• Årets Julegave?

  Kjøp Hogne Hognsets «Vindbaroner» og støtt Norges Miljøvernforbund Boken koster kun kr. 299,- inklusive frakt. For hvert kjøp gjennom denne linken så får Miljøvernforbundet kr. 100,-. Dette er en fin måte å støtte miljøsaken og samtidig sikre deg en knakende god spenningsroman med tema fra virkelighetens vindkraftmiljø. Kjøp gjerne også flere eksemplarer som du kan […]

  Continue reading
 • ESA skuffer på kvikksølvubåten U-864

  Norges Miljøvernforbund (NMF) har utfordret ESA (EFTA Surveillance Authorithy) og kan konkludere med at ESA er et administrativt organ med et mandat som ikke innrettet mot miljøsaker. Uten å sette seg inn i NMF sin klage konkluderer ESA med at de norske myndigheter helt sikkert har kontroll. En slik holdning er avvisende og passiv. Her […]

  Continue reading
 • Stopp Vindkraft!

  Bli medlem i Norges Miljøvernforbund http://nmf.no/medlem

  Continue reading
 • Strandrydding i koronaåret 2020

  Miljøvernforbundet har ryddet Norge på langs hvert år siden 2017, hvor vi har seilt med Miljødronningen som operasjonsplattform og ryddet fra Oslo til Kirkenes flere ganger. Vi hadde store ambisjoner for 2020. Vi er veldig fornøyde med årets resultat fra strandryddingen, til tross for at den økonomiske situasjonen er anstrengt.Vi har ryddet 67 000 kilo marint […]

  Continue reading
 • NMFs vervekonkurranse 2020 – Vinnerne er trukket

  Norges Miljøvernforbunds vervekonkurranse nov/des 2020 er nå avsluttet, og vinnerne ble… Vi takker alle som har deltatt og for den gode oppslutningen. Det setter vi umåtelig stor pris på. Målet med konkurransen har vært å få flere medlemmer og støttespillere. Som dere sikker vet så trenger vi all den støtte og hjelp vi kan få. […]

  Continue reading
 • Støtteerklæring til Motvind Norge

  Først vil vi gratulere med landsmøtet som skal avholdes nå til helgen. Den situasjonen og det rotet som har utviklet seg den senere tiden har vært svært uheldig for all vindkraftmotstand i Norge. Dette har tatt unødig mye fokus bort fra viktige saker og aktuelle prosesser i en tid der dette har vært svært skadelig. […]

  Continue reading
 • Kunstig karbonlagring tapper atmosfæren for oksygen

  Kunstig karbonfangst og lagring, CCS kan føre til en utarming av luften, og CCS-anlegg i stor skala på verdensbasis kan virke mot sin hensikt.Det er bedre å la naturen ta seg av karbonfangsten, og vi må redusere forbrenningen, både av fossile og biobaserte brensler. CCS kan bli en global katastrofe. Mennesket har alltid strevet med […]

  Continue reading
 • Utsett høringen på “Langskip” CCS, Stortingsmelding 33 er for svak på klimaregnskapet

  Energi -og miljøkomiteen inviterer til høring på karbonlagringsprosjektet CCS-Northern Lights “Langskip” 3. november 2020, samme dag som presidentvalget i USA. Dette virker som myndighetenes taktikk for å gå under radaren med et kostbart og ødeleggende industriprosjekt. Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at høringsdatoen utsettes. Stortingsmeldingen Meld. St. 33 (2019-2020) er ikke god nok som beslutningsgrunnlag om […]

  Continue reading
 • Ekspertpanelet for U-864 trenger en miljøorganisasjon

  Kurt Oddekalv: Ekspertutvalget for U-864 mangler miljøorganisasjon

  Jeg mener vi burde sitte i panlelet fordi vi er den eneste uavhengige miljøorganisasjonen som har jobbet uabrutt med saken og lagt ned et stort antall arbeidstimer og lagt ut omtrent en million kroner på saken siden 2004. Kurt Oddekalv mener det er viktig at han eller en annen i NMF får plass i ekspertpanelet. […]

  Continue reading
 • ENOVA kjører sløselinjen

  ENOVA undetrykker aktivt sparetiltak som ENØK, de har tatt vekk støtten til varmepumper og solceller. Istedet sløses norske skattemidler på ustabil havvind og batteripakker til småbedrifter. Norges Miljøvernforbund innspill til ny avtale mellom Enova og Klima- og miljødepartementet for 2021-2024. Hovedprinsippet er at det må velges de energiformer og produksjonsmåter som har minst belastning på […]

  Continue reading