• Krever økt flaskepant og informasjonskampanje

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at flaskepanten økes på aluminiumsbokser og at bryggerinæringen pålegges å finansiere informasjonskampanjer som advarer mot følgene av å hive slikt i naturen. I 2014 samlet Infinitum inn 415 988 355 gjenvinningsbokser og 415 851 277 gjenvinningsflasker. Totalt er det 831 839 632 flasker og bokser. Infinitum har en godkjent innsamlingsgrad på […]

  Continue reading
 • Havnesjefen

  Vedlagt ligger Norges Miljøvernforbundets oppfordring til Os kommune om å endre vedtaket om avlivning av “Havnesjefen». Miljøvernforbundet kan ikke sitte stille og se på at kommunen gjør så store overtramp mot et så høyt verdsatt innslag i kommunen, og har også fra flere av våre medlemmer blitt oppfordret til å involvere oss i saken. Vi […]

  Continue reading
 • Artikkel fra Regionavisa

  – Norges Miljøvernforbund krev at Vanylven kommune snarast finn ut kva som vert sleppt ut i Syvdefjorden nedanfor Hofseth AS sitt anlegg, og i Rovdefjorden ved Marine Harvest-anlegget. Lenke til Regionavisa

  Continue reading
 • Kystverket utsatte sprengningen på Kvaløya

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam…

  Continue reading
 • Forurensing av drikkevannskilden Brusdalsvatnet

  I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blant annet skal jobbe med vern av drikkevannskilder. Ålesund kommune har 01.03.2017 søkt om tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til å slippe ut store mengder med alkalisert marmor, klor, og CO2 til drikkevannskilden Brusdalsvannet. https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/Soknad-om-loyve-til-utslepp-av-spylevatn-i-Arsetelva/ NMF-MR har […]

  Continue reading
 • NMF går i mot av Osen kraftutbygging

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Osen kraftverk. Last ned høringsuttalelse her.

  Continue reading
 • Har du meninger om miljøvennlige offentlige innkjøp?

  Næringsdepartementet ber om innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Nærings- og fiskeridepartementet er nå i gang med å utarbeide en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Departementet opplyser at formålet med meldingen er å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser. I tillegg skal ulike samfunnshensyn som er nedfelt i regelverket ivaretas […]

  Continue reading
 • En stor dag for naturvernet i Norge!

  Miljøvernforbundet er svært lettet over at Klima og Miljøverndepartementet tar klagene fra så godt som hver eneste miljøorganisasjon i Norge til følge og endrer rovviltnemdenes skandaløse vedtak, som i praksis ville gjort slutt på den norske ulvestammen. Vi har mottatt en svært grundig avgjørelse fra Klima og Miljødepartementet, og har klippet ut noen utdrag som […]

  Continue reading
 • Marine Harvest har blitt ilagt bot

  Marine Harvest har blitt ilagt bot på kr 530 tusen kroner etter at Miljøvernforbundet anmeldte rømningen fra lokaliteten 10318 Gulestø i Bremanger kommune 30 april 2015. En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen. Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Harvest har klaget på vedtaket […]

  Continue reading
 • Pressekonferanse: Miljødronningens tokt

  Norges Miljøvernforbund (NMF) inviterer til pressekonferanse på MS Miljødronningen som ligger ved kai i Trollvika, ca. 10 min. kjøring nord for bruhodet (Gissundbrua) ved Finnsnes. Tirsdag 19. juli kl. 1100 NMF har iløpet av juli måned dokumentert miljøforholdene under en rekke oppdrettsanlegg langs kysten. Dette er gjort med MS Miljødronningen, som er NMFs kystovervåkingsfartøy. NMF […]

  Continue reading