• Genredigerte kalver fikk innsatt antibiotika-resistente gener

  Da produsenten av hornløse insemineringsokser skulle sette seg tilbake etter alt arbeidet, var det andre som oppdaget at ikke alt var sånn det skulle være med de genredigerte kalvene. Firmaet som produserte hornløse storfe, hadde innsatt for mye DNA. De gjorde dette med TALEN metoden som, i likhet med CRISPR metoden, er omtalt for å […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet anmelder nok en rømming av oppdrettslaks

  Denne gangen er det Slakteriet Brekke A/S med daglig leder som blir anmeldt for rømmingen av 17200 oppdrettslaks fra en ventemerd i Gulen Kommune. Store mengder av denne laksen var også smittet av sykdommen  Pancreas Disease ( PD ). Dette er spesielt alvorlig, da denne syke laksen som nå er på veg opp i elvene […]

  Continue reading
 • Advokatbrev og pressgruppe mot AMS

  Det pågår allerede en rettslig prosess mot AMS, med fokus på helseaspektet. Prosessen er planlagt i flere trinn, med både langsiktige og kortsiktige mål. Det kortsiktige målet er å unngå flere stengningstrusler mot folk som har nektet den nye måleren, og at de som har fått stengt strømmen, skal bli påkoblet igjen. Det langsiktige målet […]

  Continue reading
 • Avdunsting av Dicamba: et kronisk problem

  Kjemikalier produsert i ugressmiddelet dicamba flyter opp fra avlinger i varmt vær og driver til nærliggende avlinger. Den aktive ingrediensen i dicamba for å drepe planter er 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid. Det har blitt produsert GMO soya, bomull og mais som er motstandsdyktig mot den aktive ingrediensen dicamba i ugressmidler. Dicambaresistente soyabønner er innsatt «dmo-genet», som stammer […]

  Continue reading
 • NMF anmelder Moss`ordfører og Bane Nor for fremtidig brudd på Straffelovens miljølovgivning

  Bilde: Riving av en bydel i Moss for fremføring av ny jernbane i kvikkleireutsatt område.   I forbindelse med fremføring av en ny jernbane gjennom Moss i Østfold har det fremkommet at den valgte løsningen fra Kommunen og utbygger sin side vil gå i et kvikkleire-utsatt område. NMF er kjent med at denne risikoen ikke […]

  Continue reading
 • NMF har gått imot mulig forhøye grenseverdier av plantevernmidler i forordningen (EU) 2019/1176

  Profoxydin som i forordningen (EU) 2019/1176 er for å bli brukt som herbicide mot gress. Denne aktivstoff i noe plantevernmidler er kjennt for å være hormonforstyrrende. Profoxydim brukes til etterkontroll av gressgress i ris (Oryza sativa). Barnyard grass – hønsehirse (Echinochloa crus-galli) kan være en meget alvorlig ugress i ris, mais, soya og mange andre […]

  Continue reading
 • Stopp Smartmålerne slår seg sammen med Miljøvernforbundet

  Organisasjonen Stopp Smartmålerne har nå slått seg sammen med Miljøvernforbundet. Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen! STOPP Smartmålerne fortsetter som egen aksjonsgruppe i Miljøvernforbundet, under ledelse av Odd-Erik Helgesen. Odd-Erik får også plass i styret i Miljøvernforbundet. Vi ser fram til det videre arbeidet, med styrkede ressurser i kampen mot AMS og stråling!

  Continue reading
 • NMF har gått imot mulig forhøye grenseverdier av plantevernmidler i forordningen (EU) 2019/973.

  Quizalofop-P-ethyl som i for ordning (EU) 2019/973 er for å bli brukt som herbicide mot gress. Denne aktivstoff i noe plantevernmidler er kjent for å kunne føre til alvorlig marin forurensning. Produkter med den aktivstoff Quizalofop-P-ethyl har fareerklæring at den er veldig giftig for vannlevende liv, og veldig giftig for vannlevende liv med langvarige effekter. […]

  Continue reading
 • Finnskogen – Aksjonister stanset arbeidet 21. 08. 2019

  I tillegg, en aksjonist fikk også sin sykkel påkjørt av anleggsdumper. Idag har aksjonister fra NMF sin aksjonsgruppe stanset utkjøring av knust stein til bygging av veier på det ulovlige anlegget Finnskogen vindkraftverk. Politiet er blitt varslet ifølge den informasjon NMF-Øst sitter på. NMF har idag forsøkt komme i kontakt med politiet for å få […]

  Continue reading
 • NMF krever at tillatelsen til boring trekkes tilbake

  Miljøvernforbund(NMF) krever at tillatelsen gitt 16 juli 2019 trekkes tilbake da sårbarheten i området er for stor mtp fugl, koraller og fisk, forhold Miljødirektoratet selv har påpekt. NMF er på generelt grunnlag imot alle nye boringer på norsk sokkel da nasjonen Norge må forvalte den olje som allerede er redegjort for. Kravene til responstid og […]

  Continue reading