• Minneord for Per Nordø

  Jeg vil takke for å ha hatt så mange gode og kreative år med Per. En kunne gi han en sak, og han gravde seg alltid ned til bunnen. Per var en mann som hatet urett, når makten tråkket på en liten mann. Han hadde selv erfaring i å være denne mannen. I så måte […]

  Continue reading
 • La Naturen Leve sin klage på Kjølberget ble avslått

  Pressemelding Oslo/Bergen 18 juni 2019 Det er forventet at La Naturen Leve (LNL) sin klage ble avslått. Miljøvernforbundet (NMF) og kommunestyrets mindretall sin klage er ennå ikke behandlet! Det var ikke slik NMF ser det overraskende at Fylkesmannen falt ned på den avgjørelse som fremgår av brev av 17. juni 2019 ifht. klage fra LNL. […]

  Continue reading
 • Krav om stopp i utrullingen av 5G

  Miljøvernforbundet sendte 14. juni et brev til alle stortingspolitikere med krav om stopp i utrullingen av 5G. Miljø- og helsekonsekvensene av stråling er et nytt felt for mange, selvom stadig mer forskning beviser at disse bør tas på det største alvor. Derfor beskriver vi i brevet hvilken forskning som finnes på feltet, og hva slags […]

  Continue reading
 • NMF krever stans i deponering av kloakkslam

  Fare for forurensning av drikkevann Etter tips fra naboer til deponiet var NMF østlandet på befaring den 12 juni 2019 ved deponiet i Ås kommune i Akershus fylke. Det er mistanke om avrenning av miljøgifter til vannkilder og NMF har derfor bedt Landbrukskontoret sette foten ned for videre deponering inntil konsekvensene av deponering er kartlagt. […]

  Continue reading
 • Når skal du, Fylkesmann Knut Storberget, gripe inn?

  Til  Fylkesmannen i Innlandet Knut Storberget. Vi setter nå vår lit til deg og dine folk i Fylkesmannsembedet i Innlandet. Når alle andre spor er fulgt i denne saken, sist ved det selsomme opptrinnet i kommunestyremøtet i Våler 27 mai der ordfører overkjørte sine medpolitikere og rådmann,ser vi ikke andre løsninger på de ødeleggelser som […]

  Continue reading
 • GMO Rose Ananas

  Del Monte har genmodifisert ananas (Ananas comosus var. comosus) som selges som hel frukt i USA. Denne ananasen er påstått genmodifisert for å kunne skille sine produkter på markedet. Deres genmodifisert ananas er rose og har fått navnet Del Monte Rose og dyrkes på deres gårder i Costa Rica. Rose ananas er en søtere variant […]

  Continue reading
 • Pressemelding: Juridisk betenkning om nettselskapenes adgang til å stenge strømmen

  Advokatfirmaet Schjødt AS har utarbeidet en betenkning om rettsforholdene knyttet til strømstengningene som flere nettselskaper iverksetter overfor enkelte strømabonnenter. Betenkningen konkluderer med at leveringsplikten er brutt uten tilstrekkelig grunnlag. Av betenkningen følger at blant annet Sykkylven Energi og Eidsiva Nett, som nylig var i mediene for frakobling av strøm hos kunder som har nektet installasjon […]

  Continue reading
 • Kraften som splitter Norge

  En mann ringte meg på kontoret på Norges Miljøvernforbund en dag – en eldre mann. Jeg vet ikke om du har opplevd sånt før, men det var en slik samtale hvor du merker at mannen er snill helt fra andre enden av telefonlinja. Men jeg tror sikkert at du kjenner igjen følelsen, når en venn […]

  Continue reading
 • NMF klager ulovlig kommunestyrevedtak inn for Fylkesmannen

  Foto: Bilde fra planområdet tatt i april. Viser at intet arbeid er påbegynt.   Vindkraft på Finnskogen I dag har NMF klaget vedtaket som ble fattet ulovlig i kommunestyret i Våler den 27. mai 2019 inn for Fylkesmannen i Innlandet. NMF mener bla at  det opprinnelige arbeidet som Rådmannen i kommunen la til grunn da […]

  Continue reading
 • Et vedtak som ikke kan bli stående

  Foto: Horisont på veg opp i planområdet på Kjølberget.   Mandagens forestilling i kommunestyret i Våler overgår det meste av det jeg i mine 25 år innen miljøsak har overværet. Det er et eklatant brudd på alle spilleregler hva gjelder kommunal styring, saksgang og prosess. Etterrettelighet og åpenhet. Forutsigbarhet og oversikt. Måten ordføreren presser gjennom […]

  Continue reading