåtid truer den verdifulle matjorda vår. Norge er i dag ikke selvforsynt med viktige produkter som korn og grønnsaker. Krigen i Ukraina gjør situasjonen verre. Norge kan i fremtiden ikke forvente fremtidig import av korn […]

  Fortsett å lese
 • Stans drap på jervevalpene!

  Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at staten fortsetter å drepe jervevalper. Jerven må på lik linje med øvrig dyreliv i Norge være beskyttet ved yngletidsfredning.De såkalte beslutningene om hiuttak er også låst mht. klagemuligheter, noe som er uakseptabelt. Norges Miljøvernforbund sendte 18. mai 2022 krav til Klima- og Miljødepartementet der vi krever at drapene på […]

  Fortsett å lese
 • Eidfjord Resort – Miljøvernforbundet krevet tilbaketrekking av tillatelse

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at tillatelse gitt Eidfjord Resort til bygging av alpinanlegg og ski/turløyper, umiddelbart ugyldiggjøres/trekkes tilbake. Vedtaket er fattet på galt/sviktende grunnlag og må følgelig trekkes tilbake av hensyn til bevaringen av villreinen på Hardangervidda. Dette kravet ble sendt i et brev den 05.04.2022 fra Norges Miljøvernforbund til Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild […]

  Fortsett å lese
 • Miljøvernforbundets høringsuttalelse på METCentre offshore havvindanlegg utenfor Karmøy

  Norges Miljøvernforbund (NMF) er svært kritisk til vindkraft og havvind. METCentre (Marin Energi Testsenter) utenfor Karmøy er et svært konfliktfylt anlegg med store miljøkonsekvenser. METCentre har søkt om en betydelig utvidelse av sitt Offshore demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy. NMF sendte inn vårt høringssvar med en rekke merknader. For det første er ikke løsningen […]

  Fortsett å lese
 • Gi rovdyra en framtid i Norge!

  Norges rovdyr sliter. I dag reguleres rovdyra etter bestandsmål fastsatt av Stortinget. Dessverre er disse bestandsmål langt fra grunnlag for levedyktige bestander. Nå er det kommet representant-forslag på Stortinget om å senke disse bestandsmålene ytterligere. Samtidig har vi en Mat- og landbruksminister som ivrer etter å skyte bort all ulven i Norge. Dette er uansett […]

  Fortsett å lese
 • Norskekysten tåler ikke et nytt «oppdrettseventyr» i form av torskeoppdrett (oppdatert 2023)

  Norges Miljøvernforbund (NMF) har med økt bekymring sett at oppdrett av torsk igjen kommer som det nye store satsingsområdet innen oppdrett. Oppdatering mars 2023 Svar på henvendelse om torskeoppdrettVi viser til e-post 25. januar 2023 fra Norges Miljøvernforbund. Norges Miljøvernforbund uttrykker bekymring, særlig for rømming av oppdrettstorsk og for gytemoden oppdrettstorsk. Norges Miljøvernforbund støtter et […]

  Fortsett å lese
 • Bisfenol A og mikroplast – Saken fortsetter med nye høringssvar

  Det er mange som har begynt å forstå de enorme miljøkonsekvensene med problemstoffene Bisfenol A og mikroplast. Konsekvensene kan faktisk vise seg å være minst like alvorlige som både klimakrisen og tapet av biologisk mangfold. Bisfenol A (BPA) er blant de mest problematiske stoffene vi står ovenfor. I tillegg til en lang rekke negative helseskader […]

  Fortsett å lese
 • Sandøy vindkraftverk – Nedlegging eller ny konsesjon?

  Når gamle vindkraftverk nærmer seg slutten av konsesjonsperioden og turbinene begynner å svikte er det på tide å pakke kofferten og restaurere naturen. Dette har visst ikke denne konsesjonæren helt skjønt, så de forventer seg ny konsesjon med større tubiner. Sandøy vindkraftverk ligger på Harøya, en av naboøyene til Haramsøya ytterst ute på Mørekysten. Konsesjonen […]

  Fortsett å lese
 • Er ulvebestanden i Norge gjenstand for faktisk naturforvaltning eller en bevisst strategi for utryddelse?

  Ulv – Foto: Kasper Høglund Få om noen dyr i norsk natur har vært gjenstand for så stor oppmerksomhet som ulven. Frontene mellom motstandere og forkjempere for ulv er steile og begge sider står hardt på sitt. For å dempe dette har Norske myndigheter gjort en rekke grep. Deriblant har man opprettet «ulvesoner» hvor det […]

  Fortsett å lese