• Sørøya ble dessverre toktets nordligste ryddestopp i 2018

  Vi har de siste to månedene seilt langs norskekysten og ryddet strender, holdt foredrag og gjort alt vi kan for å opprettholde det gode fokuset på marin forsøpling. Nå tvinger økonomien, og til dels været på Finnmarkskysten oss til å snu og begynne å rydde nedover kysten igjen. Vi er oppriktig lei oss for at […]

  Continue reading
 • Etter mange års kamp mot utbygging av Breimselva i Sogn og Fjordene, er endelig kampen vunnet

  Allerede i 2011 engasjerte Norges Miljøvernforbund seg i kampen for å stoppe utbygging av Breimselva i Sogn og Fjordane. Saken har bølget frem og tilbake i alle år siden da, men i år kom altså gladmeldingen om at NVE og olje og energidepartementet sier nei til alle omgjorte søknader fra Breim Kraftverk som eies av […]

  Continue reading
 • GMO-avlinger med antibiotikaresistens

  Det er to kjente ruter for hvordan GMO avlinger kan presse med økt antibiotika resistens i mikrobielle miljøer. En er at et gen for antibiotika resistens som ofte er innsatt GMO avlinger “svelges” av bakterie og blir enn del av deres DNA genome. Dersom genet kan overleve vil det kunne etablere seg nye resistente bakterier […]

  Continue reading
 • Strandryddeturnè 2018

  Norges Miljøvernforbund (NMF) jobber med en rekke tiltak for å begrense omfanget av marin forsøpling, og har helt siden oppstarten i 1993 hatt fokus på plast, forsøpling og gjenvinning. De siste årene har vi fokusert stadig mer på marin forsøpling. NMF gjennomførte i 2017, flere strandryddeaksjoner hvor vi til sammen samlet inn og ryddet 364 […]

  Continue reading
 • Skrinlegger bygging av boliger på nedlagt avfallsdeponi

  Bilde: Fra folkemøtet på Brånåsen april 2018.   Sandnes kommune har lagt på is planene om bygging av boliger på et nedlagt avfallsdeponi på Varatun. I kjølvannet av Miljøvernforbundet sitt engasjement i vinter rundt saken på Brånåsen der folk er plaget og skadet av deponigasser, ble oppmerksomheten også rettet mot andre deponier i landet. I […]

  Continue reading
 • Potet med antibiotikaresistens

  Genmodifiserte potet (Solanum tuberosum) variasjon Amflora (EH92-527-1) er uegnet som mat. Det er utviklet av BASF og er godkjennt hovedsaklige for industrielle formål. Amylopektin stivelsen er tatt ut til industrielt formål, rester som potetmasse og saft kan bare behandles i dyrefôr. Det europeiske kommisjonen foreslo først dyrking og salg av GMO potet Amflora i 2007 […]

  Continue reading
 • NMF går sterkt imot kraftutbygging i urørt fossefall

  Bilder: © Anette Gundersen – NNI Denne gangen er det Nøvedalselva i Ørsta Kommune, Møre og Romsdal som ønskes å legge i rør. Nøvedalselva er et vakkert skue som slynger seg nedover fjellsiden i etapper av små fosser og flere kulper. Nøvedalselva består av nasjonalt rødlistet nær truet elveløp og fosseberg, og har også innslag av rødlistet […]

  Continue reading
 • Salmar AS lover å rydde etter anmeldelse

  Oppdrettsselskapet Salmar AS over nå å rydde tanker, nøter og annet giftforurensende og forsøplende etterlatenskaper på sitt nedlagte anlegg i Nordreisa i Troms. Lovnaden kommer fra konsernsjef Olav-Andreas Ervik etter at Norges Miljøvernforbund politianmeldte selskapet i forrige uke. Det var på lokaliteten i Rotsund at Miljøvernforbundet via lokalte tipsere kom over store mengder etterlatenskaper etter […]

  Continue reading
 • GMO tomat med en bismak

  Tomat (Solanum esculentum var. esculentum) ble den første genmodifiserte organisme å bli solgt som mat. Salg av tomat (CGN-89564-2) ble godkjennt i 1992. Disse genmodifiserte tomater ble laget for å kunne plukkes når de var rødt og kunne transporteres uten å få merker eller å bli skadet. Dette skulle danne en tomat med mer og […]

  Continue reading
 • Plast funnet på 10898 meters dyp

  Bilde: Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC).   En undersøkelse av Global Oceanographic Data Center (GODAC) fra Japan rapporterer plastforurensning i dybden, hvor mer enn 33% av ruskene var makro-plast, hvorav 89% var engangsprodukter, og disse forholdene økte til henholdsvis 52% og 92% i områder dypere enn 6000m. Den dypeste posten var en […]

  Continue reading