• Kystverket utsatte sprengningen på Kvaløya

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam…

  Fortsett å lese
 • Forurensing av drikkevannskilden Brusdalsvatnet

  I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blant annet skal jobbe med vern av drikkevannskilder. Ålesund kommune har 01.03.2017 søkt om tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til å slippe ut store mengder med alkalisert marmor, klor, og CO2 til drikkevannskilden Brusdalsvannet. https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/Soknad-om-loyve-til-utslepp-av-spylevatn-i-Arsetelva/ NMF-MR har […]

  Fortsett å lese
 • NMF går i mot av Osen kraftutbygging

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Osen kraftverk. Last ned høringsuttalelse her.

  Fortsett å lese
 • Har du meninger om miljøvennlige offentlige innkjøp?

  Næringsdepartementet ber om innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Nærings- og fiskeridepartementet er nå i gang med å utarbeide en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Departementet opplyser at formålet med meldingen er å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser. I tillegg skal ulike samfunnshensyn som er nedfelt i regelverket ivaretas […]

  Fortsett å lese
 • En stor dag for naturvernet i Norge!

  Miljøvernforbundet er svært lettet over at Klima og Miljøverndepartementet tar klagene fra så godt som hver eneste miljøorganisasjon i Norge til følge og endrer rovviltnemdenes skandaløse vedtak, som i praksis ville gjort slutt på den norske ulvestammen. Vi har mottatt en svært grundig avgjørelse fra Klima og Miljødepartementet, og har klippet ut noen utdrag som […]

  Fortsett å lese
 • Marine Harvest har blitt ilagt bot

  Marine Harvest har blitt ilagt bot på kr 530 tusen kroner etter at Miljøvernforbundet anmeldte rømningen fra lokaliteten 10318 Gulestø i Bremanger kommune 30 april 2015. En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen. Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Harvest har klaget på vedtaket […]

  Fortsett å lese
 • Pressekonferanse: Miljødronningens tokt

  Norges Miljøvernforbund (NMF) inviterer til pressekonferanse på MS Miljødronningen som ligger ved kai i Trollvika, ca. 10 min. kjøring nord for bruhodet (Gissundbrua) ved Finnsnes. Tirsdag 19. juli kl. 1100 NMF har iløpet av juli måned dokumentert miljøforholdene under en rekke oppdrettsanlegg langs kysten. Dette er gjort med MS Miljødronningen, som er NMFs kystovervåkingsfartøy. NMF […]

  Fortsett å lese
 • Dalen gruver i Brevik, beste uaktuelle lokalitet for spesialavfallsdeponi

  Dette er vårt høringsnotat til Klima- og miljødepartementet. Ref.nr. 16/1286  Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lang tid fulgt diskusjonen rundt ny plassering av deponi for farlig avfall når deponiet på Langøya er fullt. Vi har imidlertid ikke vert så engasjerte rundt planene om Brevik da vi har sett på Brevik som et fullstendig uaktuelt alternativ […]

  Fortsett å lese
 • La stillheten bestå på Svartisen!

  Miljøvernforbundet kan ikke akseptere kommersielt uttak av is på Svartisen. Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til høringsdokument av 21.04.16 hvor Svaice AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av is fra Svartisen for kommersielt salg. I tillegg søkes det om bruk av helikopter til transport av isen fra Svartisen til videre produksjon. Svaice AS […]

  Fortsett å lese
 • Elektrifisering av bilparken kan fjerne trafikkork

  De aller fleste bilene i rushtrafikken har kun en passasjer. Samtidig er det slik at bilen gjerne veier 20 ganger mer enn passasjeren. Å få flere til å reise i samme bil kan dermed redusere drivstoff forbruket og faktisk fjerne køene i rushtrafikken. Som et eksempel er det i Bergen omtrent 500 tusen ledige bilseter […]

  Fortsett å lese