• Papaya genmodifisert for tilfeldig resistens mot PRSV virus

  Papaya (Carica papaya L.) stammer fra Sør Amerika, og varianter blir dyrket over hele verden (Afrika, Asia, Australia, Sentral Amerika) der klimaet er egnet. Papaya dyrkes best ved temperaturer fra 20 °Celsius opptil 30°C. Temperaturer lavere enn 15°C vil skade utviklingen av planten. Papaya kan danne frukter i sitt første leveår og frukten kan plukkes […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever staten ut av miljøskadelig beaching av skip.

  I ett brev til Folketrygdfondet Norge som eies av Finansdepartementet krever Norges Miljøvernforbund (NMF) at fondet trekker seg ut av rederiene Stolt-Nilsen og Maersk. Disse rederiene bidrar til å skade miljø og helse ved å sende sine utrangerte skip til strender i bl.a India. Alternativet til såkalt beaching er å ta skipene i dokk og […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder Osland Havbruk

  Norges Miljøvernforbund anmelder Osland Havbruk for ulovlig bruk av Lusegiften Diflubenzuron nær rekefelt på Lokaliteten Bjønnspjotneset i Høyanger kommune. I 4 tilfeller har Osland Havbruk brukt Flubenzuroner nær et reke felt etter at nye forskrifter kom fra fiskeridepartementet om at det ikke er lovlig å bruke slike lusegifter nærmere enn 1000 meter fra et rekefelt. […]

  Continue reading
 • Genmodifiserte epler med den usynlige skaden.

  GMO-teknologi bruker et kjent planteskade (Agrobacterium tumefaciens) for å sette et fremmedlegeme av DNA et sted inn i en plantes genom. Det er nettopp det som gjør eksisterende eplesorter som Golden delicious og Granny Smith til GMO Arctic-varianter. Teknologien er at det innsatte DNA er ment å undertrykke uttrykket av et naturlig gen. Det innsatte […]

  Continue reading
 • NMF anmelder Statens Vegvesen for forurensing av vernet vassdrag

  NMF har anmeldt statens vegvesen for å slippe ut sementholdig borevann i elven Sokna, som renner ut i Gaula i Midtre-Gauldal kommune. Under tunnelarbeid vedrørende bygging av ny E6 sørover fra Trondheim har Statens Vegvesen sluppet ut urenset sementholdig vann i Sokna i 3.5 timer uten at varslingssystemet  som sier i fra om at rensing […]

  Continue reading
 • Agrobacterium-mediert genoverføring er mest brukt metode å lage GMO

  I naturen er Agrobacterium tumefaciens en bakterium som infiserer røtter og stengler til planter og forårsaker sykdommen krongalle (bakteriesvulst). Bakterien setter inn i plantrøttecellen gen for produksjon av cytokinin og auxin som er plantehormoner. Dette vil føre til mye celledeling og vekst fra den smittet plantecellen. Dette kan føre videre til plantesykdommen krongalle. De cytokinin […]

  Continue reading
 • NMF anmelder Statens Vegvesen for forurensing av vernet vassdrag

  NMF har anmeldt statens vegvesen for å slippe ut sementholdig borevann i elven Sokna, som renner ut i Gaula i Midtre-Gauldal kommune. Under tunnelarbeid vedrørende bygging av ny E6 sørover fra Trondheim har Statens Vegvesen sluppet ut urenset sementholdig vann i Sokna i 3.5 timer uten at varslingssystemet som sier i fra om at rensing […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S

  Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S, Nor Seafood og Troms Fylkeskommune for rømmingen av oppgitte 3500 oppdrettslaks fra deres lokalitet 24155 Ytre Jøvik i Berg Kommune på Senja, Troms fylkeskommune. Det var i Desember 2017 at Wilsgård fiskeoppdrett A/S meldte om en mulig rømming av oppdrettslaks fra deres lokalitet Ytre Jøvik i Berg Kommune, som […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund går sterkt i mot utbygging av vernet vassdrag

  Sunnhordaland kraftverk ønsker å bygge ut det vernede OPO vassdraget i Odda kommune. Dette vassdraget har vært vernet siden 1973. Kraftprodusent prøver nå å snike seg inn det vernede vassdraget ved å samtidig betale for en flom sikring.. Flom sikring er ikke kraftprodusent sitt ansvar. Dette ansvaret hviler ene og alene på den Norske Regjeringen. […]

  Continue reading
 • GMO-tillatelser bidrar til avskoging av Amazonas

  Innen 2017 har EU (Den europeiske union) autorisert rundt 63 GMO-linjer til mat og fôr. Disse stammer fra fem forskjellige GMO-giganter: BASF, Bayer, Dow, Monsanto og Syngenta. EU har autorisert; 19 unike typer genmodifiserte soya, 26 unike typer genmodifiserte mais, 5 unike typer genmodifisert oljeraps, 12 unike typer bomull og en type genmodifiserte sukkerbete. Det […]

  Continue reading