• Miljøvernforbundets aktiviteter i koronatider

  Året 2020 vil alltids bli husket som det året pandemien, koronaen, nesten stoppet Norge. Dette gjelder også for NMF. Men, NMF har jobbet med de viktigste miljøsakene tiltross for redusert økonomi. Ruben Oddekalvs beskrivelse av årets strandrydding nedenfor, gir et klart bilde av hvordan året har vært. Dette er forøvrig et særnummer av Miljømagasinet der […]

  Continue reading
 • “Langskip”[Wasa]svak på klimaregnskapet – kolliderer med kvikksølvbomben U-864 utenfor Fedje

  Stortingsmeldingen Meld. St. 33 (2019-2020) er ikke god nok som beslutningsgrunnlag om igangsetting. Det mangler LCA (Life Cycle Assessment/Livsløpsanalyse), dvs. regnskap på energibruk og klimautslipp i anleggsperioden og i drift. CO2-deponiet utenfor Fedje er plassert under vraket av U-864. Det er svært uheldig, da deponiet vil lekke ut CO2 og øke korrosjonen på vraket. Bedre […]

  Continue reading
 • Langskip kolliderer med kvikksølvubåten

  https://northernlightsccs.com/assets/documents/Northern-Lights-Project-Concept-report.pdf Norges Miljøvernforbund mener at denne konflikten gir en sterk føring for å heve vraket av U-864 og rydde opp og fjerne alt kvikksølvet på vrakområdet. En tildekking av ubåtskrogene og den forurensde sjøbunnen vil være svært risikabelt, da dette området er tiltenkt en massiv lagring av CO2 i forbindelse med CCS-prosjektet “Langskip”. NMF er […]

  Continue reading
 • Årets Julegave?

  Kjøp Hogne Hognsets «Vindbaroner» og støtt Norges Miljøvernforbund Boken koster kun kr. 299,- inklusive frakt. For hvert kjøp gjennom denne linken så får Miljøvernforbundet kr. 100,-. Dette er en fin måte å støtte miljøsaken og samtidig sikre deg en knakende god spenningsroman med tema fra virkelighetens vindkraftmiljø. Kjøp gjerne også flere eksemplarer som du kan […]

  Continue reading
 • ESA skuffer på kvikksølvubåten U-864

  Norges Miljøvernforbund (NMF) har utfordret ESA (EFTA Surveillance Authorithy) og kan konkludere med at ESA er et administrativt organ med et mandat som ikke innrettet mot miljøsaker. Uten å sette seg inn i NMF sin klage konkluderer ESA med at de norske myndigheter helt sikkert har kontroll. En slik holdning er avvisende og passiv. Her […]

  Continue reading
 • Stopp Vindkraft!

  Bli medlem i Norges Miljøvernforbund http://nmf.no/medlem

  Continue reading
 • Strandrydding i koronaåret 2020

  Miljøvernforbundet har ryddet Norge på langs hvert år siden 2017, hvor vi har seilt med Miljødronningen som operasjonsplattform og ryddet fra Oslo til Kirkenes flere ganger. Vi hadde store ambisjoner for 2020. Vi er veldig fornøyde med årets resultat fra strandryddingen, til tross for at den økonomiske situasjonen er anstrengt.Vi har ryddet 67 000 kilo marint […]

  Continue reading
 • NMFs vervekonkurranse 2020 – Vinnerne er trukket

  Norges Miljøvernforbunds vervekonkurranse nov/des 2020 er nå avsluttet, og vinnerne ble… Vi takker alle som har deltatt og for den gode oppslutningen. Det setter vi umåtelig stor pris på. Målet med konkurransen har vært å få flere medlemmer og støttespillere. Som dere sikker vet så trenger vi all den støtte og hjelp vi kan få. […]

  Continue reading
 • Støtteerklæring til Motvind Norge

  Først vil vi gratulere med landsmøtet som skal avholdes nå til helgen. Den situasjonen og det rotet som har utviklet seg den senere tiden har vært svært uheldig for all vindkraftmotstand i Norge. Dette har tatt unødig mye fokus bort fra viktige saker og aktuelle prosesser i en tid der dette har vært svært skadelig. […]

  Continue reading
 • Kunstig karbonlagring tapper atmosfæren for oksygen

  Kunstig karbonfangst og lagring, CCS kan føre til en utarming av luften, og CCS-anlegg i stor skala på verdensbasis kan virke mot sin hensikt.Det er bedre å la naturen ta seg av karbonfangsten, og vi må redusere forbrenningen, både av fossile og biobaserte brensler. CCS kan bli en global katastrofe. Mennesket har alltid strevet med […]

  Continue reading