• Importstopp mot brødhvete etter GMO funn

  Genmodifiserte brødhvete (Triticum aestivum L.) er blitt funnet langs kanten av en tilgangsvei for landbruk i Sør Alberta Canada. Det ble observert hvete som hadde overlevd behandling med glyfosat ugressmiddel i sommeren 2017. I februar 2018 ble det bekreftet at gran fra denne hvete var genmodifisert og ugressmiddel resistent. Testing av myndighetene av dette GMO […]

  Continue reading
 • Forbudsregler for bygging på og ved nedlagte søppelfyllinger

  I ett brev til Kommunaldepartementet ved statsråd Monica Mæland ber Miljøvernforbundet om at det nå settes ned forbudsregler for bygging på og ved nedlagte søppelfyllinger. Kravet kommer i kjølvannet av saken på Brånåsen i Skedsmo kommune der flere beboere bor på en fylling med helseskader og plager som resultat. Politianmeldelse av Skedsmo kommune Miljøvernforbundet politianmeldte i […]

  Continue reading
 • Deponi for farlig avfall

  Norges Miljøvernforbund sammen med Vern om Grenland aksjonerte tirsdag mot planene om farlig avfallsdeponi under Statsministeren sitt sykehjem besøk i Brevik. Miljøvernforbundet har i brev av 27. mars 2018 krevd at Staten ved kommunaldepartementet og Statsbygg overtar ansvaret for bygging og drift av et eventuelt fremtidig deponi på en egnet lokalitet. Videre ser Miljøvernforbundet redusert […]

  Continue reading
 • Sikkerheten av aubergine er truet av GMO

  Biodiversiteten av aubergine er stort og trolig størst i India med over femti varianter. I India kalles aubergine for Brinjal (Solanum melongena). Brinjal som er kultivert er fordelt i tre typer. Rund og eggformet aubergine er av S. melongena var. esculentum. Lange langstrakte former er av S. melongena var. serpentinum og dverg Brinjal er av […]

  Continue reading
 • Anmeldelse av ukjent kilde for utsett av fiskearten Abbor i Lille Lungegårdsvannet

  Etter å ha mottatt bilder av fiskearten Abbor fisket i Lille Lungegardsvannet i Bergen sentrum har Miljøvernforbundet i dag anmeldt ukjent gjerningsperson for ulovlig spredning av en fremmed art på Vestlandet. Abboren har de senere år blitt spredt i flere vann og vassdrag i Bergens regionen, noe som kan få svært alvorlige konsekvenser for den […]

  Continue reading
 • Sporveien AS med alvorlig svikt i internkontrollen

  Det er alvorlig og kritisk at en så stor bedrift som Sporveien ikke har bedre rutiner og kontroll enn det som ser ut til å ha medvirket til utslippet fra tankanlegget på Ryen, sier regionansvarlig for Østlandet i Norges Miljøvernforbund Jan-Hugo Holten i en kommentar til NTB. Holten er bekymret for Oslofjorden sin eksponering fra […]

  Continue reading
 • EcoTV: Plastic Whale Heritage Part 1

  Follow Green Warriors of Norway and volunteers at beach cleaning on Sotra island outside Bergen.

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder nok engang Marine Harvest for miljøkriminalitet

  Denne gangen er Marine Harvest sin lokalitet 26795 Austvika, Flatanger Kommune i Trøndelag Fylkeskommune det har rømt laks fra. Den 14.2.2018 meldte Marine Harvest i fra til Fiskeridirektoratet om en mulig rømming av laks fra deres anlegg Austvika i Flatanger. Nota er nå nylig tømt og resterende laks er i nota er opptelt. Antallet laks […]

  Continue reading
 • Strandrydding på Gullo 5. mai 2018

  Vi takker til alle frivillige som var med oss på Gullo i Øygarden utenfor Bergen. Fantastisk oppmøte, flott innsats og supert resultat fra dugnadsgjengen! . . . Se oppsummering fra Gullo på Miljømagasinet TV:

  Continue reading
 • Papaya genmodifisert for tilfeldig resistens mot PRSV virus

  Papaya (Carica papaya L.) stammer fra Sør Amerika, og varianter blir dyrket over hele verden (Afrika, Asia, Australia, Sentral Amerika) der klimaet er egnet. Papaya dyrkes best ved temperaturer fra 20 °Celsius opptil 30°C. Temperaturer lavere enn 15°C vil skade utviklingen av planten. Papaya kan danne frukter i sitt første leveår og frukten kan plukkes […]

  Continue reading