• GMO i Hagenellik

  Den genmodifiserte hagenelliken (Dianthus caryophyllus) FLO-40689-6 har innsatt gen fra tobakkplanten (Nicotiana tabacum) som kan gi hagenellik resistens mot plantevernmidler som inneholder sulfonylurea. Det ble tidlig brukt chlorsulfuron som er en sulfonylurea herbicid i skål for å selektere for cellene som har fått innsatt de genene for modifikasjon. Det er innsatt SuRB-gen fra tobakk som […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet anmelder Kystverket til Økokrim for brudd på lagrings-bestemmelsene for metallisk kvikksølv

  Kystverket vil ved å dekke over 67 tonn med kvikksølv bryte med en avfallsforskrift som ble vedtatt i 2008, der det kreves at metallisk kvikksølv skal sikres mot bl.a atmosfærisk vann, og lagres dypt inne i fjell som er ferdig deformert, saltgruver ol. Et saltvannsdeponi for kvikksølv vil være høyst risikabelt, og bryte med denne […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder fiskedød i elven Humla

  Tirsdag den 16.10.2018 ble det oppdaget stor mengder død laks flytende i elven Homla i Malvik kommune nær Trondheim. NMF ble kontaktet og har bestemt seg for å anmelde forholdet. Homla er en smålakselv som har vært stengt for fiske i flere år grunnet lite innsig av laks. Men elveforvalterne har de siste par årene sett […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet ber Elvestuen trekke KU for Brevik (Dalen Gruver)

  Norges Miljøvernforbund ber departementet om å trekke KU en tilbake og ta til etterretning forbundets henvendelse til Kommunaldepartementet av 27. mars 2018 om å overlate videre arbeid med egnet deponiløsning til Kommunaldepartementet og Statsbygg. Dette fremgår av NMFs høringuttalelse til KU en for Brevik. NMF sin uttalelse ble sendt departementet idag. Gassdannelse, flukt av giftige tungmetaller og lekkasje skrinlegger Brevik-alternativet KU for Brevik […]

  Continue reading
 • Tingvoll kommune støtter Miljøvernforbundets deponiarbeid med 100 000 kroner

  Formannskapet i Tingvoll kommune gav tirsdag Ap-ordførar Milly Bente Nørsett fullmakt til å bruke inntil 100 000 kroner – til nok eit forsøke på å stoppe planane for eit deponi for farleg avfall på Raudsand i Nesset. Det skriver avisen Tidens Krav . Nørsett er også styremedlem i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», og skal […]

  Continue reading
 • Før GMO nå BE

  Fremtidens GMO produkter i USA og andre land kan bli stemplet BE isteden for GMO. GMO-produkter kan ha DNA som er sporbar, og som kan gjøre det mulig å identifisere og spore ulovlig salg av GMO som korn, pulser, knoller og frukt. Slike genetiske sporinger og identifikasjon er laboratoriearbeidet, som er for prøvetestprøver av ikke-registrerte […]

  Continue reading
 • Forsvaret og sjøforsvaret har satt i gang strandryddeprosjekt

  Miljøvernforbundet er stolte av å ha inspirert forsvaret til strandryddeprosjektet, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund. Strandsonen rundt Ulsnes ble ryddet etter en henvendelse fra oss til forsvaret om vi kunne få lov å ha med oss en gruppe frivillige på strandrydding langs strandsonen kontrollert av forsvaret da vi var i Stavanger under årets […]

  Continue reading
 • Norges største veiprosjekt E39 Hordfast i nytt tillitshavari

    Vår nye avsløring av Erna Solbergs og Regjeringens manipulering av prosjektet.

  Continue reading
 • Uforutsigbart GMO CRISPR

  CRISPR ble først observert i en bakterie (Escherichia coli). Det bakterielle CRISPR-Cas immunsystemet mot virus funnet i mange prokaryoter har blitt kopiert og modifisert for å kutte bestemte gener i planter og dyr og stanse dem fra å fungere. Å stoppe bare et bestemt gen fra å fungere i ett kimecelle kan være delvis oppnåelig. […]

  Continue reading
 • Sørøya ble dessverre toktets nordligste ryddestopp i 2018

  Vi har de siste to månedene seilt langs norskekysten og ryddet strender, holdt foredrag og gjort alt vi kan for å opprettholde det gode fokuset på marin forsøpling. Nå tvinger økonomien, og til dels været på Finnmarkskysten oss til å snu og begynne å rydde nedover kysten igjen. Vi er oppriktig lei oss for at […]

  Continue reading