• Utsett høringen på “Langskip” CCS, Stortingsmelding 33 er for svak på klimaregnskapet

  Energi -og miljøkomiteen inviterer til høring på karbonlagringsprosjektet CCS-Northern Lights “Langskip” 3. november 2020, samme dag som presidentvalget i USA. Dette virker som myndighetenes taktikk for å gå under radaren med et kostbart og ødeleggende industriprosjekt. Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at høringsdatoen utsettes. Stortingsmeldingen Meld. St. 33 (2019-2020) er ikke god nok som beslutningsgrunnlag om […]

  Continue reading
 • Ekspertpanelet for U-864 trenger en miljøorganisasjon

  Kurt Oddekalv: Ekspertutvalget for U-864 mangler miljøorganisasjon

  Jeg mener vi burde sitte i panlelet fordi vi er den eneste uavhengige miljøorganisasjonen som har jobbet uabrutt med saken og lagt ned et stort antall arbeidstimer og lagt ut omtrent en million kroner på saken siden 2004. Kurt Oddekalv mener det er viktig at han eller en annen i NMF får plass i ekspertpanelet. […]

  Continue reading
 • ENOVA kjører sløselinjen

  ENOVA undetrykker aktivt sparetiltak som ENØK, de har tatt vekk støtten til varmepumper og solceller. Istedet sløses norske skattemidler på ustabil havvind og batteripakker til småbedrifter. Norges Miljøvernforbund innspill til ny avtale mellom Enova og Klima- og miljødepartementet for 2021-2024. Hovedprinsippet er at det må velges de energiformer og produksjonsmåter som har minst belastning på […]

  Continue reading
 • Stangeland utlovte dusør for hærverk på banner på Haramsøya – Anmeldt

  Ledelsen i Stangeland Maskin AS slutter aldri å overraske. Først ble Norges Miljøvernforbund (NMF) sine bannere til støtte for Haramsøya på Jæren skåret i stykker. Hærverket ble anmeldt. Like etter, da NMF fikk heist på plass to containere som skulle brukes til å henge opp nytt banner til erstatning for de som ble skåret i […]

  Continue reading
 • NMF aksjon mot Dynea – krever at Dynea rydder gift fra Brånåsen søppeldeponi

  Dynea – foto Lisbeth Andresen Romerike Blad Krever kjemisk analyse av søppeldeponiet i Brånåsdalen Beboere har i tiår vært eksponert for bl.a.  gassene Benzen ( ingen nedre grense for når kreftfremkallende) , Metan og Hydrogensulfid. Mange har med stor sannsynlighet fått helseskade. Pottesur Direktør for Dynea møtte aksjonistene fra Miljøvernforbundet Direktøren i Dynea likte aksjonen […]

  Continue reading
 • Oddekalv knuste BMW foran den tyske ambassaden

  Vindkraftmotstandere tar i bruk storslegga. Norges Miljøvernforbund med leder Kurt Oddekalv i spissen demonstrerte Mandag formiddag mot at tysk industri er med på å rasere Norge med intens vindkraftutbygging. Miljøorganisasjonen hadde en demonstrasjon foran den tyske ambassaden der de matrakterte en BMW, et symbol på tysk kvalitet, og bygget i Bayern, der Stadtwerke München har […]

  Continue reading
 • Norges Miljøvernforbund ber Mauritius myndigheter revurdere dumping av forskipet til havaristen Wakasio

  NMF ber Mauritius myndigheter redde forskipet og hugge dette på forsvarlig måte istedet for å senke det som nå er planen. I et brev til Statsminister  Pravind Kumar Jugnauth i Mauritius av fredag  21. januar 2020 ber Norges Miljøvernforbund om at landets myndigheter revurderer planene om å senke forskipet til det havarerte bulkskipet Wakisio og […]

  Continue reading
 • Eier og konserndirektør for Stangeland Maskin angriper og skader medlem i Norges Miljøvernforbund

  Norges Miljøvernforbunds (NMF) banner fikk eier og konserndirektør Olav Stangeland til å fysisk angripe og slå ned vindkraftmotstander og NMF-medlem Arvid Gimre. At det skal være fysisk farlig å markere motstand mot en av Norges største og mektigste maskinentreprenører i vindkraftsaken fremstår som helt uvirkelig i vårt demokratiske samfunn. Det hele føles uvirkelig. Dette er […]

  Continue reading
 • Elektrifisering ikke forenelig med opprinnelsesgarantier

  Man legger gjerne alle kort inn på elektrifisering der den norske strømmen ubetinget presenteres som ren fornybar kraft. Selv om hele 98% av den norske energiproduksjonen kommer fra fornybare kilder selger vi samtidig mesteparten av dette som opprinnelsesgarantier, der mesteparten av dette selges ut av landet til utenlandske strømkunder. En opprinnelsesgaranti er et verdipapir som […]

  Continue reading
 • Skrinlegg miljøødeleggende elektrifisering av norsk sokkel og havvind – Oppgrader og effektiviser turbiner for å redusere CO2

  Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at regjeringen går vekk fra ideen og planene om elektrifisering av norsk sokkel og bygging av Havvind og at Oljedirektoratet utreder potensialet på CO2 kutt på følgende 3 områder; Styrket oppgradering og modernisering av eksisterende gassturbiner type LM2500 (Ca. 80 % av turbinene er av denne typen). Utskifting av de eldste og […]

  Continue reading