• Norges Miljøvernforbund har anmeldt Fosen Vind for bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl

  Oppdatering: Oppfølgende opplysninger til anmeldelsen ble ettersendt politiet i går. Teksten i saken er oppdatert. Norges Miljøvernforbund leverte den 18/1-2021 en politianmeldelse av Fosen Vind DA for bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl. Bakgrunnen var et avisoppslag i Adresseavisen samme dag, der det kom frem at Fosen Vind DA har levert turbindrept fugl til et […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet med tydelig innspill mot mer kloakk fra Askøy til naturperlen Herdla

  Norges Miljøvernforbund (NMF) har de siste årene hørt om og fulgt med på situasjonen rundt kloakkbehandling og mottak av urenset kloakk på Herdla nord i Askøy kommune. Den første tiden hadde vi tillitt til både kommunens vurderinger og Askøy Miljørens sin vurdering og utførelse, men etter at NMF var på befaring på anlegget i august […]

  Continue reading
 • NMFs Høringssvar vedrørende ny bekjempelsesstrategi for laksesykdommen ILA

  Laks – Fotograf: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet NMF registrerer at Mattilsynet har fått en rapport med 5 mulige veger for å bekjempe ILA i Norsk Lakseoppdrett som listet opp her. Alternativ 1 – Frivillig bekjempelse Alternativ 2 – Frivillig bekjempelse med rom for privat/offentlig samarbeid om enkelte bekjempelsestiltak Alternativ 3 – Nasjonal bekjempelsesplan – frivillig […]

  Continue reading
 • Rensefisk i oppdrett er en dyretragedie uten sidestykke

  Grønngylthann og -hunn. Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet Rensefisk brukt som lusespisere i Oppdrettsindustriens tjeneste er en dyretragedie uten sidestykke i Norsk matproduksjon. Den 20/12-20 kom rådet for dyreettikk ut med en rapport om bruken av rensefisk i norske oppdrettsanlegg hvor de sier følgende : Utfordringene ved bruk av rensefisk omfatter blant annet høy […]

  Continue reading
 • Takk pappa. Vi tar kampen nå.

  Takk pappa. Vi tar kampen nå. Sjokket traff oss som lyn fra klar himmel på mandag.Vår kjære pappa dro helt uventet videre til nye jaktmarker. Tro mot det han elsket døde pappa i forsøket på å redde hunden til vår yngste søster Mathilde, fra å drukne under isen. Hunden «Kompis» ble også med han videre […]

  Continue reading
 • Ruben Oddekalv, konstituert ny leder

  Norges Miljøvernforbund (NMF) har i et enstemmig styrevedtak vedtatt at Ruben Oddekalv skal fungere som konstituert leder frem til det blir valg. Han er sønn av Miljøvernforbundets leder Kurt Willy Oddekalv som så tragisk gikk bort den 11. januar i år. Ruben Oddekalv har frem til nå hatt rollen som nestleder i forbundet, og for […]

  Continue reading
 • OPPDATERT: Kurt Willy Oddekalv – Minneside

  Kurt Willy Oddekalv – Til Minne Vi har mistet i går, den 11. januar 2021 en stor miljøkriger. Kurt Oddekalv har gjennom et langt og rikt liv satt store spor etter seg i Norge, og også utover i verden. Hans liv og livsverk var viet til naturen, miljøet, familien, mennesker og til miljøvern. Han var […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets aktiviteter i koronatider

  Året 2020 vil alltids bli husket som det året pandemien, koronaen, nesten stoppet Norge. Dette gjelder også for NMF. Men, NMF har jobbet med de viktigste miljøsakene tiltross for redusert økonomi. Ruben Oddekalvs beskrivelse av årets strandrydding nedenfor, gir et klart bilde av hvordan året har vært. Dette er forøvrig et særnummer av Miljømagasinet der […]

  Continue reading
 • “Langskip”[Wasa]svak på klimaregnskapet – kolliderer med kvikksølvbomben U-864 utenfor Fedje

  Stortingsmeldingen Meld. St. 33 (2019-2020) er ikke god nok som beslutningsgrunnlag om igangsetting. Det mangler LCA (Life Cycle Assessment/Livsløpsanalyse), dvs. regnskap på energibruk og klimautslipp i anleggsperioden og i drift. CO2-deponiet utenfor Fedje er plassert under vraket av U-864. Det er svært uheldig, da deponiet vil lekke ut CO2 og øke korrosjonen på vraket. Bedre […]

  Continue reading
 • Langskip kolliderer med kvikksølvubåten

  https://northernlightsccs.com/assets/documents/Northern-Lights-Project-Concept-report.pdf Norges Miljøvernforbund mener at denne konflikten gir en sterk føring for å heve vraket av U-864 og rydde opp og fjerne alt kvikksølvet på vrakområdet. En tildekking av ubåtskrogene og den forurensde sjøbunnen vil være svært risikabelt, da dette området er tiltenkt en massiv lagring av CO2 i forbindelse med CCS-prosjektet “Langskip”. NMF er […]

  Continue reading