• NMF anmelder Statens Vegvesen for forurensing av vernet vassdrag

  NMF har anmeldt statens vegvesen for å slippe ut sementholdig borevann i elven Sokna, som renner ut i Gaula i Midtre-Gauldal kommune. Under tunnelarbeid vedrørende bygging av ny E6 sørover fra Trondheim har Statens Vegvesen sluppet ut urenset sementholdig vann i Sokna i 3.5 timer uten at varslingssystemet som sier i fra om at rensing […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S

  Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S, Nor Seafood og Troms Fylkeskommune for rømmingen av oppgitte 3500 oppdrettslaks fra deres lokalitet 24155 Ytre Jøvik i Berg Kommune på Senja, Troms fylkeskommune. Det var i Desember 2017 at Wilsgård fiskeoppdrett A/S meldte om en mulig rømming av oppdrettslaks fra deres lokalitet Ytre Jøvik i Berg Kommune, som […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund går sterkt i mot utbygging av vernet vassdrag

  Sunnhordaland kraftverk ønsker å bygge ut det vernede OPO vassdraget i Odda kommune. Dette vassdraget har vært vernet siden 1973. Kraftprodusent prøver nå å snike seg inn det vernede vassdraget ved å samtidig betale for en flom sikring.. Flom sikring er ikke kraftprodusent sitt ansvar. Dette ansvaret hviler ene og alene på den Norske Regjeringen. […]

  Continue reading
 • GMO-tillatelser bidrar til avskoging av Amazonas

  Innen 2017 har EU (Den europeiske union) autorisert rundt 63 GMO-linjer til mat og fôr. Disse stammer fra fem forskjellige GMO-giganter: BASF, Bayer, Dow, Monsanto og Syngenta. EU har autorisert; 19 unike typer genmodifiserte soya, 26 unike typer genmodifiserte mais, 5 unike typer genmodifisert oljeraps, 12 unike typer bomull og en type genmodifiserte sukkerbete. Det […]

  Continue reading
 • NMF stiller krav om offentlige anskaffelser

  NMF stiller krav om at alle offentlige anskaffelser skal være miljøvennlige anskaffelser. NMF har mottatt gjentakende opplysninger om at Statens vegvesen Vegdirektoratet i årevis har hatt en svært mangelfull oppfølgning av miljøbestemmelsene i de aller største driftskontraktene, driftskontrakter til en total verdi av flere milliarder kroner. Sommeren 2017 sendte NMF en anmodning til Statens vegvesen Vegdirektoratet […]

  Continue reading
 • NMF imot vannkraftutbygging ved Onarheimselva

  Denne gangen er det Onarheimselva i Kvinnherad Kommune, Hordaland Fylke som skal bygges ned. Onarheimselva er fra før lagt i rør i et stort område, og nå ønsker Sunnhordaland Kraftlag å bygge nok et vannkraftanlegg i denne elva. Intet er hellig for kraftprodusentene. Finner man en urørt strekke elv kan en være sikker på at […]

  Continue reading
 • GMO produsentene vil gå inn i omega-3 markedet

  GMOprodusentene av omega-3 oljeraps, soya og camelina ser tre store muligheter: fiskefôr, mat, og helsekosttilskudd. Deres fortrinn er at omega-3 fra plantekilder vil kunne redusere avhengigheten av kostbar fiskelever og fiskeolje som omega-3-kilde. GMOprodusentene har utviklet oljeraps (Brassica napus), soya (Glycine max) og camelina (Camelina sativa) til å produsere ca. 20% mer omega-3 umettet fettsyre […]

  Continue reading
 • NMF går sterkt imot Grieg Seafood søknad om ny oppdrettslokalitet

  Oppdrettsanlegg pøser Miljøgifter ut i sjøen. Utslippstall for alle anlegg i 2015 : 1100 tonn kobberimpregnering fra nøtene, 4-6 ganger mer enn fra bunnstoff fra fritidsbåter før dette ble forbut på 80 tallet. 60.000 tonn nitrogen som er dobbelt så mye som om at alle bønder skulle ha kjørt husdyrmøkka rett i fjordene. 10.000 tonn […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais 1507 x NK603

  Mais 1507 x NK603 har tilsammen tre sentrale innsatte gensekvenser som gir maisplanten toleranse mot glyfosat og glufosinat-ammonium ugressmidler, og beskyttelse mot larvene til enkelte insektarter i Lepidoptera-ordenen, som Sesamia spp og Ostrinia nubilalis. Det er innsatt cp4 epsps-gen i mais NK603 for å gi høy glyfosatresistens og pat-gen i mais 1507 for resistens mot […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje GA21

  GA21 (Zea mays) har en sentralt innsatt sekvens. Det er innsatt mepsps-genet som skal gi denne genmodifiserte maisplanten beskyttelse mot herbicider med glyfosat. Mepsps-genet (mutated-5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase), vil danne et mEPSPSenzym. Det aktive stoffet glyfosat i herbicider målretter og binder seg til EPSPS-enzymet som finnes i bakterier, sopp, og planter. Enzymet mEPSPS i GA21 er endret […]

  Continue reading