• NMF imot vannkraftutbygging ved Onarheimselva

  Denne gangen er det Onarheimselva i Kvinnherad Kommune, Hordaland Fylke som skal bygges ned. Onarheimselva er fra før lagt i rør i et stort område, og nå ønsker Sunnhordaland Kraftlag å bygge nok et vannkraftanlegg i denne elva. Intet er hellig for kraftprodusentene. Finner man en urørt strekke elv kan en være sikker på at […]

  Continue reading
 • GMO produsentene vil gå inn i omega-3 markedet

  GMOprodusentene av omega-3 oljeraps, soya og camelina ser tre store muligheter: fiskefôr, mat, og helsekosttilskudd. Deres fortrinn er at omega-3 fra plantekilder vil kunne redusere avhengigheten av kostbar fiskelever og fiskeolje som omega-3-kilde. GMOprodusentene har utviklet oljeraps (Brassica napus), soya (Glycine max) og camelina (Camelina sativa) til å produsere ca. 20% mer omega-3 umettet fettsyre […]

  Continue reading
 • NMF går sterkt imot Grieg Seafood søknad om ny oppdrettslokalitet

  Oppdrettsanlegg pøser Miljøgifter ut i sjøen. Utslippstall for alle anlegg i 2015 : 1100 tonn kobberimpregnering fra nøtene, 4-6 ganger mer enn fra bunnstoff fra fritidsbåter før dette ble forbut på 80 tallet. 60.000 tonn nitrogen som er dobbelt så mye som om at alle bønder skulle ha kjørt husdyrmøkka rett i fjordene. 10.000 tonn […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais 1507 x NK603

  Mais 1507 x NK603 har tilsammen tre sentrale innsatte gensekvenser som gir maisplanten toleranse mot glyfosat og glufosinat-ammonium ugressmidler, og beskyttelse mot larvene til enkelte insektarter i Lepidoptera-ordenen, som Sesamia spp og Ostrinia nubilalis. Det er innsatt cp4 epsps-gen i mais NK603 for å gi høy glyfosatresistens og pat-gen i mais 1507 for resistens mot […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje GA21

  GA21 (Zea mays) har en sentralt innsatt sekvens. Det er innsatt mepsps-genet som skal gi denne genmodifiserte maisplanten beskyttelse mot herbicider med glyfosat. Mepsps-genet (mutated-5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase), vil danne et mEPSPSenzym. Det aktive stoffet glyfosat i herbicider målretter og binder seg til EPSPS-enzymet som finnes i bakterier, sopp, og planter. Enzymet mEPSPS i GA21 er endret […]

  Continue reading
 • Krever økt flaskepant og informasjonskampanje

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at flaskepanten økes på aluminiumsbokser og at bryggerinæringen pålegges å finansiere informasjonskampanjer som advarer mot følgene av å hive slikt i naturen. I 2014 samlet Infinitum inn 415 988 355 gjenvinningsbokser og 415 851 277 gjenvinningsflasker. Totalt er det 831 839 632 flasker og bokser. Infinitum har en godkjent innsamlingsgrad på […]

  Continue reading
 • Havnesjefen

  Vedlagt ligger Norges Miljøvernforbundets oppfordring til Os kommune om å endre vedtaket om avlivning av “Havnesjefen». Miljøvernforbundet kan ikke sitte stille og se på at kommunen gjør så store overtramp mot et så høyt verdsatt innslag i kommunen, og har også fra flere av våre medlemmer blitt oppfordret til å involvere oss i saken. Vi […]

  Continue reading
 • Artikkel fra Regionavisa

  – Norges Miljøvernforbund krev at Vanylven kommune snarast finn ut kva som vert sleppt ut i Syvdefjorden nedanfor Hofseth AS sitt anlegg, og i Rovdefjorden ved Marine Harvest-anlegget. Lenke til Regionavisa

  Continue reading
 • Kystverket utsatte sprengningen på Kvaløya

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam…

  Continue reading
 • Forurensing av drikkevannskilden Brusdalsvatnet

  I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blant annet skal jobbe med vern av drikkevannskilder. Ålesund kommune har 01.03.2017 søkt om tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til å slippe ut store mengder med alkalisert marmor, klor, og CO2 til drikkevannskilden Brusdalsvannet. https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/Soknad-om-loyve-til-utslepp-av-spylevatn-i-Arsetelva/ NMF-MR har […]

  Continue reading